Konkurs ofert - „Dobre praktyki w sektorze kultury”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Dobre praktyki w sektorze kultury” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 -  Na pierwszym planie ręka, w której dłoni znajduje się długopis. Na biurku leżą dokumenty, otwarty notes, stoi tam również filiżanka.

Cel zadania: wzrost wiedzy i rozwój kompetencji kadr kultury, przynajmniej w dwóch z poniższych tematów dotyczących funkcjonowania sektora kultury:
- badanie potrzeb odbiorców i rozwój publiczności;
- budowanie oferty z uwzględnieniem dostępności wydarzeń;
- inspiracje dla projektów nowoczesnych, innowacyjnych i zróżnicowanych;
- komunikacja, informacja, promocja;
- metody zarządzania projektami;
- sieciowanie i współpraca ponadlokalna.

 Założenia merytoryczne zadania:
1) przeprowadzenie szkoleń w formule wizyt studyjnych oraz szkoleń stacjonarnych;
2) uczestnikami szkoleń będą przedstawiciele organizacji pozarządowych z Łodzi, działających w sektorze kultury i sztuki oraz pracownicy instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi;
3) za określenie kryteriów rekrutacji i przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada oferent;
4) oferta programowa musi realizować cel zadania w sposób zapewniający wysoką jakość jego wykonania i uwzględniać różnorodność sektora kultury;
5) program opisany w ofercie musi zawierać:
    a) szczegółowy program szkoleń,
    b) sposób realizacji szkolenia i zastosowane metody,
    c) wskazanie wizytowanych podmiotów z sektora kultury wraz z programem wizyt,
    d) liczbę efektywnych godzin szkoleniowych (45 min.) – min. 20 godzin szkoleniowych,
    e) wykaz osób prowadzących szkolenia wraz z wykazem dorobku;
6) oferent musi zapewnić uczestnikom szkoleń wsparcie merytoryczne i organizacyjne, udostępnić miejsce, materiały i środki niezbędne do realizacji zadania;
7) oferent odpowiada za przeprowadzenie oceny efektywności szkoleń poprzez przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych (ankieta ex ante i ex post).

Wymagania ogólne dotyczące realizacji zadania:
1) zorganizowanie przynajmniej dwóch, czterodniowych wizyt studyjnych w różnych miastach i terminach;
2) w wizycie studyjnej będzie brało udział min. 18 osób;
3) z uwagi na dobre praktyki dotyczące realizacji polityki rozwoju kultury, zbliżoną strukturę czy liczbę mieszkańców oraz dogodność położenia, szczególnie interesujące dla organizacji wizyt studyjnych są Katowice, Kraków, Poznań i Wrocław;
4) oferent zobowiązany jest zapewnić uczestnikom:
    a) transport z/do Łodzi,
    b) trzy noclegi ze śniadaniami podczas każdej wizyty studyjnej, w hotelu o standardzie co najmniej 3*,
    c) zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub za dopłatą przez uczestnika w pokoju do jednoosobowego wykorzystania, wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym,
    d) ciepłe i zimne napoje oraz przekąski (przerwa kawowa) podczas szkoleń,
    e) obiady oraz kolacje w drugim i trzecim dniu wyjazdu,
    f) minimum jedno spotkanie integracyjne uwzględniające ciepły posiłek pierwszego dnia oraz minimum jedno wieczorne wyjście do podmiotu kultury drugiego lub/i trzeciego dnia,
    g) odpowiednie warunki lokalowe oraz zasoby rzeczowe do przeprowadzenia szkoleń.

Termin realizacji zadania: 2 listopada - 31 grudnia 2023 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 60.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi – zobacz BIP > > >

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony zarządzeniem Nr 2067/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Dobre praktyki w sektorze kultury”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Polecane aktualności

Zasmakuj studiowania w Łodzi – branża Life Science

Marta Grzegorzewska / BOIZ

Maturzyści z klas biologiczno-chemicznych z I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim... więcej

Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik wraz z uczniami i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 Bogumiłą Cichacz. fot. P. Wacławiak, UMŁ.

Kokardy od łódzkich dzieci na święto niepodległości!

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

1500 biało - czerwonych rozetek wykonały dzieci z łódzkich szkół. 11 listopada trafią do łodzian... więcej

Bohater po sąsiedzku. Odznaczenie Józefa Skrzyneckiego Honorowym Krzyżem Inki

Gabriel Peryt / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W ostatnią niedzielę towarzyszyliśmy Panu Józefowi Skrzyneckiemu podczas ceremonii wręczenia... więcej

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

Kontakt