79 lat od wypędzenia mieszkańców osiedla im. Montwiłła-Mireckiego

W tym roku mija 79 lat od wypędzenia mieszkańców osiedla im. Montwiłła-Mireckiego przez hitlerowców, które miało miejsce w nocy z 14 na 15 stycznia 1940 r.

79. rocznica wypędzenia mieszkańców osiedla im. Montwiłła-Mireckiego - fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ
79. rocznica wypędzenia mieszkańców osiedla im. Montwiłła-Mireckiego , fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

- Jak co roku, spotykamy się w tym miejscu, by podtrzymać pamięć o tych, którym nie dane było wrócić do swych domów. 79 lat temu w tym miejscu zostały przerwane losy wielu rodzin. Wiedzę o tych tragicznych wydarzeniach musimy przekazywać  przede wszystkim młodszym pokoleniom. Róbmy wszystko, by historia się nie powtórzyła – mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Kwiaty pod tablicą upamiętniającą te tragiczne wydarzenia złożyli również przedstawiciele: Rady Osiedla i Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla,  Związku Wypędzonych Ziemi Łódzkiej oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

- Każdy z nas przeżywał własną drogę wysiedlenia w tych trudnych czasach. A te drogi były bardzo różne. Pani Dorota Fornalska,  która uczestniczyła w naszych spotkaniach od 2011 r. zastanawiała się,  jak to jest, gdy przychodzą Niemcy i każą się wyprowadzić z ciepłego domu zostawiając cały dobytek. Skierowała się  do źródła, do tych, którzy to pamiętają. Spotkała się z prawie 60 osobami, które podzieliły się z nią swymi przeżyciami  Zgromadziła materiały i zdjęcia. Efektem tego jest książka pt. Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Opowieść mieszkańców. Przed wojną/Wysiedlenia/Powroty. To jest odpowiedź na pytanie, jak przekazywać tę wiedzą pozostałym. To książka o życiu w tamtych czasach – mówił o najnowszej publikacji o trudnej historii osiedla przewodniczący rady osiedla Tadeusz Krzemiński.

W nocy z 14 na 15 stycznia 1940 hitlerowcy wypędzili z osiedla im. Montwiłła-Mireckiego prawie pięć tysięcy mieszkańców. W Łodzi nie było wówczas ładniejszego i nowocześniejszego miejsca. Osiedle posiadało wodociągi i kanalizację, w domach zainstalowano sieć elektryczną i kuchenki gazowe. Mieszkały tu głównie rodziny inteligenckie: urzędnicy, prawnicy, lekarze, nauczyciele, artyści, wojskowi. Akcja wysiedlenia rozpoczęła się ok. godziny 21, gdy wszyscy mieszkańcy, zgodnie z rozporządzeniem władz okupacyjnych powinni być już w domach. Osiedle otoczyła żandarmeria i policja niemiecka. Ludzi wypędzano z mieszkań, dając im czasami kilkanaście minut na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Kobiety, dzieci i starców zawieziono ciężarówkami do obozu dla przesiedleńców przy ul. Łąkowej. Warunki były tam tragiczne, zmarło wiele dzieci.  Później wysiedlonych wywożono w różne rejony Generalnej Guberni m.in. do powiatu piotrkowskiego, opoczyńskiego i na Podkarpacie. Mieszkańcy osiedla, którzy przeżyli wywózkę wrócili w 1945 roku, a w 1990 r. założyli Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej.

Polecane aktualności

Ulica Roosevelta "zagrała" w serialu TVP „Ludzie i bogowie” w reżyserii Bodo Coxa - fot. Łódź Film Commission / https://www.facebook.com/pg/LODZFILMCOMMISSION/

Film się kręci w mieście Łodzi…

Arkadiusz Grzegrczyk / BKSiDŁ

To będzie rekordowy pod względem liczby produkcji filmowych i serialowych rok dla naszego miasta.... więcej

4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Druga educja Stand-up Piotrkowska Druga edycja odbywać się będzie do 29 sierpnia 2019 roku. - fot. ŁCW

Stand-up Piotrkowska. Start już 4 lipca

ŁCW

Już 4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Co czwartek występować będą najpopularniejsi... więcej

Łódź Design Festival - fot. Archiwum UMŁ

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Łódź Design Festival

Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival znalazł się wśród laureatów dorocznych Nagród... więcej

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą - fot. z arch. UMŁ

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą

Anna Janocha / BKSiDŁ

Upały nie odpuszczają. Prognozy pogody na kolejne dni nie pozostawiają wątpliwości. Temperatura... więcej

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210 - fot. z arch. UMŁ

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Zakończyło się głosowanie na platformie Vox Populi, w którym łodzianie mogli wypowiedzieć się o... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.