Plaża na Księżym Młynie? Sprawdź, co łodzianie zdecydowali

Miejska plaża, bulwary i kawiarenki w samym centrum Łodzi? Tak może się stać. W głosowaniu nad proponowanym zagospodarowaniem terenów wokół stawu na Księżym Młynie większość łodzian wybrała wariant zakładający utworzenie parku z miejską plażą.

Teren ten można zagospodarować na miejsce wypoczynku -  fot. Stefan Brajter / UMŁ
Teren ten można zagospodarować na miejsce wypoczynku , fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łącznie w głosowaniu przy pomocy Vox Populi oraz kart papierowych wzięło udział ponad 8,5 tys. osób. Mieszkańcy wybrali spośród trzech wariantów zagospodarowania terenu:

  • Wariant 1 - zakładał utworzenie parku z miejską plażą na terenach zajmowanych obecnie przez ogródki działkowe między ul. Przędzalnianą i al. Rydza-Śmigłego. Poparło go 63 proc. głosujących.
  • Wariant 2 - zakładał zachowanie ogródków działkowych i uporządkowanie jedynie terenu przylegającego bezpośrednio do stawu. Poparło go 30 proc. głosujących.
  • Wariant 3 - zakładał utworzenie parku z miejską plażą po północnej stronie stawu, koło Pałacu Herbsta i zachowanie ogródków po południowej stronie. Poparło go 7 proc. głosujących.

Jak podkreślił wiceprezydent Wojciech Rosicki, jest to decyzja planistyczna, a nie inwestycyjna: - To decyzja rozstrzygająca o zapisach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie jest jeszcze przesądzone, kiedy taka inwestycja miałaby być realizowana. Zanim to nastąpi, odbędą się spotkania z działkowcami.

Tworzony jest natomiast plan miejscowy dla tego terenu. Będzie on wyłożony do publicznego wglądu najprawdopodobniej pod koniec wakacji. - Do końca roku ma być przedłożony do uchwalenia łódzkiej Radzie Miejskiej. Odbędą się też konsultacje, dyskusja publiczna i prezentacja rozwiązań planistycznych - tłumaczy Danuta Lipińska, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Jeśli plan zostanie uchwalony, dla działkowców, będzie to oznaczało, że na wskazanym obszarze nie mogą podejmować np. inwestycji budowlanych, bo będą niezgodne z przyjętymi założeniami.

Stawy na rzece Jasień i teren Księżego Młyna stanowią bardzo atrakcyjny rejon. Miasto prowadzi tam kompleksową rewitalizację zabytkowego osiedla. We wstępnych planach zagospodarowania przestrzennego kilkuhektarowy teren wokół stawów na Jasieniu przeznaczony został na miejskie tereny zielone, jednak na tym obszarze, po zachodniej stronie akwenu znajdują się ogródki działkowe. Jest ich ponad 100 w ramach większego kompleksu prawie tysiąca ogródków pracowniczych, które zajmują 4,5 hektara za al. Rydza-Śmigłego.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Inauguracja VII Łódzkich Senioraliów na sportowo

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Urząd Miasta Łodzi, Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji... więcej

 -  fot. UMŁ

Nowy Punkt Pracy Socjalnej oraz dwa Domy Dziennego Pobytu

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Mieszkańcy części dawnych dwóch dzielnic - Polesia oraz Śródmieścia, a także części osiedla Dąbrowa... więcej

Główny zbiornik - Orientarium; fot. Paweł Kowski

Napełniamy główny zbiornik w Orientarium

ZOO Łódź

To nie przelewki! Zaczęliśmy napełniać główny zbiornik wodny w Orientarium, do którego już niebawem... więcej

VII Łódzkie Senioralia – online i w plenerze

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Już 15 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla seniorów... więcej

Mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli korzystać z wyjść poza teren placówki oraz spotykać się z bliskimi

Mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli korzystać z wyjść poza teren placówki oraz spotykać się z bliskimi

Jolanta Baranowska / UMŁ

Przygotowane zostały wytyczne, na podstawie których mieszkańcy łódzkich domów pomocy społecznej będą... więcej

Kontakt