Badamy łódzką edukację kulturalną

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" przeprowadzi badania, które precyzyjnie określą kondycję łódzkiej edukacji kulturalnej, a także przedstawią aktualne potrzeby jej odbiorców, animatorów i edukatorów. Pod koniec roku raporty i wynikające z nich rekomendacje wskażą obszary do dalszych działań i aktualizacji Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Tym samym łódzkie środowisko zajmujące się edukacją kulturalną w Łodzi, będzie mogło skuteczniej realizować powierzone mu zadania.

Międzynarodowa Konferencja Edukacji Kulturalnej -  Michał Awin
Badanie będzie posługiwać się takimi narzędziami jak: sondaże, wywiady indywidualne i grupowe oraz wywiad fokusowy. Liczbę jego uczestników określono na ponad 2 000 osób. , Michał Awin

Ewoluujące potrzeby odbiorców oferty kulturalnej miasta, pandemia COVID-19 czy zmiany wynikające z demograficznych i społecznych przemian – to jedynie część genezy przeprowadzenia badań, które dostarczą najświeższych informacji na temat stanu łódzkiej edukacji kulturalnej oraz potrzeb jej odbiorców. Stowarzyszenie „Venae Artis" zrealizuje na zlecenie Wydziału Kultury UMŁ zadanie, które zdiagnozuje potencjały i ograniczenia, powstające w trakcie wdrażania Programu wsparcia oraz rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Jest to już drugi, jak się okazuje niezwykle trudny ze względu na pandemię, rok funkcjonowania Programu – stąd też potrzeba pozyskania aktualnych informacji na temat jego działania.

Do udziału w badaniu zostaną zaproszeni przedstawiciele łódzkich instytucji kultury, niezależni animatorzy i edukatorzy, adresaci oferty kulturalnej, w tym  m.in. rodzice i opiekunowie najmłodszych łodzian, czyli dzieci i młodzieży. Samo badanie zostało podzielone na dwa moduły, a oczekiwane wnioski, które określą dalsze kierunki rozwijania programu, dostarczą informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym.

Badanie będzie posługiwać się takimi narzędziami jak: sondaże, wywiady indywidualne i grupowe oraz wywiad fokusowy. Liczbę jego uczestników określono na ponad 2 000 osób. Pozyskane informacje będą dotyczyły m.in. czynników sprzyjających i rozwijających łódzką kulturę, wpływu sytuacji pandemicznej na jej kondycję oraz oczekiwań – zarówno osób zajmujących się kulturą, jak i jej odbiorców. Wyniki badania oraz wnioski wraz z rekomendacjami zostaną przedstawione w trzech raportach i opublikowane przez „Venae Artis" pod koniec 2021 r. Ich upublicznienie będzie także zaproszeniem do otwartej dyskusji na temat stanu i rozwoju łódzkiej kultury i edukacji kulturalnej.

Realizacją  badania zajmie się Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis", które jest aktywnym organizatorem wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym: konferencji, ogólnopolskich forów dyskusyjnych przeglądów i konkursów. „Venae Artis” od wielu lat współpracuje łódzkimi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, a jego członkami są osoby doświadczone w prowadzeniu projektów badawczych: pracownicy uniwersyteccy, metodycy nauczania, edukatorzy i artyści.

Polecane aktualności

Trasa Górna

W 2023 r. dojedziemy Trasą Górna do autostrady A1

Małgorzata Loeffler / ZIM

W 2023 r. dojedziemy Trasą Górna do autostrady A1. Znamy oferty w przetargu na wybudowanie 5, 7... więcej

Zostań opiekunką medyczną

Chcesz mieć pewną pracę? Zostań opiekunką medyczną.

Jolanta Baranowska / UMŁ

Zapewniamy bezpłatny kurs, stypendium, a po szkoleniu – zatrudnienie. Szukamy Pań, które chciałyby... więcej

Senioralia 2021

200 wydarzeń zaplanowano na SENIORALIA 2021

Jolanta Baranowska / UMŁ

15 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla seniorów... więcej

Koncert: Polish Camerata Swojemu Miastu – Arcydzieła W.A. Mozarta -  mat. organizatorów

Dodajemy skrzydeł muzycznej Łodzi

Sławomir Macias / UMŁ

Organizatorzy tegorocznych wydarzeń muzycznych otrzymają niemal pół miliona złotych z budżetu... więcej

VII Łódzkie Senioralia – online i w plenerze

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Już 15 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla seniorów... więcej

Kontakt