Badamy łódzką edukację kulturalną

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" przeprowadzi badania, które precyzyjnie określą kondycję łódzkiej edukacji kulturalnej, a także przedstawią aktualne potrzeby jej odbiorców, animatorów i edukatorów. Pod koniec roku raporty i wynikające z nich rekomendacje wskażą obszary do dalszych działań i aktualizacji Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Tym samym łódzkie środowisko zajmujące się edukacją kulturalną w Łodzi, będzie mogło skuteczniej realizować powierzone mu zadania.

Międzynarodowa Konferencja Edukacji Kulturalnej -  Michał Awin
Badanie będzie posługiwać się takimi narzędziami jak: sondaże, wywiady indywidualne i grupowe oraz wywiad fokusowy. Liczbę jego uczestników określono na ponad 2 000 osób. , Michał Awin

Ewoluujące potrzeby odbiorców oferty kulturalnej miasta, pandemia COVID-19 czy zmiany wynikające z demograficznych i społecznych przemian – to jedynie część genezy przeprowadzenia badań, które dostarczą najświeższych informacji na temat stanu łódzkiej edukacji kulturalnej oraz potrzeb jej odbiorców. Stowarzyszenie „Venae Artis" zrealizuje na zlecenie Wydziału Kultury UMŁ zadanie, które zdiagnozuje potencjały i ograniczenia, powstające w trakcie wdrażania Programu wsparcia oraz rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Jest to już drugi, jak się okazuje niezwykle trudny ze względu na pandemię, rok funkcjonowania Programu – stąd też potrzeba pozyskania aktualnych informacji na temat jego działania.

Do udziału w badaniu zostaną zaproszeni przedstawiciele łódzkich instytucji kultury, niezależni animatorzy i edukatorzy, adresaci oferty kulturalnej, w tym  m.in. rodzice i opiekunowie najmłodszych łodzian, czyli dzieci i młodzieży. Samo badanie zostało podzielone na dwa moduły, a oczekiwane wnioski, które określą dalsze kierunki rozwijania programu, dostarczą informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym.

Badanie będzie posługiwać się takimi narzędziami jak: sondaże, wywiady indywidualne i grupowe oraz wywiad fokusowy. Liczbę jego uczestników określono na ponad 2 000 osób. Pozyskane informacje będą dotyczyły m.in. czynników sprzyjających i rozwijających łódzką kulturę, wpływu sytuacji pandemicznej na jej kondycję oraz oczekiwań – zarówno osób zajmujących się kulturą, jak i jej odbiorców. Wyniki badania oraz wnioski wraz z rekomendacjami zostaną przedstawione w trzech raportach i opublikowane przez „Venae Artis" pod koniec 2021 r. Ich upublicznienie będzie także zaproszeniem do otwartej dyskusji na temat stanu i rozwoju łódzkiej kultury i edukacji kulturalnej.

Realizacją  badania zajmie się Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis", które jest aktywnym organizatorem wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym: konferencji, ogólnopolskich forów dyskusyjnych przeglądów i konkursów. „Venae Artis” od wielu lat współpracuje łódzkimi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, a jego członkami są osoby doświadczone w prowadzeniu projektów badawczych: pracownicy uniwersyteccy, metodycy nauczania, edukatorzy i artyści.

Polecane aktualności

Sierpień miesiącem Perseidów

Informacja: EC1

Czy warto wypowiadać życzenia widząc „spadające gwiazdy”? Skąd biorą się kosmiczne kamienie? Naukowe... więcej

Wizualizacja Zajezdnia

Wraca tramwaj do Konstantynowa

Małgorzata Loeffler / ZIM

Linię zamknięto przez krytyczny stan techniczny. Teraz zostanie odnowiona. Konstantynowską linię... więcej

Rusza XVII Festiwal Dobrego Smaku!

Festiwal Dobrego Smaku w Łodzi

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Festiwalu Dobrego Smaku oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń zapraszają w podróż do lat 20. i 30. dzięki... więcej

Odyseja -  M. Marciniak

Nowy cykl dla pasjonatów tańca: Choreografia Miasta

Zuzanna Bociąga / ŁCW

W ten weekend odbędzie się kolejny spektakl tańca w ramach nowego cyklu w harmonogramie bezpłatnych... więcej

Kinga Dębska

Kinga Dębska w Łódzkiej Alei Gwiazd

Jacek Słodziński / BPiNM

14 sierpnia o godzinie 12.00 w Łódzkiej Alei Gwiazd przy ul. Piotrkowskiej 80 zostanie odsłonięta... więcej

Kontakt