Bezpłatne badania przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Sprawdź, gdzie się przebadać

70 tysięcy złotych przeznaczył łódzki magistrat na program profilaktyki zakażeń wirusem HCV wśród mieszkańców miasta.

Z bezpłatnego badania może skorzystać ponad 3 tysiące osób - fot. CC0 license
Z bezpłatnego badania może skorzystać ponad 3 tysiące osób , fot. CC0 license

Program skierowany jest do łodzian w wieku 25-59 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób o wysokim stopniu ryzyka: hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 15 lat, mieszkających z osobą zakażoną HCV lub korzystających z zabiegów upiększających. Zainteresowanych nie obowiązuje rejonizacja, a badania można wykonać w 17 lokalizacjach na terenie Łodzi. - Badanie jest bezpłatne, finansowane z budżetu miasta. Może z niego skorzystać każdy, kto jest mieszkańcem Łodzi, co więcej wcale nie musi być ubezpieczony - zachęca Iwona Iwanicka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.

Warto się badać, ponieważ na wirusowe zapalenie wątroby typu C nie ma szczepionki, natomiast zakażenie można skutecznie leczyć, o ile zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowane, a grupa ryzyka zakażenia HCV jest bardzo szeroka. Chorobą można zarazić się w wielu codziennych sytuacjach: podczas wizyty u fryzjera, kosmetyczki, stomatologa, w gabinecie tatuażu.

- Wczesne wykrycie wirusa HCV daje możliwość całkowitego wyleczenia, ale diagnostyka w przypadku tej choroby ma znaczenie kluczowe. Głównym problemem zakażenia wirusem HCV jest jego bezobjawowy przebieg. Według danych WHO na świecie zakażonych jest około 200 milionów osób, w Polsce około 700 tysięcy. Z czego jedna na dziesięć osób nie ma świadomości choroby - wylicza dr Jacek Kidoń, kierownik POZ w Przychodni Lecznicza dodając: - To, bardzo dobrze, że choroba znalazła się na celowniku Urzędu Miasta Łodzi.

Program profilaktyki zakażeń HCV realizowany będzie w Łodzi w październiku i listopadzie. Z bezpłatnego badania może skorzystać ponad 3 tysiące osób.

W 2017 roku możemy wykonać badanie u 3160 osób. Termin badań: październik – listopad 2017r.  

Informacja o badaniach:

 • strona UMŁ uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ tel. 42 638 47 34

Wykaz realizatorów profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Łodzi w 2017 

Miejsce realizacji badań

Dostępność

Nr telefonu

Przychodnia Malinowa,

ul. Kilińskiego 21 

od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-10.00

42 630 27 59, 731 765 649

MCM „Górna”, ul.  Felińskiego 7

pok. 111 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.15 – 11.00

42 689 20 89

MCM „Górna”, ul.  Tatrzańska 109

 pok. 106 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 10.30

42 643 46 88

MCM „Górna”, ul.  Cieszkowskiego 6
pok. 14 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.15 – 11.00

42 689 11 52

MCM „Górna”, ul.  Rzgowska 170 

pok. 109 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 11.00

42 646 18 01

MCM „Górna”, ul.  Odrzańska 29

pok. 11 

poniedziałki, środy, piątki

w godz. 7.30 – 10.30

42 684 67 40

Przychodnia Śródmieście,

ul. Próchnika 11 gab. nr 54 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 10.00

42 630 72 21

Przychodnia Śródmieście, ul. Rewolucji 1905r. 54 gab. nr 3 

poniedziałki, czwartki

w godz. 7.30-9.00

42 630 72 25

Przychodnia Śródmieście,

ul. Piotrkowska 113, gab. nr 5 

poniedziałki, czwartki w godz.
7.30-9.00

42 633 44 71

Przychodnia Akademicka „Palma”,

ul. Lumumby 14, gab. nr 52 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 11.30

42 632 81 80

Przychodnia nr 31, ul. Skłodowskiej-Curie 15/17, pok. 325 III piętro

 (Laboratorium Analiz Lekarskich) 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 10.00

42 20 84 290

42 637 69 65

Szpital Profamilia, ul. Niciarniana 49

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 – 18.00

soboty w godz. 8.00-12.00

665 787 341

506 040 843

Przychodnia „Aloes”, ul. Hubala 1

od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 11.00 

518 153 649

Multiclinic, ul. Kilińskiego 185

poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 8.00 – 10.30

czwartki w godz. 16.00-18.00 

514 849 326

MCM „Widzew”, al. Piłsudskiego 157 laboratorium I piętro pok. 103 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 9.30 

42 674 07 21

MCM „Widzew”, ul. Elsnera 19

parter pok. 20

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.45 – 10.15 

42 671 10 80

MCM „Widzew”, ul. Gorkiego 21a – parter pok. 17

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.45 – 10.15

42 673 35 66

 

 

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Odtworzono zabytkową mogiłę ks. Franciszka Pruskiego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Odtworzono zabytkową mogiłę ks. Franciszka Pruskiego

Tomasz Walczak / BPKSiT

Pamiątkowa mogiła księdza Franciszka Pruskiego, bohatera I wojny światowej została odnowiona na... więcej

Dawna fabryka Teodora Meyerhoffa - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kamień węgielny pod rewitalizację dawnej fabryki Teodora Meyerhoffa

Marlena Kamińska / BPKSiT

W dawnej fabryce Teodora Meyerhoffa przy ul. Dowborczyków 18 powstają nowoczesne biura. Dziś... więcej

Rating Łodzi potwierdzony na poziomie BBB+ z prognozą stabilną - fot. z arch. UMŁ

Rating Łodzi potwierdzony na poziomie BBB+ z prognozą stabilną

Agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy dla miasta Łodzi... więcej

Uroczystość nadania nowej hali przy al. Unii Lubelskiej 2 imienia Józefa "Ziuny” Żylińskiego - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Hala imienia "Ziuny” Żylińskiego

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W obecności prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej i pierwszego wiceprezydenta miasta Tomasza Treli... więcej

Nowa nawierzchnia na ul. Skorupki w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Bezpieczne przejście, ławki i stojaki na rowery, drzewa, nowa nawierzchnia na ul. Skorupki

Piotr Wasiak / ZIM

Nowa nawierzchnia na ul. Skorupki w Łodzi. Obniżamy krawężniki, wynosimy przejście dla pieszych,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.