Bezpłatne kursy językowe

W ramach projektów Angielski bez barier - rewitalizacja oraz Językowa akademia rewitalizacyjna EuroDialog zaprasza na nieodpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla początkujących, dla słabo zaawansowanych, dla średnio zaawansowanych lub dla zaawansowanych

DLA KOGO?
Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • zamieszkują na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji
 • mają 18 lat lub więcej
 • mają wykształcenie co najwyżej średnie (warunek nie dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej)
 • chcą podnieść umiejętności z zakresu języka z własnej inicjatywy
 • pracują lub nie pracują, ale są gotowe do podjęcia pracy (dotyczy projektu Angielski bez barier - rewitalizacja)

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień pierwszych zajęć. Później sytuacja uczestników może ulec zmianie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

 • panie
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+, które mają wykształcenie co najwyżej średnie.

 

Bezpłatne kursy językowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Łodzi w wieku 50+ lub z wykształceniem średnim w EuroDialogu od września 2021:

ANGIELSKI
dla początkujących:
poniedziałek i środa 9.00 - 11.30, 4 miejsca wolne
poniedziałek i środa 16.00 - 18.30, 4 miejsca wolne
piątek 9.00 - 12.15 – 5 miejsc wolnych
piątek 16.30 - 19.45 – 6 miejsc wolnych dla słabo zaawansowanych
poniedziałek i środa 10.00 - 12.30 - 7 miejsc wolnych
wtorek i czwartek 8.30 - 11.00 – 6 miejsc wolnych

NIEMIECKI dla początkujących
wtorek i czwartek 10.00 - 12.30 – 4 miejsca wolne

FRANCUSKI dla początkujących
poniedziałek i środa 18.30-21.00 – 2 miejsca wolne.

 • Zajęcia prowadzimy stacjonarnie w EuroDialogu: ul. Traugutta 18 (ŁDK), na 4 piętrze.
 • W każdej grupie jest 12 osób.
 • Podręczniki i ćwiczenia do kursów są bezpłatne.
 • W kursach mogą uczestniczyć osoby, które mieszkają na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (tutaj można sprawdzić adresy: nowy.eurodialog.pl/obszar-rewitalizacji ) 

Kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, są realizowane przez EuroDialog w ramach projektów "Angielski bez barier - rewitalizacja" oraz "Językowa akademia rewitalizacyjna" i nie jest wymagany wkład własny uczestników (nie ma żadnych ukrytych opłat).


Zapisy i informacje:
531 022 422, 42 633 59 20
@ eurodialog@eurodialog.pl
www.eurodialog.pl/rewitalizacja 

Polecane aktualności

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... więcej

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... więcej

 - Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Łódź edu kul | szkolimy w ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

W ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Są... więcej

Kontakt