Bojownik, reformator, prezydent Łodzi. Dzień z Aleksym Rżewskim w stulecie prezydentury

W marcu przypadło 100-lecie objęcia prezydentury przez Aleksego Rżewskiego, jednego z najbardziej charyzmatycznych liderów w historii miasta Łodzi. W weekend na jeden dzień dawny ratusz miejski (dziś jeszcze Archiwum Państwowe w Łodzi) stał się ponownie ratuszem, w którym prezydent Rżewski przyjmował interesantów.

Aleksy Rżewski (Sławomir Macias) przyjmuje interesantów podnoszących sprawy Łodzi - mat. UMŁ
Aleksy Rżewski (Sławomir Macias) przyjmuje interesantów podnoszących sprawy Łodzi , mat. UMŁ

Interaktywne przedstawienie, w wykonaniu aktorów Teatru Nowego mógł obejrzeć każdy, kto przyszedł do archiwum o godz. 11.15, 13.00 i 14.00. Rekonstruktor postaci Aleksego Rżewskiego (Sławomir Macias) przyjmował interesantów podnoszących sprawy Łodzi, które dla Łodzi roku 1919 były najpilniejsze. Rozmawiał m.in. z łódzką włókniarką o biedzie i trudnej sytuacji robotników, z przedstawicielem spółki tramwajarskiej oraz radnym miejskim. Dzięki tym scenkom goście "Dnia z Rżewskim" mogli przybliżyć sobie osiągnięcia prezydenta - reformatora: rozwinął na ogromną skalę łódzkie szkolnictwo, dokonał elektryfikacji ulic miasta, zapoczątkował miejskie wodociągi, organizował pomoc społeczną i warunki dla rozwoju fabryk. 

- Prezydent Aleksy Rżewski nie bez powodu nazywany jest ojcem nowoczesnej Łodzi . To dzięki niemu miasto tak zrujnowane po I wojnie światowej zaczęło bardzo szybko podnosić się z upadku - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, dodając: - Łódź Aleksego Rżewskiego rozwijała się niezwykle dynamicznie. Sam Józef Piłsudski, przyjmując w 1920 r, honorowe obywatelstwo miasta Łodzi, oświadczył, że jest dumny z tego wyróżnienia bo "Łódź zdała swój egzamin z dojrzałości i wyróżniła się pracą twórczą na tle innych miast". 

Wzruszającym momentem była niespodziewana wizyta majora Tomasza Rżewskiego, wnuka prezydenta. Miał on wiele wspomnień dotyczących dziadka i przyznał, że jego historia znakomicie nadawałaby się na film.

Jedną z ze scen prawdziwie sensacyjnego życiorysu Aleksego Rżewskiego można było oglądać również na Piotrkowskiej. Grupa kaskaderów zrealizowała scenkę słynnej ucieczki Aleksego Rżewskiego z aresztowania, które miało miejsce w 1917 r. Rżewski obezwładnił wówczas jednego z eskortujących go żołnierzy pruskich, po czym uciekł tramwajem, którego rolę odegrał tym razem słynny miejski trambus. Mieszkańcy mieli możliwość przejażdżki zabytkowym pojazdem, przez okno którego śledzili przebieg wydarzeń z roku 1917.

Ponadto w Archiwum Państwowym można było zobaczyć dorobek kilku innych instytucji kultury, który wprowadzał w atmosferę mało zbadanego okresu po I wojnie światowej. Archiwum Państwowe w Łodzi przygotowało wystawę dokumentów, związanych bezpośrednio z osoba Aleksego Rżewskiego. Zobaczyć można też było wystawę planszową Muzeum Miasta Łodzi "Łódź w niepodległej" oraz stroje z początku lat 20. z zasobów Łódzkiego Centrum Filmowego.

Polecane aktualności

Ulica Roosevelta "zagrała" w serialu TVP „Ludzie i bogowie” w reżyserii Bodo Coxa - fot. Łódź Film Commission / https://www.facebook.com/pg/LODZFILMCOMMISSION/

Film się kręci w mieście Łodzi…

Arkadiusz Grzegrczyk / BKSiDŁ

To będzie rekordowy pod względem liczby produkcji filmowych i serialowych rok dla naszego miasta.... więcej

4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Druga educja Stand-up Piotrkowska Druga edycja odbywać się będzie do 29 sierpnia 2019 roku. - fot. ŁCW

Stand-up Piotrkowska. Start już 4 lipca

ŁCW

Już 4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Co czwartek występować będą najpopularniejsi... więcej

Łódź Design Festival - fot. Archiwum UMŁ

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Łódź Design Festival

Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival znalazł się wśród laureatów dorocznych Nagród... więcej

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą - fot. z arch. UMŁ

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą

Anna Janocha / BKSiDŁ

Upały nie odpuszczają. Prognozy pogody na kolejne dni nie pozostawiają wątpliwości. Temperatura... więcej

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210 - fot. z arch. UMŁ

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Zakończyło się głosowanie na platformie Vox Populi, w którym łodzianie mogli wypowiedzieć się o... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.