Do Warszawy w 45 minut w 2027 roku! O co chodzi z drugim tunelem pod Łodzią?

Zanim pomiędzy Łodzią a Warszawą powstanie Centralny Port Komunikacyjny zostaną przeprowadzone inne inwestycje infrastrukturalne. Priorytetem jest połączenie Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia trasą w kształcie „Y”, na której pociągi będą rozwijać nawet 250 km/h. By do tego doszło w Łodzi musi powstać drugi tunel kolejowy. Pierwsze przetargi na realizację tunelu zostały rozpisane w styczniu 2021 r. Pociągi na tej trasie mają zacząć jeździć w 2027 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. 

Makroregion Polski Centralnej, zlokalizowany na przecięciu dwóch z dziewięciu Transeuropejskich Korytarzy Transportowych sieci bazowej, ma szansę stać się istotnym multimodalnym węzłem transportowym w skali międzynarodowej. W tym celu kontynuowana będzie modernizacja i rozbudowa wysokiej jakości infrastruktury transportowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim powiązana z istniejącymi i planowanymi w makroregionie elementami sieci TEN-T. Poprawa nastąpi we wszystkich gałęziach transportu (drogowym, kolejowym i lotniczym). Dzięki tym działaniom nastąpi dalsza poprawa zewnętrznej (międzynarodowej i krajowej) dostępności makroregionu dla wszystkich rodzajów transportu. Równocześnie w celu wzmocnienia wewnętrznej integralności makroregionu rozwijana będzie infrastruktura o znaczeniu międzyregionalnym. Działania w tym zakresie wspierać będą powiązania funkcjonalne pomiędzy głównymi metropoliami (biegunami transportowymi) i ośrodkami regionalnymi. Infrastruktura liniowa szlaków drogowych i kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i międzyregionalnym będzie dopełniana przez infrastrukturę o charakterze punktowym umożliwiającą łatwy dostęp do niej mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Polecane aktualności

Obiekt Rudzkiego Klubu Sportowego

Łódź buduje. Rozpoczęła się budowa nowej areny lekkoatletycznej Rudzkiego Klubu Sportowego

Małgorzata Loeffler / ZIM

Rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy i modernizacji obiektów Rudzkiego Klubu Sportowego. RKS zyska... więcej

Dziecko rysuje

Nabór do miejskich przedszkoli według nowych kryteriów

Monika Pawlak / UMŁ

1 kwietnia ma się rozpocząć rekrutacja do miejskich przedszkoli, gdzie dla maluchów przygotowano... więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwały „śmieciowej”

Monika Pawlak / UMŁ

27 stycznia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwale "śmieciowej". Stosowne... więcej

Wiceprezydent Adam Pustelnik wraz z innymi gośćmi na konferencji prasowej -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź przyjazna dla obcokrajowców

Jolanta Baranowska / UMŁ

Do Łodzi ściągnęli obcokrajowcy. Miasto wielokulturowe i otwarte na inne narodowości przygotowało... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska

Co w tym roku znalazło się wśród miejskich licytacji WOŚP?

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

WOŚP w Łodzi! Wyjątkowe zwiedzanie Orientarium, sesja fotograficzna w Pasażu Róży, czy odlewy detali... więcej

Kontakt