Dofinansowanie dla łodzian z niepełnosprawnościami na cele mieszkaniowe

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w ramach dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które realizuje łódzki MOPS.

6 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w ramach dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które realizuje łódzki MOPS: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta (obejmującego dofinansowanie do wynajmu mieszkania) oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie (obejmującego dofinansowanie do zakupu lub zamiany posiadanego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych). Ich celem jest zwiększenie niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej.

Pierwszą osobą w Łodzi, której udało się spełnić wszystkie warunki programu „Dostępne mieszkanie” jest młody mężczyzna z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkający wspólnie ze swoim ojcem, który jest także jego jedynym opiekunem. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 81 tys. zł mogli razem wprowadzić się do mieszkania w budynku pozbawionym barier architektonicznych.

Nieczęsto zdarza się nam przekazywać wsparcie w takiej wysokości - z tym większą satysfakcją złożyłem pod nim swój podpis. Mamy poczucie, że jest to realna pomoc dla rodziny, która nawet po usunięciu barier architektonicznych musi zmagać się na co dzień z wieloma trudnościami - mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. - Nadal zachęcamy do składania wniosków w obu programach. Można to zrobić do 31 grudnia 2024 roku.

Z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta może skorzystać łodzianin, który spełnia następujące kryteria:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu - także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, który został uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie może zostać udzielone na mieszkanie lub dom jednorodzinny wynajmowany przez składającego wniosek samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 mkw. powierzchni użytkowej. Wsparcie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. W pierwszych dwunastu miesiącach wynosi 100 procent, od 13 do 24 miesiąca – 70 procent, a od 25 do 36 miesiąca – 40 procent maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Informację o wysokości miesięcznej maksymalnej kwoty dofinansowania dostępnej w jednostkach samorządu terytorialnego można znaleźć na witrynie PFRON; publikowana jest do 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kwartału.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta będzie realizowany do końca 2026 r. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW) 

Tą samą drogą można składać wnioski w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, w przypadku którego dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu lub zamiany mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie może skorzystać mieszkaniec Łodzi, który spełnia następujące warunki:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczenie z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż maksymalna wartość podawana co kwartał przez PFRON.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie będzie realizowany do końca 2025 r., ale zawieranie umów z zainteresowanymi będzie odbywało się nie dłużej niż do końca grudnia 2024 r.

Masz pytania?

W przypadku dodatkowych pytań lub jakichkolwiek wątpliwości na temat obu programów można skontaktować się z pracownikami: Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych łódzkiego MOPS pod numerem telefonu: (42) 685 43 70 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).

Polecane aktualności

Pamięci lotnika-bohatera. 84. rocznica bitwy o Anglię.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

10 lipca 1940 r. rozpoczęła się trwająca kilka miesięcy bitwa o Anglię. W Łodzi upamiętniono… więcej

100-lecie powołania Świętej Faustyny, patronki Łodzi. W parku „Wenecja” zorganizowano jubileuszową zabawę

Tomasz Walczak / BRP

29 czerwca 1924 roku podczas jednej z zabaw plenerowych w ówczesnym parku Wenecja w Łodzi Helena… więcej

Czwartki na Wesoło

Robert Kowalczyk / MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza dzieci wraz z opiekunami na… więcej

Łódź poprzez wieki. Już niebawem premiera III tomu monografii naszego miasta

Tomasz Walczak / BRP

20 czerwca na rynku wydawniczym ukaże się III tom monografii Łodzi „Łódź poprzez wieki. Historia… więcej

"Uciekli do Mandżurii". W pasażu Schillera stanęła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej

Tomasz Walczak / BRP

Do 28 czerwca w pasażu Schillera będzie można obejrzeć wystawę „Uciekli do Mandżurii”, której celem… więcej

Kontakt