Dopisz się do spisu wyborców, jeśli nie będziesz mógł zagłosować w swoim lokalu wyborczym

Nie chcesz lub nie możesz głosować w swoim lokalu wyborczym? Chcesz zagłosować w innym miejscu niż zazwyczaj, czyli tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów? Poniżej publikujemy informację Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców.

Dopisz się do spisu wyborców, jeśli nie będziesz mógł zagłosować w swoim lokalu wyborczym - fot. Paweł Łacheta / UMŁ
Dopisz się do spisu wyborców, jeśli nie będziesz mógł zagłosować w swoim lokalu wyborczym , fot. Paweł Łacheta / UMŁ
 1. Osoby przebywające czasowo na obszarze Miasta Łodzi w dniu 13 października 2019 r. oraz osoby nigdzie niezamieszkałe są dopisywane do spisu wyborców na swój wniosek, złożony najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

 2. Osoby zameldowane w Łodzi tylko na pobyt czasowy, będą mogły wziąć udział w głosowaniu pod warunkiem złożenia najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców.

 3. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, są dopisywani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek taki należy złożyć między 22 września 2019 r. a 30 września 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 11 października 2019 r.

 4. Osoby niepełnosprawne, na swój wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 8 października 2019 r., są dopisywane do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Miasta Łodzi, w tym także w obwodzie głosowania, w którym siedziba obwodowej komisji wyborczej jest lokalem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Osoby, które kończą 18 lat w dniu 13 października 2019 r. mają prawo do uczestniczenia w wyborach. Osoba taka powinna posiadać dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości, np. legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty.

 6. Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do dnia 8 października 2019 r. pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. 

Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. w jednej z poniżej wybranych lokalizacji Oddziału Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji:

 • Łódź, ul. Zachodnia 47, II piętro, pokój 205 oraz 206.
  Telefon: +48 (42) 638 50 55, +48 (42) 638 50 57.

 • Łódź, al. Politechniki 32, parter, pokój 003 lub I piętro, pokój 102.
  Telefon: +48 (42) 638 56 15, +48 (42) 638 56 26.

 • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowiska od 1 do 4.
  Telefon: +48 (42) 638 52 08, +48 (42) 638 52 18.

 • Łódź, ul. Piotrkowska 153, parter, pokój 005.
  Telefon: +48 (42) 638 57 91, +48 (42) 638 57 14.

 • Łódź, al. Piłsudskiego 100, parter, stanowiska od 8 do 10 lub II piętro, pokój 36.
  Telefon: +48 (42) 638 53 86, +48 (42) 638 53 33.   

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Klimatczny park im. Tadeusza Rejtana w Łodzi, znajduje się pomiędzy ulicami Piękną, Rejtana, Felsztyńskiego oraz al. Politechniki. - fot. Archiwum UMŁ

Weź udział w konsultacjach społecznych „Zieleń w mieście”!

Olga Zuchora / BPS

Do końca stycznia mieszkańcy Łodzi mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zieleni... więcej

Z rajdu Dakar na Pietrynę – sukces łodzianina Arkadiusza Lindnera - fot. Paweł Łacheta / mat. UMŁ

Z rajdu Dakar na Pietrynę - sukces łodzianina Arkadiusza Lindnera

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Z wielką pompą, przy ryku samochodów terenowych i muzyce grupy „Queen” zgotowano na ulicy... więcej

"Pociąg do Gotham" – gra w pociągu relacji Częstochowa - Łódź Fabryczna - fot. mat. EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi i Przewozy Regionalne POLREGIO

"Pociąg do Gotham" – gra w pociągu relacji Częstochowa - Łódź Fabryczna

EC1

EC1 Łódź oraz POLREGIO przygotowali coś dla fanów Batmana, gier i nietypowych podróży! 25 stycznia w... więcej

Rozpoczynamy remont wiaduktu na ul. Dąbrowskiego - fot. Stefan Brajter / mat. UMŁ

Rozpoczynamy remont wiaduktu na ul. Dąbrowskiego

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Wiadukt na Dąbrowskiego przejedzie kompleksowy remont, w którym wyremontujemy wszystko od podstawy i... więcej

Jakie znaleziska z czasów Łódzkiego Getta kryją Bałuckie Kanały? - fot. mat. ZWiK

Jakie znaleziska z czasów Litzmannstadt Getto kryją Bałuckie Kanały?

Miłosz Wika / ZWiK

Podczas II wojny światowej Niemcy ustawili w kanale rzeki Bałutki kratę, która miała odciąć drogę... więcej

Kontakt