Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zapytanie ofertowe.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej w ramach tegorocznego tygodnia mobilności.

Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2019 r.

Zarząd Dróg i Transportu w związku z realizacją Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, ogłasza zapytanie ofertowe na:

przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizację przedsięwzięć odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skierowanych do mieszkańców Miasta Łodzi.

 

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) należy:

 • opracować strategię kampanii, zaprezentować innowacyjne pomysły na realizację kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz przedsięwzięć realizowanych
  w ramach ETZT w dniach 16-22 września 2019 r.:
 • w okresie od 12 września 2019 r. do dnia danego wydarzenia przeprowadzić kampanię informacyjną mającą na celu przybliżenie mieszkańcom Łodzi celów kampanii Komisji Europejskiej, idei ETZT, a także tegorocznego hasła „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy
 • zrealizować działania promocyjno – edukacyjne skierowane do czterech grup mieszkańców: pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji miejskiej
  i kierowców, zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi, związane
  z hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”,
 • wykonać opisowe sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową;
 • przedstawić Zamawiającemu, do 30 listopada 2019 r. sprawozdanie merytoryczne
  i finansowe z realizacji powierzonego zadania;

Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. realizują lub zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 3. posiadają doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także dawać gwarancję rzetelnego wykonania

Termin realizacji zamówienia:

12 września - 30 września 2019 r.

Termin składania ofert upływa: 16 sierpnia 2019 r., o godzinie 12:00.

Składane oferty powinny uwzględniać wyczerpujący opis wszystkich planowanych działań.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Zarząd Dróg i Transportu
w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź z dopiskiem: Wydział Komunikacji Społecznej

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO POBRANIA

Polecane aktualności

Better Collective Poland otwiera biuro w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Better Collective Poland otwiera biuro w Łodzi

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Better Collective Poland, to część duńskiej marki BC, działającej w obszarze marketingu. Polska jest... więcej

Na Widzewie Kino Przytulne. Przenosi się do wyremontowanego Domu Kultury "502"

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ratujemy Kino Przytulne, które zostało wyrzucone z ŁDK. Z zupełnie nową ofertą przeniesie się do... więcej

Kolej Dużych Prędkości przetnie Złotno? Dlaczego rząd rezygnuje z tzw. południowego wariantu KDP?

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Rząd rezygnuje z południowego wariantu przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez Łódź i w zamian... więcej

Trwa akcja wymiany pieców. Wniosek na dofinansowanie trzeba złożyć do 31 marca

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Akcja wymiany starych pieców i palenisk na ekologiczne cieszy się coraz większym zainteresowaniem... więcej

Rozlicz PIT, wygraj pieniędzy plik. Już ponad milion złotych w łódzkim budżecie dzięki Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Wylosowano kolejnych zwycięzców tygodniowej nagrody Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi.... więcej

Kontakt