Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zapytanie ofertowe.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej w ramach tegorocznego tygodnia mobilności.

Zapytanie ofertowe z dnia 31 lipca 2019 r.

Zarząd Dróg i Transportu w związku z realizacją Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, ogłasza zapytanie ofertowe na:

przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizację przedsięwzięć odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skierowanych do mieszkańców Miasta Łodzi.

 

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) należy:

 • opracować strategię kampanii, zaprezentować innowacyjne pomysły na realizację kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz przedsięwzięć realizowanych
  w ramach ETZT w dniach 16-22 września 2019 r.:
 • w okresie od 12 września 2019 r. do dnia danego wydarzenia przeprowadzić kampanię informacyjną mającą na celu przybliżenie mieszkańcom Łodzi celów kampanii Komisji Europejskiej, idei ETZT, a także tegorocznego hasła „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy
 • zrealizować działania promocyjno – edukacyjne skierowane do czterech grup mieszkańców: pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji miejskiej
  i kierowców, zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi, związane
  z hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”,
 • wykonać opisowe sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową;
 • przedstawić Zamawiającemu, do 30 listopada 2019 r. sprawozdanie merytoryczne
  i finansowe z realizacji powierzonego zadania;

Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. realizują lub zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 3. posiadają doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także dawać gwarancję rzetelnego wykonania

Termin realizacji zamówienia:

12 września - 30 września 2019 r.

Termin składania ofert upływa: 16 sierpnia 2019 r., o godzinie 12:00.

Składane oferty powinny uwzględniać wyczerpujący opis wszystkich planowanych działań.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Zarząd Dróg i Transportu
w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź z dopiskiem: Wydział Komunikacji Społecznej

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO POBRANIA

Polecane aktualności

 - mat. UMŁ

W Mileszkach powstaje 5 km nowego kanału sanitarnego

Agnieszka Rutkowska / BRP

ŁSI buduje 5 km kanału sanitarnego na Mileszkach. A do tego 172 odejścia do granic posesji, które... więcej

Pierwszy w Łodzi żłobek modułowy już stoi w Nowosolnej - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Pierwszy w Łodzi żłobek modułowy już stoi w Nowosolnej

Jolanta Baranowska / BRP

Powstaje pierwszy w Łodzi żłobek w technologii modułowej, czyli składany z części, jak klocki.... więcej

Zapraszamy na „Labirynt Festiwal” oferujący w jednym miejscu 11 różnych gatunków muzycznych - mat. prasowe

Kamienice połączone siecią korytarzy i piwnic będą przestrzenią dla "Labirynt Festiwal"

Zuzanna Bociąga / ŁCW

W październiku na fanów muzyki klubowej czeka festiwal, którego miejscem jest połączona przestrzeń́... więcej

13 milionów więcej za prąd, który nie zdrożał - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Prawie 13 mln więcej kosztowały faktury za prąd, który miał nie zdrożeć

Monika Pawlak / BRP

Prawie 13 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku zapłaci 391 miejskich jednostek skupionych w... więcej

"Nasze miasto nie będzie już takie samo". Rusza budowa tunelu średnicowego pod Łodzią - fot. CC0 license

"Nasze miasto nie będzie już takie samo". Rusza budowa tunelu średnicowego pod Łodzią

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, podziemne stacje, kilometry torów, nowe kierunki podróży i... więcej

Kontakt