Expo 2024 w Łodzi. Zobacz wyniki konsultacji eksperckich

Przyspieszają przygotowania do organizacji w Łodzi wystawy Horticultural Expo 2024, czyli tzw. Zielonego Expo. Trwa opracowywanie studium wykonalności, w którym znajdą się szczegółowe plany urbanistyczne, inwestycyjne i architektoniczne. Kluczowe przy tworzeniu dokumentu są konsultacje eksperckie oraz wyniki badań wodno-gruntowych i dendrologicznych.

Magistrat zaprezentował wyniki badań eksperckich przeprowadzonych w ramach studium wykonalności Expo 2024. Jak podkreśla Maciej Riemer, zastępca dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ, stanowić one będą podstawę do stworzenia planu przestrzennego i architektonicznego wystawy: - Firma PwC opracowując studium wykonalności przeprowadziła kwerendę archiwalną parku 3 Maja, a także badania wodno-gruntowe całego terenu przyszłej wystawy. Opracowana została również pełna inwentaryzacja dendrologiczna oraz faunistyczna. Przeprowadzono wstępne analizy prawne oraz finansowe. PwC zasięgnęła także opinii instytucji odpowiadających za ochronę środowiska takich jak: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego konsultowano się z Instytutem Pamięci Narodowej. Żadna z tych instytucji nie zgłosiła przeciwwskazań do lokalizacji Horticultural Expo 2024 w  parku 3 Maja i parku Baden-Powella - zaznacza Maciej Riemer.

Najważniejsze imprezy Zielonego Expo odbędą się w parkach im. Baden-Powella i 3 Maja, które zostaną połączone w Centralny Park Miejski. Kwerenda archiwalna, analiza flory i fauny oraz konsultacje z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie środowiskowe jednoznacznie wskazują, że przyjęta lokalizacja Horticultural Expo 2024 jest ze wszech miar słuszna.

- Wszystkie dotychczas zrealizowane badania wskazują na wykonalność wystawy, pokazują również szereg korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Zielone Expo ma szansę przyczynić się promocji turystycznych i kulturalnych walorów Łodzi. Jednym z głównych atutów wystawy jest jej lokalizacja w centrum miasta, która przełoży się na dostępność dla zwiedzających. Wystawa jest także efektywne ekonomicznie, bo bazuje na istniejących już parkach, z zachowaniem ich dziedzictwa kulturowego, krajoznawczego i przyrodniczego - mówi Dionizy Smoleń z firmy PwC.

W ramach inwentaryzacji dendrologicznej zbadano ponad 19 tysięcy drzew.  Sprawdzono 4 główne lokalizacje przeznaczone na wystawę, czyli park 3 Maja, park Baden-Powella,  zieleniec przy Centrum Dydaktyczno-Klinicznym oraz tzw. Zatorze. Jak zauważa dendrolog Marek Kubacki rosnące tam stuletnie drzewa pozwolą stworzyć właściwy klimat do organizacji ogrodniczej wystawy oraz skutecznie wyeksponują wszystkie walory zabytkowego drzewostanu.

Polecane aktualności

„Bez końca”

80. rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi

„Bez końca” 80. rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Multimedialna wystawa, spotkania z... więcej

Wakacje w mieście

Wakacje w Łodzi: morze kultury, góry rozrywki!

Sławomir Macias / UMŁ

Ponad sześćset wydarzeń kulturalnych – tak wyjątkowo bogaty program wydarzeń kulturalnych i... więcej

Echo Investment

ZENIT na Widzewie – zielone osiedle z ogródkami sąsiedzkimi powstanie w miejscu betonowego parkingu

Marcin Masłowski / UMŁ

Zielone, ekologiczne osiedle z ogródkami sąsiedzkimi powstanie na łódzkim Widzewie w miejscu, gdzie... więcej

„Opowieści z miasta Łodzi”

Rekordowy pod każdym względem. Fotofestiwal przed weekendem zamknięcia

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Rekordowa frekwencja i liczba wystaw oraz najobszerniejszy program w historii. Dobiega końca 20.... więcej

Absolutorium prezydent miasta Łodzi

Absolutorium prezydent miasta Łodzi

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Przemówienie prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej z dzisiejszej, absolutoryjnej sesji Rady... więcej

Kontakt