Expo 2024 w Łodzi. Zobacz wyniki konsultacji eksperckich

Przyspieszają przygotowania do organizacji w Łodzi wystawy Horticultural Expo 2024, czyli tzw. Zielonego Expo. Trwa opracowywanie studium wykonalności, w którym znajdą się szczegółowe plany urbanistyczne, inwestycyjne i architektoniczne. Kluczowe przy tworzeniu dokumentu są konsultacje eksperckie oraz wyniki badań wodno-gruntowych i dendrologicznych.

Magistrat zaprezentował wyniki badań eksperckich przeprowadzonych w ramach studium wykonalności Expo 2024. Jak podkreśla Maciej Riemer, zastępca dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ, stanowić one będą podstawę do stworzenia planu przestrzennego i architektonicznego wystawy: - Firma PwC opracowując studium wykonalności przeprowadziła kwerendę archiwalną parku 3 Maja, a także badania wodno-gruntowe całego terenu przyszłej wystawy. Opracowana została również pełna inwentaryzacja dendrologiczna oraz faunistyczna. Przeprowadzono wstępne analizy prawne oraz finansowe. PwC zasięgnęła także opinii instytucji odpowiadających za ochronę środowiska takich jak: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego konsultowano się z Instytutem Pamięci Narodowej. Żadna z tych instytucji nie zgłosiła przeciwwskazań do lokalizacji Horticultural Expo 2024 w  parku 3 Maja i parku Baden-Powella - zaznacza Maciej Riemer.

Najważniejsze imprezy Zielonego Expo odbędą się w parkach im. Baden-Powella i 3 Maja, które zostaną połączone w Centralny Park Miejski. Kwerenda archiwalna, analiza flory i fauny oraz konsultacje z instytucjami odpowiedzialnymi za kwestie środowiskowe jednoznacznie wskazują, że przyjęta lokalizacja Horticultural Expo 2024 jest ze wszech miar słuszna.

- Wszystkie dotychczas zrealizowane badania wskazują na wykonalność wystawy, pokazują również szereg korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Zielone Expo ma szansę przyczynić się promocji turystycznych i kulturalnych walorów Łodzi. Jednym z głównych atutów wystawy jest jej lokalizacja w centrum miasta, która przełoży się na dostępność dla zwiedzających. Wystawa jest także efektywne ekonomicznie, bo bazuje na istniejących już parkach, z zachowaniem ich dziedzictwa kulturowego, krajoznawczego i przyrodniczego - mówi Dionizy Smoleń z firmy PwC.

W ramach inwentaryzacji dendrologicznej zbadano ponad 19 tysięcy drzew.  Sprawdzono 4 główne lokalizacje przeznaczone na wystawę, czyli park 3 Maja, park Baden-Powella,  zieleniec przy Centrum Dydaktyczno-Klinicznym oraz tzw. Zatorze. Jak zauważa dendrolog Marek Kubacki rosnące tam stuletnie drzewa pozwolą stworzyć właściwy klimat do organizacji ogrodniczej wystawy oraz skutecznie wyeksponują wszystkie walory zabytkowego drzewostanu.

Polecane aktualności

I Forum dla edukacji kulturalnej w Łodzi

Monika Ptasińska / Wydział Kultury

Od marca tego roku mamy w Łodzi Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Hasło... więcej

Poduszki ze specjalnej membrany na dachu Orientarium

Aleksandra Hac / BRP

Membrana ETFE jest lekka, elastyczna i bardzo wytrzymała. W porównaniu ze szkłem - kilkadziesiąt... więcej

Jaki będzie budżet Łodzi na 2020 rok?

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz skarbnik Krzysztof Mączkowski przedstawili na konferencji... więcej

W Łodzi powstanie 200 stacji ładowania samochodów elektrycznych

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

200 stacji ładowania samochodów elektrycznych pojawi się do końca 2020 roku na łódzkich ulicach. Ich... więcej

Zawyją syreny. To nie alarm, tylko test systemu ostrzegania

W związku z rozbudową i modernizacją miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania na terenie miasta,... więcej

Kontakt