Ferie w Ogrodzie Botanicznym

Zapraszamy na zajęcia warsztatowo-terenowe w okresie ferii zimowych.

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych.

Harmonogram prowadzonych zajęć przedstawiony jest poniżej.

Zapisów można dokonywać od dnia 3 stycznia 2018 r. pod numerem telefonu (42) 688 44 20, w godzinach 8:00-14:00.

 

I tydzień

29.01.2017, poniedziałek

9.00 - Malowane naturą – zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

30.01.17, wtorek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

12.00 - Wyczarowane z natury – zajęcia plastyczne dla grup zorganizowanych

31.01.17, środa

9.00 - Warsztaty decoupage - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

1.02.17, czwartek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

11.00 - Poznajemy nasze drzewa – zajęcia dydaktyczne dla grup zorganizowanych

2.02.17, piątek

9.00 - Okiem botanika - zajęcia warsztatowe dla uczestników indywidualnych

12.00 -  Botaniczna gra planszowa – zajęcia warsztatowo-dydaktyczne dla grup zorganizowanych

 

II tydzień

5.02.17, poniedziałek

9.00 - Malowane naturą - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

06.02.17, wtorek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

12.00 - Wyczarowane z natury - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

07.02.17, środa

9.00 - Warsztaty decoupage - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

08.02.17, czwartek

10.00 - Okiem botanika - zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych

12.00 Okiem Botanika - zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych

09.02.17, piątek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

12.00 -  Botaniczna gra planszowa - zajęcia warsztatowo-dydaktyczne dla grup zorganizowanych

 

Opisy zajęć:

 • Świat ptaków łódzkiego Ogrodu Botanicznego (zajęcia terenowe)

Wycieczka terenowa, podczas której uczestnicy będą obserwować zimujące w Ogrodzie ptaki oraz inne zwierzęta. Uczestników prosimy o zabranie ze sobą lornetek!

W przypadku niepogody w sali dydaktycznej zostanie wyświetlona prezentacja multimedialna dotycząca ptaków żyjących w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

Zajęcia skierowane będą dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

 

 • Zima w przyrodzie - spacer tropami zwierząt (zajęcia terenowe)

Wycieczka po Ogrodzie, podczas której dzieci dowiadują się jak przebiega zima w przyrodzie i co dzieje się z roślinami i zwierzętami o tej porze roku. Prowadzący opowie o śladach i tropach zostawianych zimą przez zwierzęta. Zajęcia będą skierowane do grup indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

W przypadku niepogody zamiast wycieczki odbędzie się prezentacja multimedialna i zajęcia plastyczne związane z tematyką wycieczki.

 

 • Malowane naturą

Zajęcia plastyczne w sali dydaktycznej, podczas których wykonywane będą prace plastyczne przy użyciu narzędzi pochodzących z natury (liście, gałęzie, kwiatostany, szyszki itp.). Zajęcia będą skierowane do grup indywidualnych.

 

 • Botaniczna gra planszowa

Zajęcia warsztatowe, na których uczestnicy spróbują swoich sił w tworzeniu własnej niepowtarzalnej gry planszowej przy pomocy pracowników Ogrodu Botanicznego. Jest to okazja do połączenia nauki z zabawą.

 

 • Warsztaty decoupage

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (od III klasy szkoły podstawowej) prowadzone w sali dydaktycznej, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawami wykorzystania techniki decoupage do zdobienia przedmiotów użytku codziennego, a następnie spróbują swoich sił wykonując pracę plastyczną w tej technice. Zajęcia skierowane do osób indywidualnych.

 

 • Poznajemy nasze drzewa

Zajęcia prowadzone w sali dydaktycznej, podczas której uczestnicy poznają najbardziej znane gatunki naszych rodzimych drzew oraz dowiedzą się jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Następnie wykonają pracę plastyczną przy użyciu liści różnych gatunków. Zajęcia skierowane do grup zorganizowanych.

 

 • Okiem botanika

Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem binokularów i lup. Uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji nasion w powiększeniu i spróbują swoich sił w rysunku botanicznym. Zajęcia skierowane do osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

 

 • Wyczarowane z natury

Warsztaty plastyczne podczas których uczestnicy będą wykonywać proste dekoracje z wykorzystaniem naturalnych materiałów roślinnych. Zajęcia manualne z elementami edukacji przyrodniczej.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

23 października rozpoczną się prace na całej szerokości ul. Nawrot - mat. ZIM

Kolejny etap przebudowy ul. Nawrot i skrzyżowania ul. Jaracza z ul. Wschodnią

Tomasz Andrzejczak / ZDiT

We wtorek, 23 października rozpoczną się prace na całej szerokości ul. Nawrot i skrzyżowaniu ul.... więcej

Rodzinny dom dziecka dla szóstki osieroconych maluchów utworzy Bożena Naniewicz, która właśnie dostała od miasta duże mieszkanie komunalne - mat. UMŁ

100 nowych rodzin zastępczych i 120 dzieci zabranych z domu dziecka do rodzin

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Mamy 100 nowych rodzin zastępczych. 120 maluchów z domów dziecka trafiło do rodzin zastępczych - to... więcej

Ćwiczenia maja sprawdzić działanie systemu alarmowego

Zawyją syreny. To nie alarm, tylko test systemu ostrzegania

Konrad Ciężki / BRPiNM

W tym tygodniu na terenie Łodzi odbędą się głośne testy syren alarmowych wchodzących w skład systemu... więcej

Hanna Zdanowska wygrała w wyborach na prezydenta Łodzi

Konrad Ciężki / BRPiNM

Według wyników sondażu exit poll, 70 procent łodzian zagłosowało na Hannę Zdanowską, obecną... więcej

Poniżej wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi

Agnieszka Rutkowska / BRPiNM

Najważniejszy, najbardziej emocjonujący moment głosowania dobiegł końca. Znamy już wyniki głosowania... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.