Funkcjonowanie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Rejestracja pojazdu? Prawo jazdy? Sprawdź, co i jak można załatwić w wydziale, w czasie kiedy obsługa bezpośrednia jest wyłączona.

1. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w salonie sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być dokonana po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z oryginalnymi dokumentami.

Wniosek i dokumenty umieszczone w kopercie należy wrzucić do pojemnika umiejscowionego przy drzwiach wejściowych do siedziby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00–16:00; wtorek 9:00 – 17:00.

Do wniosku zawierającego numer telefonu należy załączyć oryginały następujących dokumentów:

 1. dokument własności pojazdu (faktura VAT);
 2. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem
  o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów;
 3. potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Uwaga! Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe (quad);

 1. dokument potwierdzający spełnienie formalności celnych lub informacja o dacie i numerze dokumentu oraz nazwie organu, który dokonał odprawy celnej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży, dokonanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;
 2. kartę pojazdu (karty pojazdu nie posiadają motorowery, przyczepy, naczepy);
 3. upoważnienie w formie pisemnej w przypadku działania przez pełnomocnika;
 4. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo  w kwocie 17 zł na rachunek nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016;
 5. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za dokumenty komunikacyjne na rachunek nr 25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 zawierający imię i nazwisko/nazwę firmy właściciela oraz nr VIN pojazdu.

Uwaga! Opłaty uiszczone w inny sposób nie będą akceptowane.

Wniosek o rejestrację pojazdu jest dostępny do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/?tx_edgeknowledgebase_article%5Barticle%5D=2550&tx_edgeknowledgebase_article%5Baction%5D=show&tx_edgeknowledgebase_article%5Bcontroller%5D=Article

Wysokość opłaty za rejestrację pojazdu nowego zakupionego na terytorium RP jest uzależniona od rodzaju rejestrowanego pojazdu:

samochód

180,50 zł

motocykl, przyczepa

121,50 zł

motorower

111,50 zł

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny wnioski o rejestrację pojazdu fabrycznie nowego nie będą rozpatrywane w dniu ich złożenia. Przewidywany czas na ich rozpatrzenie to około 4 dni robocze.

Po rozpatrzeniu wniosku pracownik Wydziału skontaktuje się telefonicznie  z wnioskodawcą w celu odbioru dokumentów komunikacyjnych podając datę i godzinę odbioru dokumentów.

2. Rejestracja pojazdu używanego

Nie zniesiono obowiązku rejestracji aut używanych zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak ewentualna kara administracyjna nie dotyczy nie przerejestrowania auta tylko nie zgłoszenia jego zbycia/nabycia. Obowiązek zgłoszenia może być w bardzo prosty sposób wypełniony – zgłoszenie nabycia może nastąpić drogą elektroniczną na adres https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2, lub pocztą do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, 91-443 Łódź, ul. Smugowa 26A. Zgłaszający nie musi w tym celu kontaktować się z urzędem. Przerejestrowanie pojazdu może nastąpić w późniejszym terminie.

3. Prawa jazdy

W obecnej sytuacji wyłączona jest możliwość bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Z uwagi na stan epidemiczny, będą rozpatrywane jedynie sprawy kierowców instytucji i służb walczących z epidemią. Dotyczy to zwłaszcza wniosków o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, o potwierdzenie zawodowych uprawnień do kierowania pojazdami o wymianę prawa jazdy z powodu upływu ważności, wydanie wtórnika prawa jazdy prawa jazdy, kierowców pojazdów sanitarnych, transportu zbiorowego, kierowców Pogotowia, Straży Miejskiej, MPK.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie i wrzucić do pojemnika umiejscowionego przy drzwiach wejściowych do siedziby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00–16:00; wtorek 9:00 – 17:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 638 50 19.

O możliwości odbioru wydanych dokumentów kierowcy zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika Oddziału Praw Jazdy, który wyznaczy konkretny termin i godzinę odbioru. Odbiór nastąpi po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu, oryginałów załączonych do wniosku załączników oraz zwrocie dokumentu podlegającego wymianie.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny wnioski nie będą rozpatrywane w dniu ich złożenia. Przewidywany czas na ich rozpatrzenie to około 4 dni robocze.

UWAGA!

Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu złożony został przed dniem 16.03.2020 r. i przygotowany do odbioru dokument znajduje się w depozycie organu, istnieje możliwość zmiany żądania sposobu odbioru prawa jazdy z „osobistego”  na „za pośrednictwem operatora pocztowego”.

W tym przypadku zmiana żądania może nastąpić na podstawie pisemnej informacji włożonej do pojemnika ustawionego przy wejściu do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub przesłanej za pośrednictwem e-puap bądź operatora pocztowego.

Do informacji należy załączyć dokument podlegający wymianie.

W innych pilnych sprawach z zakresu praw jazdy mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Wydziałem za pośrednictwem poczty elektronicznej: pjr@uml.lodz.pl lub telefonicznie: 638 50 19.

 

 

 

Polecane aktualności

Pokaz Światło Przyszłości (wizualizacja) - mat. Biuro prasowe ŁMF

Light.Move.Festival 2020 w ten weekend!

BRP

Już w ten weekend odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Light.Move.Festival, największego wydarzenia... więcej

Bezzwrotne pożyczki i dotacje dla przedsiębiorczych, którzy chcą otworzyć własny biznes w Łodzi

Marcin Masłowski / BRP

Łódź wspiera rozwój małych firm. Projekt „Łódzka Rewita III” zakłada bezzwrotne wsparcie dla osób... więcej

Mielczarskiego 3 - wizualizacja

Podpisana umowa na remonty kamienic przy ul. Mielczarskiego

Małgorzata Loeffler / ZIM

Dom gościnny, kawiarnia, świetlica dla młodzieży i komfortowe mieszkania komunalne, czyli kolejne... więcej

Kampania „nie marnuje 1/3” w restauracji Także Tego - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Łódź przeciwko marnowaniu żywności

Zuzanna Bociaga / ŁCW

Aż 1/3 całej wyprodukowanej na świecie idealnie świeżej i pysznej żywności nigdy nie trafia na nasze... więcej

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Hufcowej 5 - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Remonty łódzkich szkół i przedszkoli. W 3 lata zmodernizowanych zostało 70 budynków

Monika Pawlak / BRP

Od 2017 roku miasto realizuje projekt termomodernizacji szkół i przedszkoli w ramach którego 70... więcej

Kontakt