Granty na działania kulturalne w 2022 - konkurs trwa!

Mamy ponad dwa miliony złotych na konkurs na zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

„Letni Festiwal Filmowy tme Polówka”, projekt realizowany w 2021 roku przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych "Plaster", materiały organizatora (fot. P. Pospieszyński)

W ramach ogłaszanego corocznie otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta Łodzi dofinansowuje interesujące i wartościowe projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wspierane są m.in.: imprezy kulturalne, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki, edukacja kulturalna i animacja społeczno-kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja ich dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, artystyczna twórczość amatorska ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+, realizacja przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej, wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury, wspieranie projektów analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkoleń i debat z dziedziny kultury czy działania artystyczne, działania z obszaru edukacji kulturowej, animacji społeczno-kulturalnej służące rewitalizacji.

W tym roku konkurs obejmuje następujące obszary działań:

  • Obszar I: Wydarzenia artystyczne
  • Obszar II: Działania z zakresu edukacji kulturalnej i animacji społeczno-kulturalnej
  • Obszar III: Wspieranie twórczości amatorskiej
  • Obszar IV: Wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury
  • Obszar V: Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w konkursie.

Proponowana wysokość środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w 2022 r.: do 2.078.000,00 zł.

Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny finansowy oferenta nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

Termin realizacji zadań: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Link do konkursu: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-id46433/2021/12/23/

Oferty należy składać z wykorzystaniem Generatora Wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie!

Polecane aktualności

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Łódź edu kul | „Przystań w Teatrze" najnowszy program Teatru Arlekin

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Mamy w Łodzi kilka teatrów. Wśród nich jest nieduży – ale wielce sprytny, Arlekin. I jak w commedia... więcej

Łódź edu kul | „Wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. Całoroczne rozbudzanie empatii”.

Wydział Kultury

Pod tym hasłem zespół Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przygotował blisko 50 wydarzeń i... więcej

 -  materiał Stowarzyszenia Topografie

Łódź edu kul | wyjątkowy audio przewodnik i film o ulicy Piotrkowskiej

Wydział Kultury

Być może nie wszyscy łodzianie jeszcze wiedza ale w najbliższych latach Łódź będzie obchodziła dwie... więcej

Łódź edu kul | warsztaty CHOREI i Fabryki Sztuki dla szkół

Wydział Kultury

Przez ostatnie cztery miesiące – od września do grudnia 2021 – artyści Teatru CHOREA i edukatorzy z... więcej

Kontakt