Gruzińska delegacja z wizytą w Łodzi

Ambasador Gruzji i władze Rustavi, drugiego co do wielkości ośrodka przemysłowego tego kraju i od 1995 roku miasta partnerskiego Łodzi, z oficjalną wizytą w naszym mieście.

Gruzińska delegacja z wizytą w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Gruzińska delegacja z wizytą w Łodzi , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Z gruzińską delegacją spotkali się wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej, Marcin Gołaszewski. Przedmiotem rozmów były możliwości pogłębienia współpracy biznesowej oraz wymiana doświadczeń w zakresie audytu, zasad kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz organizacji wizyt studyjnych.

 - Niezwykle miło jest nam gościć Jego Ekscelencję oraz delegację  Rustavi na czele z prezydentem miasta oraz przewodniczącym rady miasta. Od blisko ćwierćwiecza Rustavi jest miastem partnerskim Łodzi, łączą nas z nim ciepłe stosunki i dobra współpraca w zakresie kultury, biznesu oraz samorządności i administracji. Oczywiście, zawsze jest przestrzeń do pogłębienia tych związków ku obopólnej korzyści mieszkańców naszych miast i liczę na to, że tym właśnie zaowocuje dzisiejsza wizyta. Z przyjemnością podzielimy się z przyjaciółmi z Rustavi swoimi doświadczeniami w zakresie metod ewaluacji i kontroli wewnętrznej w instytucjach samorządowych, które interesują naszych gości. Jesteśmy też otwarci na organizację wizyt studyjnych oraz pracujemy nad obchodami jubileuszu 25-lecia współpracy – poinformował wiceprezydent Piątkowski.

 Podczas dwudniowego pobytu w Łodzi delegacji Rustavi towarzyszyć będzie ambasador Gruzji, Jego Ekscelencja Ilia Darchiashvili.

 - Dziękuję gospodarzom za ciepłe przyjęcie. Jak Państwo wiecie, Gruzja bardzo aktywnie dąży do dołączenia do struktur Unii Europejskiej. Dla osiągnięcia tego celu potrzebujemy wiedzy, znajomości rozwiązań stosowanych w Unii, w tym w Łodzi, która ma bardzo bogate doświadczenie w samorządności. Jestem przekonany, że obecna wizyta będzie równie owocna jak poprzednie i pozwoli na zacieśnienie naszych relacji, zwłaszcza kontekście rocznicy 25–lecia ich nawiązania – powiedział ambasador.

 Delegacji przewodniczy pan Irakli Tabaghua, który urząd prezydenta Rustavi sprawuje od roku i dwóch miesięcy, i jest to jego druga wizyta w Łodzi. Prezydent podziękował władzom, przedstawicielom samorządu oraz wszystkim mieszkańcom Łodzi za gościnne przyjęcie.

- Pragnę podkreślić, że Urząd Miasta Łodzi jest wyjątkowym partnerem, który dzieli się chętnie swoim, tak nam potrzebnym, doświadczeniem w zakresie samorządności i administracji. Zeszłoroczna wizyta zaowocowała wieloma rozwiązaniami, które wprowadziliśmy u siebie w odniesieniu do rewitalizacji i tworzenia budżetu partycypacyjnego. Wiodącym tematem obecnej wizyty jest audyt oraz kontrola wewnętrzna i  planowanie budżetu. Mam także nadzieję, że w związku ze zbliżającą się rocznicą nawiązania relacji przygotujemy atrakcyjny program jej obchodów, m.in. wymiany studyjny, imprezy kulturalne i sportowe.

 - Łódź przez wiele lat po przemianach ustrojowych korzystała z doświadczeń samorządów innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej - uczyliśmy się samorządności i demokracji od naszych partnerów ze. Stuttgartu czy Chemnitz. Cieszymy się, że teraz sami możemy swoje doświadczenia po transformacji 1989 roku przekazać kolejnym partnerom i że ta współpraca układa się doskonale. W trakcie rozmów pojawił się szereg pomysłów, które będziemy chcieli zrealizować w najbliższym czasie z myślą o zacieśnieniu i pogłębieniu współpracy z partnerami z Gruzji– dodał Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Rustavi czwarte co do wielkości miasto Gruzji, położone jest w południowo-wschodniej części kraju, w regionie Dolna Karelia. Jest drugim co do wielkości, po Tbilisi,  ośrodkiem przemysłowym Gruzji. Umowa partnerska pomiędzy Łodzią a Rustavi została podpisana w 1995 r. W 2015 r. w ramach jubileuszu  20-lecia partnerstwa. zorganizowano szereg wspólnych polsko-gruzińskich projektów w dziedzinie kultury i edukacji oraz biznesu. 10-osobowa delegacja na czele z prezydentem Rustavi gościła też w Łodzi w 2018 r. Wtedy przedmiotem rozmów był przede wszystkim program rewitalizacji Łodzi i kwestie związane z partycypacją społeczną. 

W ramach współpracy zorganizowano w Łodzi m.in.: 

 • wystawę pt."WSPÓLNE LOSY DWÓCH NARODÓW”
 • wystawę malarstwa gruzińskiego pt. "SATYSFAKCJA" Davida Pataraia
 • projekcję plenerowe filmu gruzińskiego pt. "Mandarynki", Stary Rynek w Łodzi
 • koncert muzyki gruzińskiej zespół Reggaeon
 • Forum Miast Partnerskich

Działania podejmowane w Rustavi to m.in.:

 • Udział w Święcie Miasta Rustavi
 • udział delegacji w VI Europejskim Forum Gospodarczym
 • Wystawa Pawła Augustyniaka
 • Wymiana doświadczeń samorządowych (warsztaty z administracji)
 • Wizyta przedsiębiorców łódzkich w Rustavi

Polecane aktualności

Rozpoczynamy kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Łodzi

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Już za kilka dni, 23 maja 2019 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków i projektów łodzian do... więcej

Muzyczne święto kultury rave, miłości i przyjaźni. Ravekjavik po raz pierwszy w EC1 Łódź - fot. CC0 license

Muzyczne święto kultury rave, miłości i przyjaźni. Ravekjavik po raz pierwszy w EC1 Łódź

Daria Głowacka / ŁCW

Dwie sceny, kilkunastu wykonawców i multum elektronicznych gatunków od ambientu po schranz w bogatej... więcej

Ulica Piotrkowska podczas Urodzin Łodzi - fot. z arch. UMŁ

Happysad, Voo Voo i Sokół wśród muzycznych gwiazd Urodzin Łodzi

Daria Głowacka / ŁCW

Happysad, formacja Voo Voo i raper Sokół - to pierwsze, muzyczne gwiazdy Urodzin Łodzi, które odbędą... więcej

Ronda, remont jezdni i chodników, droga dla rowerów. Ulica Obywatelska do przebudowy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ronda, remont jezdni i chodników, droga dla rowerów. Ulica Obywatelska do przebudowy

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Nowe ronda, jezdnie, chodniki, droga rowerowa, przystanki MPK oraz oświetlenie i nasadzenia zieleni... więcej

Oto nowa elewacja zabytkowej "Szuflandii" - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Oto nowa elewacja zabytkowej "Szuflandii". Ostatni etap remontu

Agnieszka Rutkowska / BRP

Wchodzimy w ostatni etap prac rewitalizacyjnych, budowlanych i remontowych słynnej "Szuflandii".... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.