Inwestycje drogowe 2018. Sprawdź, co się zmieni w Twojej okolicy

W 2018 roku łodzian czekają duże inwestycje drogowe. W ramach rewitalizacji obszarowej prace drogowe będą koncentrowały się w centrum Łodzi. Kontynuowany będzie również program zazieleniania Starego Polesia. Kolejna inwestycja, "Tramwaj dla Łodzi", obejmuje przebudowę ul. Dąbrowskiego i al. Rydza-Śmigłego.

Tu w przyszłości będzie prowadziła ul. Nowotargowa - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ
Tu w przyszłości będzie prowadziła ul. Nowotargowa , fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

W ramach rewitalizacji obszarowej w pierwszej kolejności przebudowanych zostanie sześć ulic: Gdańska, Wschodnia, Jaracza, Sienkiewicza, Tuwima oraz Traugutta, która wróci do swojego historycznego śladu. Siódmą drogową inwestycją zaplanowaną na 2018 rok jest budowa zupełnie nowej ulicy, która połączy ul. Tuwima z Moniuszki. Teren jest już przygotowany pod inwestycję i w 2018 r. rozpoczną się tam właściwe prace budowlane.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśliła, że czekający nas największy remont centrum Łodzi i związane z nim remonty i budowa nowych dróg ma stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców.

Bardzo ważnymi inwestycjami dla Nowego Centrum Łodzi będą w 2018 r. kolejne etapy budowy ul. Nowotargowej i Nowowęglowej, czyli głównych arterii pozwalających dostać się do nowego dworca Łódź Fabryczna.

Zakres tych prac obejmuje:

 • ul. Nowotargowa: od trasy W-Z do Tuwima - jezdnia, chodniki, droga rowerowa, woonerf
 • ul. Nowowęglowa: od Wierzbowej do Wydawniczej - jezdnia, chodniki, droga rowerowa

W 2018 roku kontynuowane będą kolejne inwestycje w ramach programu zazieleniania Starego Polesia. Dokończone zostaną rozpoczęte w 2017 roku remonty ulic Wólczańskiej, 1 Maja i Pogonowskiego, gdzie powstaje najdłuższy woonerf w Polsce. Natomiast w 2018 roku przebudowane zostaną kolejne odcinki al. 1 Maja, tym razem od ul. Gdańskiej do Żeligowskiego. - Budujemy drogi, budujemy chodniki i skwery, ale tak naprawdę chodzi nam o to, by w te przestrzenie udało się wpleść jak najwięcej zieleni. Bo Stare Polesie to miejsce, które w przeszłości zostało ograbione z zieleni - powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Nadchodzący 2018 rok to także inwestycje w "Tramwaj dla Łodzi". To ogromny program o wartości przeszło 600 milionów złotych - już w piątek (15 grudnia) zostanie podpisana umowa na dofinansowanie. W ramach tego programu gruntownie przebudowane zostaną ul. Dąbrowskiego oraz al. Rydza-Śmigłego. Dzięki tej inwestycji łodzianie będą wygodnie, szybko i bezpiecznie podróżować komunikacją miejską.

Zakres prac:

 • ul. Dąbrowskiego: od al. Śmigłego - Rydza do ul. Rzgowskiej - torowisko, jezdnia, chodniki, droga rowerowa
 • Al. Śmigłego-Rydza: od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego - wiadukty, torowisko, jezdnia, chodniki, droga rowerowa

Największą inwestycją drogową w 2018 będzie przebudowa ul. Rokicińskiej, a więc dojazdu do autostrady A1. Projekt obejmuje remont jezdni, chodników i budowę drogi rowerowej.

Polecane aktualności

Kamienica Brautigama odzyskuje blask dzięki miejskiemu dofinansowaniu - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kamienica Brautigama odzyskuje blask dzięki miejskiemu dofinansowaniu

Marlena Kamińska / BPKSiT

Kto i jak długo może się jeszcze zgłaszać w tegorocznym naborze na dotacje remontów zabytków... więcej

Zimowy czarter z Łodzi na Karaiby - fot. CC0 license

Zimowy czarter z Łodzi na Karaiby

Wioletta Gnacikowska / Port Lotniczy Łódź

Od 7 listopada można będzie polecieć z Łodzi na Dominikanę. To oferta Biura Podróży Neckermann, z... więcej

W Łodzi i regionie możliwy silny wiatr - fot. CC0 license

W Łodzi i regionie możliwy silny wiatr

Konrad Ciężki / BRPiNM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, w którym ostrzega przed silnym wiatrem na... więcej

23 października rozpoczną się prace na całej szerokości ul. Nawrot - mat. ZIM

Kolejny etap przebudowy ul. Nawrot i skrzyżowania ul. Jaracza z ul. Wschodnią

Tomasz Andrzejczak / ZDiT

We wtorek, 23 października rozpoczną się prace na całej szerokości ul. Nawrot i skrzyżowaniu ul.... więcej

Rodzinny dom dziecka dla szóstki osieroconych maluchów utworzy Bożena Naniewicz, która właśnie dostała od miasta duże mieszkanie komunalne - mat. UMŁ

100 nowych rodzin zastępczych i 120 dzieci zabranych z domu dziecka do rodzin

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Mamy 100 nowych rodzin zastępczych. 120 maluchów z domów dziecka trafiło do rodzin zastępczych - to... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.