Inwestycje i remonty po reformie DPS

Znaczący wzrost wydatków na modernizację i zakupy różnego typu wyposażenia na potrzeby 13 łódzkich Domów Pomocy Społecznej zapowiedział przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miejskiej Adam Wieczorek.

Nowe łazienki, auto do przewozu osób niepełnosprawnych, bezprzewodowy internet - to inwestycje dla seniorów w domach pomocy społecznej w 2017 r. I trzy razy więcej pieniędzy w 2018 r. - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Nowe łazienki, auto do przewozu osób niepełnosprawnych, bezprzewodowy internet - to inwestycje dla seniorów w domach pomocy społecznej w 2017 r. I trzy razy więcej pieniędzy w 2018 r. , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Po przejęciu od MOPS administracji DPS przez Wydział Zdrowia UMŁ zwiększyły się znacznie nakłady na inwestycje i remonty, które mają służyć potrzebom pensjonariuszy i pracowników. W roku 2017 przeznaczono na ten cel 900 tys. zł, za które m.in. wyremontowano łazienki w kilku palcówkach, przerobiono instalacje, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny oraz 7-osobowy samochód dla DPS "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej.

W tym roku zaplanowano wydatki na poziomie 3,4 mln zł, czyli ponad trzy razy więcej, a poziom środków finansowych w latach 2014-2016, czyli 4,1 mln zł, w kolejnym okresie 2018-2020 wyniesie 17 mln zł, czyli czterokrotnie więcej. 

W 2017 r. miasto przeznaczyło prawie milion złotych na modernizacje, inwestycje i doposażenie 13 łódzkich DPS:

 • Modernizacja budynku 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36: wymiana okien oraz malowanie klatek schodowych –inwestycje na kwotę 90 000 zł.
 • Przebudowa - wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267 - 297 238,73 zł.
 • Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267 - 16 000 zł.
 • Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - 124 680,50 zł
 • Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami przy wejściu z parku do pawilonu D w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - 2 500 zł
 • Zakup maszyny myjącej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 – 11 685,00 zł
 • Nowy garaż dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 – 8 000,00 zł
 • Przebudowa 9 pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz modernizacja 2 pomieszczeń kąpielowych w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 - 81 880,64 zł
 • Dofinansowanie do modernizacji łazienek w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 – 6 700 zł
 • Zakup robota kuchennego dla 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 – 8 399,67 zł.
 • Prace modernizacyjne w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatantaʺ w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 (montaż drzwi oraz izolacja pionowa ścian budynku od strony wschodniej) - 44 916,40 zł.
 • Zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 - 5 999,84 zł.
 • Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesieńʺ w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 – montaż systemu, który pozwala na zdalne informowanie opiekunów przez pensjonariuszy oraz wymiana dziwi balkonowych i okien - 21 795,21 zł.
 • Zakupiono 5 szt. zmywarko-wyparzarek dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 – 23 203,34 zł.
 • Przebudowa instalacji wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
  przy ul. Podgórnej 2/14 - 83 382,99 zł.
 • Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 – 1 000 zł.

Na 2018 r. zaplanowano 3,4 mln zł na inwestycje i zakupy w DPS: 

 • Zorganizowanie pracowni komputerowej dla mieszkańców oraz przygotowanie parkingu i ogrodzenia, jak również dofinansowanie do zakupu samochodu w DPS przy ul. Podgórnej 2/14.
 • Zakup podnośników (Budżet Obywatelski).
 • Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkańców (dostęp do Internetu bezprzewodowego dla pensjonariuszy) w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267.
 • Modernizacja 20 łazienek i 21 toalet w pokojach oraz dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267.
 • Wybrukowanie alejek, wykonanie podjazdu do jednego z pawilonów oraz remonty i wymiana mebli w pokojach, kuchniach oraz łazienkach w DPS Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
 • Zakup wózków do kąpieli dla osób niepełnosprawnych oraz urządzeń niezbędnych w łazienkach, jak również malowanie pokoi pensjonariuszy i korytarzy w DPS przy ul. Paradnej 36.
 • Wymiana okien, drzwi oraz remont dachu w DPS przy ul. Dojazdowej 5/7.
 • Modernizacja trzech sanitariatów oraz przebudowa pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej w DPS przy ul. Złotniczej 10.
 • Zakup traktora ogrodniczego oraz dofinansowanie zakupu samochodu  dla DPS przy ul. Spadkowej 4/6.
 •  Zakup koncentratora tlenu, malowanie pokoi oraz dofinansowanie zakupu samochodu  dla DPS przy ul. Sierakowskiego 65.
 •  Termomodernizacja budynku, remont głównej klatki schodowej oraz dofinansowanie do remontu głównej klatki schodowej w DPS przy ul. Przyrodniczej 24/27.
 •  Remonty pokoi oraz zakup podnośnika trzyłóżkowego dla DPS przy ul. Rudzkiej 56.
 •  Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji, remont korytarzy, łazienki oraz wymiana drzwi w sanitariatach w DPS przy ul. Rojnej 15.
 •  Malowanie korytarzy oraz kuchenek, jak również wymiana sprzętu i mebli w DPS przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32.
 • Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia gabinetu rehabilitacji i kuchni w DPS przy ul. Narutowicza 114.

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.