Jak zmieniła się koncepcja KDP

Czy Kolej Dużych Prędkości dla Łodzi jest zagrożona – pytali na konferencji prasowej radni PO Mateusz Walasek i Paulina Setnik. Ich zdaniem założenia dotyczące komunikacji kolejowej nie są dobre dla naszego miasta.

Wynikać to ma z uchwały Rady Ministrów „W sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 7 listopada 2017 r..

- W tym dokumencie znajdujemy plany, które wyraźnie wskazują, że koncepcja KDP i tzw. „Y” czyli linii łączącej Warszawę, przez Łódź z Poznaniem i Wrocławiem, zostaje zaprzepaszczona. W uchwale wyraźnie jest mowa o prędkości 250 km/h, podczas gdy kolej, miała iść przez Łódź z prędkością 350 km/h. To po pierwsze spowolnienie pociągów na „Y”, a po drugie, co znacznie gorsze, okazuje się, że komunikacja z Poznaniem wcale nie odbywa się przez Łódź. Droga z Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego ma się odbywać przez Łowicz i Sochaczew, co wyraźnie widać na schematach. Za Łodzią zaczynają się również dziwne kombinacje.  W kierunku Wrocławia KDP nie idzie szlakiem, który miał przewidziany „Y” – mówił na konferencji prasowej przewodniczący Klubu Radnych PO Mateusz Walasek.

Podkreśla, że ten rządowy dokument pokazuje inną wizję KDP niż dotychczas.

- To wcale nie będzie tak, że wszystkie pociągi do Poznania będą przejeżdżać przez dworzec Łódź „Fabryczna”. To nas bardzo niepokoi – podkreślał Mateusz Walasek.

Radna Paulina Setnik podsumowała skutki tej zmiany.

- Czas podróży do Warszawy się wydłuży. Dłuższy, jeśli nie znacząco dłuższy, będzie  czas jazdy do Wrocławia i dalej do Pragi. Podobnie będzie w przypadku podróży do Poznania i dalej do Berlina/Szczecina. To także  mniej szybkich pociągów do Warszawy, brak szybkich pociągów do Poznania i dalej do Berlina/Szczecina. Zmiany te wiązać się będą także z gorszym wykorzystaniem Dworca Łódź „Fabryczna’. Ponadto przy zmianie przebiegu KDP rozgorzeją na nowo spory o nieruchomości, przez które przebiegnie – wyliczała radna.

Konferencje radnych PO skomentował radny PiS Bartłomiej Dyba – Bojarski.

- W tej uchwale Rady Ministrów jest wskazane, że poprzez Łódź będzie główne połączenie z Poznaniem i Wrocławiem, które zostanie zrealizowane do 2025 roku. Nie ma mowy o innym połączeniu w tym dokumencie. Pociągi na tej trasie będą jeździły także na północ w kierunku Szczecina i na zachód w kierunku Niemiec. Obniżenie do 250 km/h urealnia jak sądzę koszty tej inwestycji i umożliwia jej faktyczne przeprowadzenie. Nie wydaje mi się istotne czy jedziemy do Warszawy 40, a nie 30 minut. Jest to rozdęcie tematu w sposób absurdalny – mówił Bartłomiej Dyba – Bojarski.

Polecane aktualności

Sprzęt od WOŚP dla miejskiego szpitala im. Rydygiera - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Sprzęt od WOŚP dla miejskiego szpitala im. Rydygiera

Jolanta Baranowska / BRPiNM

Fotele do karmienia i "kangurowania", aparaty do wspomagania oddechu i badania słuchu u noworodków -... więcej

Rusza rekrutacja na wolontariat MŚ U-20 w Polsce - mat. PZPN

Rusza rekrutacja na wolontariat MŚ U-20 w Polsce

Informacja prasowa PZPN

Począwszy od 23 maja 2019 roku, przez ponad trzy tygodnie, oczy całego futbolowego świata skierowane... więcej

Odtworzono zabytkową mogiłę ks. Franciszka Pruskiego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Odtworzono zabytkową mogiłę ks. Franciszka Pruskiego

Tomasz Walczak / BPKSiT

Pamiątkowa mogiła księdza Franciszka Pruskiego, bohatera I wojny światowej została odnowiona na... więcej

Dawna fabryka Teodora Meyerhoffa - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kamień węgielny pod rewitalizację dawnej fabryki Teodora Meyerhoffa

Marlena Kamińska / BPKSiT

W dawnej fabryce Teodora Meyerhoffa przy ul. Dowborczyków 18 powstają nowoczesne biura. Dziś... więcej

Rating Łodzi potwierdzony na poziomie BBB+ z prognozą stabilną - fot. z arch. UMŁ

Rating Łodzi potwierdzony na poziomie BBB+ z prognozą stabilną

Agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy dla miasta Łodzi... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.