Kolej Dużych Prędkości przetnie Złotno? Dlaczego rząd rezygnuje z tzw. południowego wariantu KDP?

Rząd rezygnuje z południowego wariantu przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez Łódź i w zamian proponuje linię kolejową przez Złotno. Władze Łodzi, podobnie jak mieszkańcy, protestują przeciw tej niekorzystnej dla miasta zmianie. Swoje zdanie można wyrażać w konsultacjach społecznych.

Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju UMŁ mówi: - Miedzy Łodzią i Warszawą rząd planuje budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego głównym elementem jest transkontynentalne lotnisko. Aby ten projekt mógł dobrze funkcjonować pod względem ekonomicznym, musi on być prawidłowo skomunikowany z pozostałymi częściami kraju. Dlatego jedną z części projektu CPK jest budowa sieci szybkich połączeń kolejowych. Opracowywana od dawna koncepcja Kolei Dużych Prędkości, która miała przebiegać przez Łódź i łączyć Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem, siłą rzeczy stawała się centralnym elementem rządowej koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W lipcu 2019 r. w Łodzi gościli przedstawiciele spółki CPK, którzy podczas spotkania w Urzędzie Miasta przedstawili tę koncepcję. Bardzo się cieszymy, że projekt KDP, który może dać kolejny impuls rozwojowy dla Łodzi i naszego regionu nadal jest poważnie rozważany przez rząd. Niestety pojawiają się nowe pomysły na przebieg tej linii przez Łódź.  

Jak przypomina dyrektor Robert Kolczyński, zgodnie z założeniami i projektami znanymi od kilkunastu lat, linia KPD miała mieć w Łodzi następujący przebieg - od dworca Łódź Fabryczna, tunelem średnicowym do dworca Łódź Kaliska, a następnie terenami kolejowymi położonymi na południe od Retkini, podążać w kierunku zachodnim.

– Niestety podczas lipcowego spotkania w ub. roku przedstawiciele spółki CPK przedstawili nam nowy pomysł na przebieg KDP przez Łódź. W nowej koncepcji linia ma przebiegać przez tereny Polesia i Złotna, w stronę Konstantynowa Łódzkiego - mówi dyrektor Robert Kolczyński i dodaje: - Już na tym spotkaniu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i władze miasta przedstawili swoje wątpliwości i wyrazili swój sprzeciw wobec tej zmiany. Stara koncepcja Kolei Dużych Prędkości została opracowana w ramach studium wykonalności projektu KDP i taki przebieg został wpisany do Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi. Na podstawie tego dokumentu od lat opracowywane są plany miejscowe. Od kilkunastu lat planujemy rozwój Łodzi w oparciu o ustalony korytarz kolejowy, przebiegający na południe od Retkini. Niezrozumiałe jest dla nas dlaczego ta koncepcja miałaby być zmieniona. Budzi to sprzeciw zarówno Urzędu Miasta Łodzi jak i mieszkańców.

Jak zauważa dyrektor R. Kolczyński, w związku z planowaną zmianą, lina KDP przebiegałaby w śladzie parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu, bardzo cennego dla Łodzi obszaru zielonego, w pobliżu Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Zoologicznego. Wiadomo, że takie inwestycje infrastrukturalne polegające na wprowadzaniu linii kolejowej pod ziemię, bardzo negatywnie wpływają na środowisko. Pokazała to budowa tunelu do dworca Łódź Fabryczna, który spowodował obniżenie poziomu wód gruntowych, który negatywnie wpływa na park im. 3 Maja. – Obawiamy się, że przeprowadzenie KDP w nowym śladzie wpłynie na zniszczenie parku na Zdrowiu i niekorzystnie wpłynie na Ogród Botaniczny i Zoo – mówi dyrektor R. Kolczyński.

Władze Łodzi zwracają również uwagę, że nowy wariant będzie dużo droższym rozwiązaniem od poprzedniego, choćby dlatego, że wymagałby budowy dużo dłuższego tunelu. Proponowana przez rząd zmiana przebiegu KDP nie niesie dla miasta i mieszkańców żadnych korzyści. Co więcej tereny, które dotychczas były przeznaczone i wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową musiałyby być teraz wywłaszczone z przeznaczeniem na linię kolejową. Nowy przebieg KDP jest również niekorzystny dla aglomeracji łódzkiej, gdyż linia przecinałaby również Konstantynów Łódzki.

- Apelujemy, by zostawić stary, uwzględniony m.in. w studium wykonalności, przebieg KDP na południe od Retkini. To rozwiązanie nie było szkodliwe ani dla mieszkańców, ani dla środowiska. Ten przebieg był uwzględniany w planach i strategiach miasta od wielu lat. Było to również rozwiązanie tańsze od teraz proponowanego. Już podczas spotkania w lipcu 2019 r. poinformowaliśmy przedstawicieli CPK, że Miasto nie akceptuje nowego przebiegu linii KDP. Wystosowaliśmy też oficjalne stanowisko, w którym podkreślamy, że stary przebieg KPD jest pozytywnie oceniany i akceptowany przez władze Łodzi. Stanowczo protestujemy przeciwko zmianie przebiegu KDP na terenie Łodzi – mówi dyrektor Robert Kolczyński.

Mateusz Walasek, radny Rady Miejskiej w Łodzi dodaje: - Inwestycja taka jak KDP jest bardzo pożądana i cenna dla Łodzi. Jednak ogromne zdziwienie budzi fakt, że nagle pojawia się nowa koncepcja przebiegu linii przez Łódź. Warto zauważyć, że w nowej koncepcji jest kilka niezrozumiałych rozwiązań takich jak np. prowadzenie linii kolejowej w dolinie rzecznej – Dolinie Łódki, czy też oddalanie jej od łódzkiego lotniska. Rodzi się też pytanie dlaczego projektodawcy wybierają rozwiązania generujące konflikty społeczne - wiemy o protestach w Konstantynowie. Wiele protestów budzi też przebieg linii w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. Jaki cel chce osiągnąć projektodawca przedstawiając projekt niezgodny ze studium wykonalności? Czy chodzi o to, by wywołać takie konflikty społeczne i dać rządowi argument do niewybudowania tej linii, tak potrzebnej i korzystnej dla łodzian i Łodzi?

Jak podkreśla Kamil Deptuła, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Kolej Dużych Prędkości to niezwykła szansa dla Łodzi, regionu i całej Polski. – Według planów każdy pociąg KDP jadący z Warszawy do Wrocławia, Poznania, a nawet Berlina, miałby przejeżdżać przez Łódź. Dlatego nie możemy pozwolić aby rząd PiS zniszczył ten projekt czy też odłożył go na półkę. Jesteśmy świadkami sytuacji, gdy projekt przebiegu KDP opracowany przed laty przez ekspertów, praktycznie zostaje wyrzucony do kosza. W zamian proponuje się mglisty pomysł nowego przebiegu linii KPD przez Łódź, na którego poparcie nie ma żadnych głębszych analiz i studiów. Nowy projekt zakłada przejście linii kolejowej przez tereny zurbanizowane na Złotnie i budowę ogromnego tunelu pod parkiem na Zdrowiu. Nie trudno sobie wyobrazić wpływu takiej inwestycji na mieszkańców Złotna czy drzewostan cennego dla Łodzi parku. Dlatego należy sprzeciwić się pomysłowi zmiany przebiegu KDP w Łodzi.

Zachęcamy mieszkańców Łodzi do licznego udziału w konsultacjach społecznych na ten temat.

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - można składać do 10 marca 2020 r. włącznie za pośrednictwem strony: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl 

Polecane aktualności

Łódź ma nowy żłobek! Rekrutacja trwa do 24 kwietnia

Jolanta Baranowska / BRP

Nowoczesny budynek stanął przy ul. Kmicica na Olechowie. Rozpoczął się nabór do placówki. 60... więcej

Wybory -  fot. Paweł Łacheta / Archiwum UMŁ

Wybory 2020: pismo wiceprezydenta Adama Wieczorka do Joanny Pieńkowskiej, komisarza wyborczego w Łodzi

BRP

Pismo skierowane przez wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka do pani Joanny Pieńkowskiej, komisarza... więcej

W czerwcu 2018 roku ruszył kolejny etap rewitalizacji osiedla - do końca 2021 roku modernizacji poddanych zostanie 29 budynków. -  fot. UMŁ

Łódź rewitalizuje Księży Młyn

Małgorzata Loeffler / ZIM

Nie zamierzają zejść z budowy. Mimo epidemii trwają intensywne prace remontowe przy ulicy... więcej

Zmienia się oblicze zabytkowej kamienicy przy ul. Zielonej 6. Mimo niecodziennych warunków wykonawca prac i konserwator pracują bez zmian.

Łódź buduje. Trwają intensywne prace przy ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

Zmienia się oblicze zabytkowej kamienicy przy ul. Zielonej 6. Mimo niecodziennych warunków wykonawca... więcej

Rozbiórki i wyburzenia – to pierwszy etap prac na wiadukcie na ul. Dąbrowskiego.

Łódź buduje wiadukt na ul. Dąbrowskiego

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Rozbiórki i wyburzenia – to pierwszy etap prac na wiadukcie. Jeszcze w tym roku powstanie nowy... więcej

Kontakt