Kolejna miejska pomoc dla stowarzyszenia budującego hospicjum stacjonarne w Łodzi

4 lutego 2021 r. podpisano akt notarialny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51 na rzecz Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie” jako organizacji pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego, w szczególności na prowadzenie stacjonarnego ośrodka opieki hospicyjnej i paliatywnej w Hospicjum dla dorosłych.

Łódź buduje
Nieruchomość od 2013 roku objęta jest umową użyczenia ze Stowarzyszeniem, które realizuje prace remontowo-budowlane oraz prowadzi działalność na nieruchomości – w części budynku funkcjonuje wypożyczania sprzętu medycznego.

Nieruchomość od 2013 roku objęta jest umową użyczenia ze Stowarzyszeniem, które realizuje prace remontowo-budowlane oraz prowadzi działalność na nieruchomości – w części budynku funkcjonuje wypożyczania sprzętu medycznego.

Stowarzyszenie dysponując umową użyczenia nieruchomości przy ul. Pojezierskiej 45/51 pozyskało finansowanie inwestycji z następujących źródeł:

  • Budżetu Obywatelskiego 2016/2017 w wysokości 2 468 946 zł – instalacje wewnętrzne i ścianki działowe
  • Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 w wysokości 1 300 000 zł – zagospodarowanie terenu
  • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na Projekt „Przebudowa
    rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby Hospicjum dla dorosłych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51”; całkowita wartość projektu to 14 276 031,03 zł, zaś otrzymane dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych wynosi 10 833 936,46 zł.

Szacuje się, że udział Stowarzyszenia w finansowaniu ostatniego Projektu wyniesie 3 754 448,39 zł. Ponadto przewidywany koszt pozostałych prac modernizacyjnych nie objętych ww. Projektami wyniesie ok. 7 500 000 zł.

Cena nieruchomości określona została na kwotę 20 000 000 zł netto od której udzielona zostanie bonifikata w wysokości 99%, tj. 19 800 000 zł.

Nabywcę przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości obowiązuje zakaz zbywania nieruchomości lub wykorzystywania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty.

Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia w umowie sprzedaży:

  • hipoteki w wysokości 25 000 000 zł zabezpieczającej wierzytelność z tytułu zwrotu bonifikaty
  • prawa odkupu Nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5 lat
  • prawa pierwokupu Nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi

Zarząd Stowarzyszenia poinformował iż realizacja prac modernizacyjnych budynków została przedłużona do lipca 2021 r. Planowany termin uruchomienia Hospicjum na nieruchomości przy ul. Pojezierskiej 45/51 to przełom sierpnia i września 2021 r. W ramach Hospicjum planowane jest stworzenie 49 łóżek hospicyjnych.

- Wiele lat temu użyczyliśmy nieruchomość na rzecz Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie. Cel był jeden: prowadzenie ośrodka opieki hospicyjnej i paliatywnej
w hospicjum dla dorosłych. Wszyscy wiemy jak tytaniczną pracę wykonały przez te siedem lat władze Stowarzyszenia. Mieć nieruchomość to jedno, ale remonty, wyposażenie, wreszcie uruchomienie Hospicjum – to inna sprawa.

Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie, jak wszystko pójdzie dobrze – za pół roku opieka paliatywna zostanie tutaj uruchomiona. Planowany termin uruchomienia Hospicjum to przełom sierpnia i września 2021 r. W ramach Hospicjum planowane jest stworzenie 49 łóżek hospicyjnych. Miasto robi wszystko, by Stowarzyszeniu w pomóc. By jeszcze bardziej ułatwić Stowarzyszeniu pozyskanie środków na ukończenie tej bardzo ważnej dla Łodzi placówki, w czwartek podpisaliśmy akt notarialny, gdzie tę nieruchomość Miasto na rzecz Hospicjum sprzedało z 99 – procentową bonifikatą. Wierzę głęboko, że fakt, iż jesteście pełnoprawnymi właścicielami tej nieruchomości pomoże ukończyć tę potrzebną inwestycję. – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi

Polecane aktualności

Kapsuła Czasu w Manufakturze

Na rynku Włókniarek Łódzkich stanęła „Kapsuła Czasu”

Małgorzata Antczak / UMŁ

26 lutego na terenie Manufaktury, a dokładniej na Rynku Włókniarek Łódzkich stanie “Kapsuła... więcej

Remont torowisk w Łodzi

Modernizujemy łódzkie torowiska. Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 marca

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W tym roku kolejne trasy łódzkich tramwajów zostaną odnowione. Do tej pory wyremontowaliśmy 55 km... więcej

Konferencja Prasowa

Łódź walczy ze smogiem. Półmetek składania wniosków o dotacje wymianę na pieców

Marcin Masłowski / UMŁ

W tegorocznym budżecie miasta na program przeznaczono 3 mln zł. Z dotacji w wysokości 7 tys. zł mogą... więcej

Prezydent Miasta Hanna Zdanowska na konferencji prasowej

Płać podatki w Łodzi i wygrywaj. Teraz opłaca się to jeszcze bardziej!

Kinga Rondio / UMŁ

Już od poniedziałku rozpoczynamy Loterię Podatkową dla Wszystkich Łodzian. 1 marca zarówno przez... więcej

Rewitalizacja na Pomorskiej

Łódź rewitalizuje. Zmieniamy ulicę Pomorską i kończymy inwestycję na ulicy Zachodniej

Tomasz Walczak / UMŁ

Rozpoczynają się kolejne prace rewitalizacyjne w centrum Łodzi. Tym razem poszerzenia doczeka się... więcej

Kontakt