Konkurs Drzewo Pokoleń - trwa nabór zgłoszeń

Jeżeli jesteś aktywnym seniorem z charyzmatyczną osobowością, należysz do stowarzyszenia, które realizuje projekty prosenioralne lub chciałbyś wyróżnić swoją gminę za działania na rzecz integracji międzypokoleniowej - ten Konkurs jest waśnie dla Ciebie.


KONKURS DRZEWO POKOLEŃ

– nagradzamy propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się

www.drzewopokolen.umed.pl


To już IV edycja Konkursu, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów i osób, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.


Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach VI Łódzkich Senioraliów
Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego.

Zgłoszenia kandydatów do nagród przyjmowane są do dnia 22.04.2019 r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.drzewopokolen.umed.pl.

Finaliści konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się w dniu 12 maja i potrwa do 23 maja 2019 r.


WYNIKI KONKURSU

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie VI Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się 24 maja 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukoronowaniem gali będzie koncert znanego artysty.


WAŻNE DATY

Konkurs realizowany jest w pięciu etapach:

Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród – 20 marca – 22 kwietnia,
Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń do 25 kwietnia,
Etap 3 – ocena merytoryczna – ogłoszenie nominacji – do 11 maja,
Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty – 12 – 23 maja,
Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców – 24 maja.


KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy mając na uwadze dobro seniorów, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości ich życia.

W Konkursie Drzewo Pokoleń ustanowiono następujące kategorie nagród:

  • samorząd – kategoria adresowana do jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin, powiatów, województw) oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, np. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury czy sportu),
  • organizacja pozarządowa – kategoria adresowana do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450);
  • senior – lider – kategoria adresowana do osób fizycznych;
  • aktywna grupa 60+ - kategoria adresowana do grup nieformalnych - seniorskich bądź międzypokoleniowych, w których skład wchodzi minimum jedna osoba w wieku 60+.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę kandydata.

Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się we własnym zakresie lub zostać zarekomendowani przez samorządy oraz organizacje pozarządowe. ( samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą rekomendować działania/ projekty realizowane przez ngo, seniorów oraz grupy nieformalne).


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej projektu: www.drzewopokolen.umed.pl.

 

 

Powiązane linki

Polecane aktualności

Kwesta na rzecz ratowania zabytków łódzkiego Starego Cmentarza w tym roku online

Tomasz Walczak / BRP

Tegoroczna, już 26. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w... więcej

Czynsze za symboliczną złotówkę dla łódzkiej gastronomii i klubów fitness

BRP

Prezydent Miasta Łodzi podjęła decyzję o obniżce czynszów do symbolicznej złotówki dla łódzkiej... więcej

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny

Jolanta Baranowska / BRP

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny, którym będzie transportowało pacjentów... więcej

 -  fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (27.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

Zajęcia on line w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od dziś startuje z zajęciami on-line na facebooku. więcej

Kontakt