Konkurs na wkłady własne - najczęściej zadawane pytania

  • kategoria:
  • NGO

Ruszyła druga edycja konkursu na wkłady własne. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać składając wniosek. Przypominamy również, iż w tegorocznej edycji składać można wnioski również na wsparcie realizacji zadań, które rozpoczęły się przed miesiącem styczniem br.

Czy w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie wkładu własnego na projekt, który jest w trakcie realizacji (rozpoczął się przed ogłoszeniem konkursu na wkłady własne)?

Tak, jest taka możliwość. Pod warunkiem, że wydatki, które oferent założył w ofercie złożonej do Urzędu Miasta Łodzi ponoszone będą od momentu rozstrzygnięcia miejskiego konkursu do zakończenia roku budżetowego (31 grudnia).

Czy istnieje możliwość dofinansowania zadania wieloletniego, ale tylko w części dotyczącej wydatków na rok bieżący?

Tak, istnieje taka możliwość.  W takim przypadku, w ofercie należy uwzględnić jedynie działania i środki planowane do wydatkowania w okresie przewidzianym w konkursie ogłoszonym przez Miasto. Oceniając wniosek komisja skupiać się będzie na działaniach objętych okresem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. Zadanie realizowane w późniejszym, bądź wcześniejszym okresie (który wynika z projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych) będzie jedynie informacją dodatkową dla członków komisji.

Czy można złożyć w konkursie projekt, który dotyczy wkładu własnego na zadanie realizowane
w partnerstwie z Miastem Łódź?

Tak, jeśli wniosek w konkursie na wkłady własne składany będzie przez samą organizację i dotyczyć on będzie części zadania związanej z wydatkami organizacji. Jednakże pozytywna ocena wniosku zależeć będzie m.in. od roli Miasta w tym zadaniu i tego czy uczestniczy ono finansowo w realizacji zadania (i w jakim wymiarze).  Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i będzie przedmiotem analizy komisji, która rekomendować będzie przyznanie/nie przyznanie środków.

Czy oferent musi mieć podpisaną umowę na realizację zadania ze źródeł pozabudżetowych by móc uzyskać środki z budżetu Miasta Łodzi na określoną część zadania?

Tak, oferent powinien okazać podpisaną umowę z grantodawcą zewnętrznym zanim przystąpi do podpisania umowy z Miastem. Może natomiast startować w konkursie na wkłady własne gdy jeszcze takiej umowy nie podpisał.

Czy w harmonogramie zadania zgłaszanego do Urzędu Miasta Łodzi zamieścić mam wszystkie działania zawarte w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych, nawet jeśli te wykraczają poza okres realizacji zadania przewidziany w miejskim konkursie?

We wniosku składanym do Urzędu Miasta Łodzi prosimy o uwzględnienie jedynie działań przewidzianych w okresie realizacji projektu z dofinansowaniem z budżetu Miasta Łodzi. Przedmiotem oceny komisji będzie zadanie realizowane w okresie od ogłoszenia wyników konkursu do dnia 31 grudnia.

Czy o wkład własny z budżetu Miasta można się starać nie posiadając dotacji ze źródeł zewnętrznych, a jedynie środki własne finansowe, które organizacja chce przeznaczyć na realizację konkretnego projektu?

Nie ma takiej możliwości. Wkłady własne finansowane są tylko w przypadku pozyskania dotacji uzyskanych w otwartych naborach ze źródeł pozabudżetowych.

Czy w konkursie złożyć można wniosek na realizację projektu, którego odbiorcami są nie tylko mieszkańcy Łodzi ale i całego województwa?

W ofercie prosimy o uwzględnienie jedynie działań i kosztów związanych z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi. W zadaniach, którego odbiorcami są zarówno mieszkańcy Łodzi jak i osoby mieszkające poza Łodzią, należy określić wskaźnik ilości odbiorców z Łodzi jakim objęte będą działania projektowe.

Przykładowo: Projekt realizowany jest dla 100 osób z województwa, w tym 70 łodzian. Zadanie realizowane jest więc dla mieszkańców Łodzi w 70%. Stąd też wszelkie kategorie budżetu (np. koszty promocji, wynagrodzenie koordynatora) ujęte powinny być na poziomie 70% pierwotnych kosztów projektu i tak przeliczone powinny być przedstawione w budżecie projektu składanego w konkursie na wkłady własne.

Jeśli budżet składanego do UMŁ wniosku uległ takim zmianom, w stosunku do budżetu projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, prosimy o zamieszczenie (w pkt 14 wniosku) wyjaśnień jakie kwoty i jakie działania są zmienione i dlaczego.

Ogłoszenie dot. konkursu na wkłady własne dostępne jest pod linkiem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-skierowanych-do-mieszkancow-lodzi-realizowanych-przez-o-id26071/2019/2/18/

 

 

Polecane aktualności

Zrewitalizowane wnętrza EC1 -  fot. Archiwum UMŁ

EC1 zaprasza na najbardziej kreatywne półkolonie w Łodzi. Ruszyły zapisy

EC1

Ruszyły wstępne rezerwacje na najbardziej kreatywne półkolonie w mieście! EC1 zaprasza dzieci w... więcej

Ponad 200 placów zabaw i siłowni plenerowych ponownie otwartych

Monika Pawlak

Już w weekend do dyspozycji najmłodszych łodzian zostaną oddane place zabaw na terenach... więcej

Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście" przeniósł się on-line -  fot. UMŁ

[NA ŻYWO] Zapraszamy na spotkanie on-line Łódzkiego Panelu Obywatelskiego w temacie suszy

Olga Zuchora / BPS

W sobotę zapraszamy do oglądania na żywo spotkania Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w... więcej

Podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102 przejdzie metamorfozę (wizualizacja) -  mat. UMŁ

Łódź rewitalizacja. Jak będzie wyglądało podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102 po remoncie?

Małgorzata Loeffler / ZIM

Adres Piotrkowska 102 zna każdy łodzianin. To właśnie tu od 1996 roku mieści się klub Łódź Kaliska.... więcej

Łódź walczy z suszą. Uniwersytet Medyczny pomaga w podlewaniu drzew

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przekazał miastu setki tysięcy litrów wody do podlewania drzew. W jej... więcej

Kontakt