Konkurs ofert dla NGO na rezydencje artystyczne ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rezydencji artystycznych w Łodzi.

 -  materiały organizatora
Słuchanie Starego Polesia, projekt realizowany w 2020 roku przez Stowarzyszenie Radio Kapitał , materiały organizatora

Rodzaj zadania: Rezydencje artystyczne w Łodzi

Cele zadania: realizacja programu rezydencyjnego artystów spoza Łodzi opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki, powinna być zgodna z „Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Cel strategiczny: Talenty, cel operacyjny: Wsparcie uznanych twórców kultury.

Główne cechy i przykładowe rezultaty: Zadanie polega na przeprowadzeniu w roku 2021 pobytów rezydencyjnych na terenie Miasta Łodzi artystów reprezentujących w szczególności takie dziedziny sztuki jak: sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, performance, choreografia, literatury, architektura, film, teatr,etc.

Przykładowe oczekiwane rezultaty i wskaźniki:
1. Liczba jednoosobowych pobytów rezydencyjnych na terenie Miasta Łodzi.
2. Liczba nowych dzieł, wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeniu lub praktyk.
3. Liczba odbiorców dzieł, wydarzeń lub działań.

Termin realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2021r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 50.000,00 zł.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego oferenta, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu przy ocenie formalnej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się pod poniższym linkiem BIP>>>

Polecane aktualności

Weekend "Kultury bez barier" w Łodzi

Wydział Kultury

Najbliższe wolne dni będą wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, które zostały specjalnie... więcej

Białe gołębie nad Łodzią. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju

Tomasz Walczak / BRP

Dwa białe gołębie zostały wypuszczone na placu Wolności w ramach łódzkich obchodów Międzynarodowego... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

Kontakt