Konkurs ofert dla NGO w formie powierzenia zadania pn. „Dwór Szlachecki Załęskiego – poszukiwanie zaginionego Zarzewa” ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dwór Szlachecki Załęskiego – poszukiwanie zaginionego Zarzewa”, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

Celem zadania jest przeprowadzenie badania danych historycznych, terenów historycznych związanych z Łodzią w celu pozyskania wiedzy związanej z historią osiedla Zarzew. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 19 000, 00 zł

Termin realizacji: 15 lutego – 31 grudnia 2021 r.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki:

 1. przeprowadzenie kwerendy w archiwach, archiwach parafialnych lub diecezjalnych (podczas poszukiwać należy uwzględnić fakt, że zbiory z czasów istnienia dworku mogą być poza Łodzią).
 2. przeprowadzenie kwerendy min. w archiwach prasowych, muzeach, urzędach, wśród lokalnej społeczności.
 3. analiza dostępnych danych historycznych, w tym map oraz ustalenie faktów:
  1. Gdzie faktycznie znajdował się Dworek?
  2. Kto w nim mieszkał?
  3. W jakim czasie?
  4. Kto go wybudował?
  5. Jak mógł wyglądać?

3. Nałożenie mapy historycznych oraz zbadanie źródeł historycznych w celu szacunkowego określenia położenia dawnego dworku Załęskiego i innych zabudowań historycznego Zarzewa.

4. Zebranie danych i przygotowanie raportu zawierającego materiały źródłowe pozyskane podczas kwerendy.

5. Upowszechnienie wiedzy historycznej poprzez upublicznienie wyników badań w raporcie; udostępnienie raportu min. miejskim instytucjom kultury – Muzeum Miasta w Łodzi.

6. Współpraca i konsultacje z lokalną społecznością – mieszkańcami osiedla Zarzew, w szczególności z przedstawicielami Rady Osiedla Zarzew na każdym etapie realizacji zadania.

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • informacje na temat konkursu i regulamin znajdują się zobacz BIP >>

Polecane aktualności

Stanowiska front office w Wydziale Finansowym UMŁ w godzinach od 7:00 do 20:00

Od poniedziałku 8 marca br. sprawy dotyczące podatków i opłat załatwisz w Urzędzie Miasta Łodzi w... więcej

“Szkoła Zero Waste”

„SZKOŁA ZERO WASTE” czyli łódzcy uczniowie w akcji!

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Zakończył się projekt „Szkoła Zero Waste”, w którym przez 3 miesiące uczniowie z klas IV-VIII ze... więcej

DUMNI Z ZALEWAJKI

DUMNI Z ZALEWAJKI przywracają kulinarne tradycje Łodzi

Zuzanna Bociąga / ŁCW

Kiedyś podstawa na łódzkich stołach, dziś – trochę zapomniana. Za chwilę to się zmieni! Zalewajka,... więcej

Manufaktura - Karta Łodzianina

Około 16 tysięcy osób złożyło już wniosek o Kartę Łodzianina

Jacek Słodziński / BPiNM

1 marca wystartowała Karta Łodzianina – system atrakcyjnych zniżek zachęcających mieszkańców do... więcej

Ekspresowa budowa nowego woonerfu

Łódź Rewitalizacja: ekspresowa budowa nowego woonerfu.

Aleksandra Hac / UMŁ

Szpaler drzew, które na wiosnę zakwitną na różowo, tysiąc krzewów, szerokie chodniki, ławki, nowe... więcej

Kontakt