Łódź buduje Chocianowice. Najstarsza łódzka zajezdnia stanie się nowoczesnym centrum obsługi tramwajów

Najstarsza łódzka zajezdnia Chocianowice powstała 119 lat temu. Jeszcze w grudniu 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na jej kompleksową modernizację oraz rozbudowę. Zajezdnia zyska m.in. nową halę do obsługi niskopodłogowych tramwajów.

Zajezdnia Chocianowice

– Zajezdnia Chocianowice to miejsce tyleż symboliczne, co kluczowe dla funkcjonowania tej części Łodzi oraz projektu „Tramwaj dla Łodzi”. To najstarsza zajezdnia w Łodzi i postanowiliśmy przypadające w przyszłym roku jej 120. urodziny uczcić prezentem – kompleksową modernizacją, która zakończy się w 2023 r. Będzie to bardzo kompleksowy proces. Wyremontujemy torowisko na terenie zajezdni, jej budynki i hale, które umożliwią serwisowanie nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych pod dachem. Po zakończeniu prac torowych tramwaje będą mogły zawracać bez konieczności wyjazdu na miejskie torowisko. Co istotne, przez cały czas modernizacji zajezdnia będzie funkcjonowała i obsługiwała tramwaje – mówi wiceprezydent miasta Łodzi, Adam Pustelnik.

Najstarsza część zajezdni Chocianowice, w której obecnie znajdują się kanały nr 5, 6, 7 i 8 pochodzi z 1901 r. Na początku jej zaplecze techniczne nie było wielkie - posiadała czterotorową halę oraz własną elektrownię, która zasilała linię do Pabianic. Przez lata zajezdnia była rozbudowywana i modernizowana. Np. fragment budynku z kanałami nr 3 i 4 powstał około 1938 r. W 1972 r. przy zajezdni zbudowano pętlę tramwajową, która obecnie po zmianie infrastruktury pełni funkcję placu postojowego. Natomiast najnowsza część zajezdni, w której mieści się kanał nr 2 oraz budynek administracyjno-socjalny, została wybudowana w 1978 r.

– Jeszcze w grudniu 2020 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ogłosi przetarg na wybór wykonawcy kompleksowej przebudowy zajezdni Chocianowice. Będzie to dla nas jedna z najtrudniejszych inwestycji z racji jej złożoności. W ramach prac budowlanych zmodernizujemy i rozbudujemy 120-letni obiekt. Dobudowana do niego zostanie zupełnie nowa część, która będzie zawierała dwa nowe tory zakończone nowoczesnymi stanowiskami do sprzątania, mycia i obsługi technicznej tramwajów. Wraz z przebudową i rozbudową torowiska zmian będzie wymagała sieć trakcyjna. Jednym z jej elementów będzie przebudowana stacja transformatorowa zasilająca całą zajezdnię. W ramach remontu usunięte zostaną wszelkie kolizje z sieciami podziemnymi, takimi jak ciepłociąg, gazociąg i sieć wodno-kanalizacyjna. Na dodatek przez cały czas trwania remontu i rozbudowy, zajezdnia będzie obsługiwała tramwaje przewożące łodzian. Z tego powodu inwestycja została podzielona na szereg etapów, tak by zapewnić ciągłość prac zajezdni.

Termin składania ofert to luty 2021 roku, jednak z racji złożoności tego zadania spodziewamy się bardzo dużej liczby pytań od potencjalnych wykonawców, co może spowodować przesunięcie tego terminu. Będziemy chcieli jak najprecyzyjniej udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, co pozwoli wykonawcom właściwie skompletować oferty oraz uniknąć sporów i roszczeń w trakcie realizacji. Liczymy, że zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac nastąpi na przełomie wiosny i lata 2021 – dodaje Renata Zatorska-Sytyk, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich
w Łodzi.

Projekt modernizacji zajezdni Chocianowice uwzględnia m.in. przywrócenie ceglanej elewacji frontowej, wymianę technologii i instalacji wewnętrznych, w tym: sanitarnych, elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymagań bhp oraz przywrócenie użyteczności istniejącym pomieszczeniom serwisowym. Modernizacji wymaga też wyposażenie istniejących hal, tak by można było serwisować w nich wagony niskopodłogowe, które całą aparaturę mają na dachu.

Remont i rozbudowa zajezdni Chocianowice jest częścią dużego projektu „Tramwaj dla Łodzi”, w którym oprócz modernizacji zajezdni zakupionych zostanie 30 niskopodłogowych tramwajów oraz przebudowane i wybudowane zostanie 11 km torowisk.

Zakończenie wszystkich prac w zajezdni Chocianowice planowane jest pod koniec 2023 r.


Projekt pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej  wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” wybrany do dofinansowania i w dniu 15.12.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS-06.01.02.00-00-0047/16-00.

Projekt realizowany jest z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 687 845 182,15 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE wynosi 448 302 896,33 PLN

Polecane aktualności

Dziecko rysuje

Nabór do miejskich przedszkoli według nowych kryteriów

Monika Pawlak / UMŁ

1 kwietnia ma się rozpocząć rekrutacja do miejskich przedszkoli, gdzie dla maluchów przygotowano... więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwały „śmieciowej”

Monika Pawlak / UMŁ

27 stycznia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwale "śmieciowej". Stosowne... więcej

Wiceprezydent Adam Pustelnik wraz z innymi gośćmi na konferencji prasowej -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź przyjazna dla obcokrajowców

Jolanta Baranowska / UMŁ

Do Łodzi ściągnęli obcokrajowcy. Miasto wielokulturowe i otwarte na inne narodowości przygotowało... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska

Co w tym roku znalazło się wśród miejskich licytacji WOŚP?

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

WOŚP w Łodzi! Wyjątkowe zwiedzanie Orientarium, sesja fotograficzna w Pasażu Róży, czy odlewy detali... więcej

Płyny dezynfekcyjne, przyłbice i maseczki dla szkół -  fot. Archiwum UMŁ

Straty budżetu Łodzi i wydatki na walkę z covid w 2020 r.

Jacek Słodziński / BPiNM

Łódź nadal czeka na rozstrzygnięcie trzeciej transzy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji... więcej

Kontakt