Łódź jako pierwsza w Polsce wyemitowała zielone obligacje samorządowe

DNB Bank Polska, wspólnie z Bankiem Pekao S.A., współorganizuje pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji samorządowych. Dzięki finansowaniu miasto Łódź może realizować kolejne projekty skupiające się na ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Otrzymane wsparcie pomoże w rozwoju zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej i czystego transportu.

Całkowita emisja wynosi 418 mln zł, z czego 50 mln zł stanowią zielone obligacje. Eksperci wskazują, że śladem Łodzi powinny iść wkrótce kolejne miasta i samorządy.

Łódź emituje tradycyjne obligacje od ponad 10 lat, ale jednocześnie jest pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na emisję ich zielonych odpowiedników
w ramach samorządu. Głównym czynnikiem, które je odróżnia jest cel emisji. Jego realizacja ma wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne. Zielone obligacje mogą sfinansować różnego rodzaju cele, na przykład: instalacje wykorzystujące źródła energii odnawialnej, transport publiczny, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami, zielone budownictwo czy ochronę bioróżnorodności. W przypadku Łodzi, będzie to kontynuacja przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej. Całkowita emisja wynosi 418 mln zł, z czego 50 mln zł stanowią zielone obligacje. Ich emisja planowana jest do końca 2021 r.

Zielone inwestycje na porządku dziennym

Miasto Łódź wspólnie z różnymi grupami interesariuszy podejmuje liczne działania, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Miasto skupia się na ochronie powietrza, retencji wody, rozwoju obszarów zielonych i zachowaniu bioróżnorodności, a także edukacji ekologicznej.

 – Nieustannie analizujemy, jakie inicjatywy powinniśmy podjąć, żeby działać bardziej ekologicznie, a jednocześnie poprawiać jakość i komfort życia naszych mieszkańców. Jesteśmy jednym z zielonych liderów wśród polskich miast. W 2019 roku powołaliśmy Zespół ds. EKOstrategii Unii Metropolii Polskich, którego zadaniem jest koordynacja klimatycznych i ekologicznych działań samorządów. W przygotowaniu jest również Strategia rozwoju 2030+ dla Miasta Łodzi, która na każdym etapie uwzględnia działania środowiskowe, a w konsekwencji przyczyni się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Emisja zielonych obligacji ułatwi nam realizację celów – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Wytypowaliśmy dwie inwestycje, które kwalifikują się do otrzymania certyfikatów „zielonych” obligacji. Pierwszą z nich jest budowa zbiorników retencyjnych przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych. Drugą inwestycją jest przebudowa ulicy Przybyszewskiego na odcinku między placem Reymonta i ulicą Kilińskiego, związana z realizacją projektu sieci transportu niskoemisyjnego – dodaje Michał Fisiak, dyrektor Departamentu Finansów Publicznych UMŁ.

Różnorodność inwestycji środowiskowych podejmowanych przez Łódź pozwoliła miastu na podjęcie kolejnego zielonego kroku, jakim jest emisja obligacji na cele środowiskowe. Tym samym mogliśmy wesprzeć Łódź w zielonym rozwoju. Miastu zależy na transparentności wydatkowania, dlatego wszystkie działania przedstawione zostaną w formie raportu dostępnego dla mieszkańców i inwestorów – mówi Justyna Białczak, menadżer w Departamencie Sektora Publicznego w DNB Bank Polska.

Miasto planuje uzyskać z tytułu „zielonych” obligacji 50 mln zł. Na budowę zbiorników retencyjnych przeznaczone zostanie 28 mln zł, a na przebudowę torowiska na ul. Przybyszewskiego – 34,5 mln zł.

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Rewolucja na Legionów

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ulica przestanie służyć jako scenografia filmów wojennych i historycznych – zamiast tego będzie... więcej

Kontakt