Łódź rewitalizuje przy ulicy Wschodniej

Mimo pandemii trwają intensywne prace przy rewitalizacji. Remontujemy 87 budynków, a w nich 943 mieszkania, 185 lokali użytkowych i 75 mieszkań chronionych. Przy ulicy Wschodniej oddamy do użytkowania 3 kamienice, 52 komfortowych miejskich mieszkań i 5 lokali dla przedsiębiorców.

W marcu miasto podpisało ósmą umowę na remont budynku przy ulicy Wschodniej, a trzy pierwsze gruntownie odnowione kamienice oddamy jeszcze w tym roku.

 - W 2020 roku miasto odda do użytkowania trzy gruntownie wyremontowane kamienice przy ulicy Wschodniej, w których znajdzie się 52 komfortowych mieszkań i 5 lokali dla przedsiębiorców. Przy ulicy Wschodniej 23 oddamy do użytkowania mieszkańcom 34 komfortowe mieszkania komunalne, w tym 4 mieszkania przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i 5 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem. W budynku przy ulicy Wschodniej 24 miasto odda do użytkowania 8 mieszkań komunalnych, w tym 1 lokal z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Wschodniej 42 wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania, znajdzie się w nich 10 mieszkań oraz przestrzeń dla biblioteki miejskiej – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Przy ulicy Wschodniej do 2022 roku zostanie wyremontowanych łącznie osiem kamienic (ulica Wschodnia 42, 23, 24, 45, 52, 54, 20, 35) na łączną kwotę ponad 67 mln złotych.

Wschodnia 42 - nowe mieszkania i nowa biblioteka

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Podwórze zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na wyznaczonym terenie zielonym będzie zasiany trawnik. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone liczne krzewy. W budynku powstanie dziesięć mieszkań komunalnych oraz filia Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Wartość inwestycji: 6 853 290 zł

Wschodnia 23 - 34 komfortowe mieszkania dla mieszkańców

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Na wyznaczonym terenie zielonym będzie zasiany trawnik.

W budynku powstanie: 34 mieszkania komunalne, w tym 4 mieszkania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz 5 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem.

Wartość inwestycji: 10 987 790  zł

Wschodnia 24 - nowy zielony skwer z placem zabaw

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Z podwórka zostanie wydzielony niskim ogrodzeniem zielony skwerek z małym placem zabaw dla dzieci, który będzie dostępny zarówno od strony ulicy, jak i od strony podwórka. Na skwerku będzie posiana trawa, jak również powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone liczne krzewy. Pojawią się na nim ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Podwórze kamienicy zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na nim zostanie wydzielone miejsce z ławkami służące integracji sąsiedzkiej. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również trzepak i altanę na odpady. Przechowywanie wózków i rowerów będzie ułatwione dzięki stojakom rowerowym i zamykanemu pomieszczeniu na parterze budynku.

W budynku powstanie: 8 mieszkań komunalnych, w tym 1 mieszkanie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość inwestycji: 1 759 996,23 zł

Wschodnia 45 - komfortowe mieszkania, lokale użytkowe i pracownie dla artystów

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Zostanie wyburzony mur stanowiący zachodnie ogrodzenie działki. Powstanie przebicie do ulicy Piotrkowskiej, poprzez działkę przy ul. Piotrkowskiej 22. Na podwórku będą ławki i altany, jako miejsca spotkań mieszkańców oraz stojaki na rowery. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki brukowej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie: 48 mieszkań komunalnych, 1 mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 12 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem oraz 4 pracownie twórcze.

Wartość inwestycji: 17 498 971,80 zł

Wschodnia 52 - kamienica z budkami lęgowymi dla jerzyków

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku będą ławki, altany jako miejsca spotkań dla mieszkańców oraz trzepak. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki kamiennej i płyt betonowych. Na wyznaczonej przestrzeni zostaną posadzone krzewy i pnącza, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dla pnączy powstanie trejaż na altanie śmietnikowej. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie: 18 mieszkań komunalnych i 6 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem.

Wartość inwestycji: 3 127 825 zł

Wschodnia 54 - komfortowe mieszkania i lokale dla przedsiębiorców

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku staną ławki, stojak rowerowy oraz ogrodzenie z furtką od strony południowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z dwóch rodzajów kostki kamiennej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy oraz rośliny pnące, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dla pnączy powstanie trejaż na altanie śmietnikowej.

W budynku powstanie: 33 mieszkania komunalne i 9 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem.

Wartość inwestycji: 10 872 682 zł

Wschodnia 20 - odnowione mieszkania i placówka opiekuńczo–wychowawcza

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikacje oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Dla osób niepełnosprawnych zostanie zamontowana winda. Podwórze zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Plac zabaw będzie posiadał nawierzchnię gumową. Na wyznaczonym terenie zielonym zostanie zasiany trawnik. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną zasadzone liczne krzewy. Oprócz istniejących 5 drzew dodatkowo zostaną zasadzone 3 dodatkowe. Dominować będą rośliny liściaste.

W budynku powstanie: 13 mieszkań komunalnych, w tym 3 mieszkania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Wartość inwestycji: 6 392 502,11 zł

Wschodnia 35 - lokale dla przedsiębiorców i pracownie dla artystów

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Podwórze zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na wyznaczonym terenie zielonym zostanie zasiany trawnik. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną zasadzone liczne krzewy. Istniejące drzewa pozostaną w niezmienionej formie, planowane jest nasadzenie jednego dodatkowego.

W budynku powstanie: 28 mieszkań komunalnych, w tym jedno dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, 4 lokale usługowe do wynajęcia, 2 pracownie artystyczne oraz jedno mieszkanie chronione.

Wartość inwestycji: 9 758 595 zł


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.

oraz

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Polecane aktualności

„Bez końca”

80. rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi

„Bez końca” 80. rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Multimedialna wystawa, spotkania z... więcej

Wakacje w mieście

Wakacje w Łodzi: morze kultury, góry rozrywki!

Sławomir Macias / UMŁ

Ponad sześćset wydarzeń kulturalnych – tak wyjątkowo bogaty program wydarzeń kulturalnych i... więcej

Echo Investment

ZENIT na Widzewie – zielone osiedle z ogródkami sąsiedzkimi powstanie w miejscu betonowego parkingu

Marcin Masłowski / UMŁ

Zielone, ekologiczne osiedle z ogródkami sąsiedzkimi powstanie na łódzkim Widzewie w miejscu, gdzie... więcej

„Opowieści z miasta Łodzi”

Rekordowy pod każdym względem. Fotofestiwal przed weekendem zamknięcia

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Rekordowa frekwencja i liczba wystaw oraz najobszerniejszy program w historii. Dobiega końca 20.... więcej

Absolutorium prezydent miasta Łodzi

Absolutorium prezydent miasta Łodzi

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Przemówienie prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej z dzisiejszej, absolutoryjnej sesji Rady... więcej

Kontakt