Łodzianie zapłacą za podwyżki dla nauczycieli?

Trwa bałagan w edukacji, który narobiła minister Zalewska. Dziwi nas, że mimo to ma ona wciąż dobry humor – mówiły na konferencji prasowej radne PO Monika Malinowska–Olszowy i Karolina Kępka.

- Pani minister kilka miesięcy temu ogłosiła, że planowane są przemyślane podwyżki dla nauczycieli, mówiła, że budżet państwa podwyżki udźwignie, że samorządy nie będą musiały się tym martwić. Pomysł jest bardzo dobry, podwyżki nauczycielom się należą. Jednak pani prezydent otrzymała pismo z ministerstwa z informacją, że te pieniądze, które są w subwencji na podwyżki nie wystarczą. W związku z tym Miasto będą one kosztowały niemal 19 mln zł –podkreśliła radna Monika Malinowska–Olszowy.

I dodała, że te pieniądze można by przeznaczyć na przykład na drogi, place zabaw czy boiska.

- Kolejny raz rząd zawodzi i swoje pomysły przerzuca na samorząd. Za pomysły pani minister ma zapłacić Łódź, a koszty poniosą mieszkańcy – mówiła radna.

W 2017 roku subwencja na oświatę dla Łodzi wynosiła 589 mln zł, w tym roku ma opiewać na 607 mln zł.

- Owszem, jest to wzrost subwencji, ale same podwyżki dla wszystkich pracowników pedagogicznych będą miasto kosztować prawie 19 mln zł – zauważyła radna Karolina Kępka - Ta wyższa subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie obejmuje chociażby dzieci sześcioletnich. W jednym z wywiadów radiowych pani minister Zalewska powiedziała, że ta podwyżka, która ma się składać się z 5% co trzy lata, będzie opiewała na kwotę tysiąca zł. To nie jest prawda, bo już wiemy, że ta pierwsza podwyżka, która będzie liczona od 1 kwietnia tego roku, wyniesie od 114 do 157 zł brutto na nauczyciela. W Łodzi mamy najwięcej nauczycieli mianowanych i ich wynagrodzenie netto bez dodatków wynosi średnio 1800 zł. Zabraknie nam pieniędzy na podwyżki, wiec dodatki stażowe i motywacyjne pewnie nie będą mogły być w takiej wysokości jak w innych gminach– mówiła radna Karolina Kępka.

Radne zwróciły się z apelem, by pieniądze dla samorządów były wyższe.

Sprawę inaczej widzi rzecznik prasowy Klubu Radnych PiS Łukasz Magin, który mimo pisma z ministerstwa jest zdania, że w MEN zabezpieczono pieniądze na „pełne sfinansowanie tej regulacji płacowej”.

- Dożyliśmy ciekawych czasów, kiedy opozycja krytykuje rządzących za spełnianie obietnic danych Polkom i Polakom. Rząd PiS dotrzymuje słowa, podwyższając nauczycielom wynagrodzenia o w sumie 15,8% w perspektywie kolejnych 3 lat. Już od 1 kwietnia nauczyciele zarobią o 5,35% więcej. Na pełne sfinansowanie tej regulacji płacowej – pierwszej od 2012 roku - w budżecie MEN zabezpieczono w tym roku 1,2 miliarda złotych. Łódź otrzymała już z tej puli 19,5 miliona złotych w ramach podwyższonej subwencji oświatowej – powiedział Łukasz Magin.

Polecane aktualności

Co kryje jedno z największych archiwów teatralnych w Polsce? Digitalizujemy zbiory Nowego

Aleksandra Górska / BPKSiT

Plakaty, zapisy dźwiękowe i filmowe spektakli, partytury muzyki teatralnej, egzemplarze sceniczne... więcej

Według UE Łódź powinna być stawiana jako wzór dla europejskich metropolii - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Łódź wzorem rewitalizacji dla Europy

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Według Unii Europejskiej Łódź może być wzorem dla europejskich metropolii w zakresie procesów... więcej

Panie premierze, co z tym prądem? - mat. UMŁ

Panie premierze, co z tym prądem? Prezydent Łodzi pyta Mateusza Morawieckiego o ceny energii

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Aż 11 milionów złotych więcej będą płacić za dostawę prądu podmioty zrzeszone w Łódzkiej Grupie... więcej

Równe chodniki to jeden z najczęściej podnoszonych przez mieszkańców tematów - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

W 2018 roku 42 km nowych chodników. To jak odległość z Łodzi do Łęczycy

Piotr Wasiak / ZIM

Równe chodniki to jeden z najczęściej podnoszonych przez mieszkańców tematów. W tym roku powstaną 42... więcej

Praca czeka na absolwenta, czyli 47 deficytowych zawodów w Łodzi - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Czeka 2300 ofert pracy. Oto deficytowe zawody w Łodzi

Monika Pawlak / BRPiNM

Ponad 2300 ofert pracy dla osób poszukujących zatrudnienia ma obecnie Powiatowy Urząd Pracy. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.