Łodzianizmy. Czerwony Domek - miejsce krwawych represji

Czerwień to kolor kojarzący się z popularną w Łodzi cegłą, ale ma też inne, mrożące krew w żyłach konotacje.

Czerwony Domek -  fot. archiwum
Budynek parafialny stoi do dziś na tyłach kościoła , fot. archiwum

Ta nazwa przywołuje tragiczne wspomnienia, bo Czerwonym Domkiem (Rote Haus) określano komisariat policji kryminalnej (tzw. kripo) na terenie Litzmannstadt Getto, mieszczący się w budynku parafialnym na tyłach kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej 8/10. Przez mieszkańców getta nazywany był właśnie „czerwonym domkiem” ze względu na kolor cegły, ale również z uwagi na fakt, że było to miejsce krwawych represji i kaźni.

Funkcjonariusze kripo mogli przeprowadzać rewizje o każdej porze dnia i nocy. Zeznania o miejscu ukrycia wartościowych przedmiotów wydobywali torturami i biciem. Czerwony Domek stał się w getcie synonimem katowni, wejście tam było niemal równoznaczne ze śmiercią lub kalectwem. Od 1943 roku kripo zostało związane organizacyjnie z gestapo i ścigało także przestępstwa o charakterze politycznym. 

Zobacz także

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Łódź edu kul | szkolimy w ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

W ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Są... więcej

Szczepienia bez zapisów w weekend

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W najbliższą sobotę i niedzielę (2-3 października) przed Atlas Areną (aleja ks. bp. Władysława... więcej

DOSTĘPNOŚĆ. WŁĄCZAM konferencja metodyczna

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Jak skutecznie otwierać drzwi do zasobów kultury wszystkim? Skąd u animatorów, twórców i artystów... więcej

Kontakt