Łódzka odsłona Międzynarodowego Dnia Wolnej Sztuki. Poświęć dziełom więcej niż 8 sekund

W sobotę, 21 kwietnia o godzinie 12:00 odbędzie się VI ogólnopolska edycja Dnia Wolnej Sztuki. Muzeum Miasta Łodzi, Miejska Galeria Sztuki oraz Muzeum Kinematografii włączają się w akcje i zapraszają do powolnego zwiedzania.

Ideą inicjatywy jest zachęcenie zwiedzających do poświęcenia każdemu z dzieł więcej czas niż przeciętne 8 sekund - fot. CC0 license
Ideą inicjatywy jest zachęcenie zwiedzających do poświęcenia każdemu z dzieł więcej czas niż przeciętne 8 sekund , fot. CC0 license

Biorące udział w akcji muzea oraz galerie sztuki wybiorą obiekty ze swoich zbiorów, które oglądać będą zwiedzający. Ideą inicjatywy jest zachęcenie zwiedzających do poświęcenia każdemu z dzieł więcej czas niż przeciętne 8 sekund, a w konsekwencji propagowanie świadomego odbierania sztuki oraz próba przekonania do spokojnego i refleksyjnego spędzania czasu w instytucjach kultury.

- Wydarzenie skłania do wolniejszego obcowania ze sztuką, czyli nie jesteśmy tutaj ze strony instytucji informatorami wyczerpująco przedstawiającymi obiekty. To same obiekty mają sprowokować do zadawania pytań, a wtedy my służymy różnymi ciekawymi historiami, związanymi z tymi dziełami. Rozpoczyna się proces interakcji pomiędzy pracownikami a zwiedzającym. Spędzenie dłuższego czasu przy obiekcie powinno służyć głębszemu zrozumieniu pojęcia dzieła sztuki - mówi Adam Klimczak z Muzeum Miasta Łodzi.

Miejska Galeria Sztuki przygotowała wystawę retrospektywną Ryszarda Kuby Grzybowskiego "Wczoraj, dziś, jutro…", którą oglądać można w Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej 31 od 13 kwietnia br. do 13 maja br. W ramach Dnia Wolnej Sztuki można będzie nie tylko obejrzeć dzieła sztuki od obrazów po plakaty, ale także spotkać autora prac, który opowiadał będzie o wystawie.

W Muzeum Kinematografii w ramach Dnia Wolnej Sztuki wyeksponowane zostaną trzy eksponaty: oryginalny, odrestaurowany niedawno fotoplastikon Augusta Fuhrmanna, fragment imponującej scenografii do animacji "Latająca Maszyna" oraz rękopis "Teorii sztuki filmowej" Jerzego Toeplitza, znakomitego teoretyka filmu i współzałożyciela łódzkiej Szkoły Filmowej.   

Muzeum Miasta Łodzi zaprezentuje pięć unikatowych obiektów ze swojej kolekcji działu sztuki oraz oddziału Muzeum Sportu i Turystyki. Wybrane prace swoją historią i symboliką nawiązywać będą do obchodów 100-lecia Niepodległości w Polsce. Będzie to rzeźba "Samoobrona" Józefa Mojżesza Gabowicza, szkicowy obraz przedstawiający scenę batalistyczną z szarżą ułanów Tadeusza Kokietka, dwie prace wykonane przez Władysława Strzemińskiego ołówkiem na papierze (matryca i praca właściwa) abstrakcyjne w swoim charakterze, krajobraz Szczepana Andrzejewskiego oraz prace pastelisty Włodzimierza Krzyżanowskiego. Pracownicy MMŁ, kuratorzy wystaw będą pełnili dyżury przy obiektach i odpowiadali na pytania zainteresowanych.

Łódzkie instytucje już po raz kolejny włączają się w inicjatywę, przygotowując specjalne obiekty dla zwiedzających. Wystawy i eksponaty przygotowane w ramach Dnia Wolnej Sztuki oglądać można podczas standardowych odwiedzin z użyciem tradycyjnych biletów obowiązujących w danej instytucji.  

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.