Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego z postulatem zaplanowania środków na realizację funkcji społecznych w ramach rewitalizacji

  • kategoria:
  • NGO

Głównym tematem ostatniego posiedzenia ŁRDPP (z 25 czerwca br.) były funkcje społeczne zaplanowane w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Przedmiotem dyskusji były również planowane zmiany w zasadach oceny i zgłaszania wniosków w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.

W trakcie posiedzenia szczegółowo omówione zostały zagadnienia rewitalizacji obszarowej, realizowane w ramach niej projekty oraz przedstawiona została mapa funkcji społecznych. Funkcje społeczne zostały wpisane/zaplanowane na etapie aplikowania o środki unijne (lata 2015-2017). Obecnie analizowane są nowe rozwiązania oraz aktualne potrzeby społeczne na obszarze rewitalizacji. Ponieważ od złożenia wniosków o dofinansowanie projektów 1-8 ROCŁ minęło kilka lat, zaplanowane funkcje będą ponownie przeanalizowane i ewentualnie zaktualizowane.

Na posiedzeniu Rady pojawiały się pytania o sposób prowadzenia poszczególnych funkcji społecznych oraz wysokość planowanych środków na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym, padła propozycja podjęcia przez Radę stanowiska ws. zaplanowania środków w projekcie budżetu Miasta na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na realizację funkcji społecznych. Takie stanowisko zostało przedłożone po zakończeniu posiedzenia i przyjęte przez Radę większością głosów (treść stanowiska dostępna jest poniżej).

Ważnym punktem obrad było również omówienie planowanych zmian w procedurze oceny i składania wniosków w ramach tzw. inicjatywy lokalnej (IL). Omówione zostały obecne problemy dot. realizacji projektów w ramach IL w Łodzi (m.in. duża liczba wniosków typowo inwestycyjnych, nieczytelnie opisywany wkład społeczny wnioskodawców, czas procesowania wniosków). W związku z powyższym, nowe rozwiązania zawierać będą zmiany w kryteriach oceny oraz wzorze wniosku (np. oceniane będzie m.in. trwałość i dostępność rezultatów, wymagane będzie dokładniejsze oszacowanie wkładu wnioskodawców). Podczas rozmów padła również sugestia by we wzorze wniosku znalazło się miejsce na opis proponowanego udziału Miasta w realizacji inicjatywy lokalnej.

Powiązane pliki

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Rewolucja na Legionów

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ulica przestanie służyć jako scenografia filmów wojennych i historycznych – zamiast tego będzie... więcej

Kontakt