Łódzki superbohater w komiksie o stanie wojennym

W rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego podsumowana została inicjatywa "Most Pokoleń" Stowarzyszenia "Klub Pozytywnej Wyobraźni". Zaprezentowano też książkę "Skutki uboczne eliksiru miłości" Doroty Cembrzyńskiej-Nogali. Oba projekty tematyką nawiązują do wydarzeń bezpośrednio związanych ze stanem wojennym oraz działalnością opozycji demokratycznej w czasach PRL.

Podsumowanie inicjatywy "Most Pokoleń" - fot. Karolina Szamburska / UMŁ
Podsumowanie inicjatywy "Most Pokoleń" , fot. Karolina Szamburska / UMŁ

Projekt "Most Pokoleń" otrzymał dofinansowanie z Wydziału Kultury UMŁ i realizowany był od maja 2017 r. Jego pomysłodawca i operator - Stowarzyszenie "Klub Pozytywnej Wyobraźni" - zaprosił do udziału w warsztatach dzieci, młodzież, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką PRL.  Wspólnymi siłami uczestnicy stworzyli komiks o łódzkich bohaterach. - Komiks powstał, jako pomysł mówienia do młodych ludzi ich językiem - mówi Radosław Stępień, członek rady programowej projektu "Most Pokoleń", który po rozmowie z synem zauważył brak zainteresowania i zrozumienia tematyki i wydarzeń z początku lat 80. ubiegłego wieku.

Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie dziennikarskim, następnie przeprowadzili wywiady z działaczami opozycji demokratycznej w czasach PRL-u i zilustrowali ich historię w postaci komiksu. Z autorami pracował grafik i twórca komiksów Rafał Bąkowicz, który za największą wartość projektu uważa wymianę doświadczeń między różnymi pokoleniami.  

Bohaterem powieści "Skutki uboczne eliksiru miłości" jest młody chłopak, który po tym, jak jego rodzice zostali internowani trafia pod opiekę babci, aktywnie zaangażowanej w działalność opozycyjną. Autorka książki Dorota Cembrzyńska-Nogala zapewnia, że książka pełna jest wątków historycznych i dość dobrze oddaje realia stanu wojennego. Nie brakuje jej także wątków romantycznych, gdy na drodze bohatera staje młoda dziewczyna o podobnej historii. - To książka o przyjaźni, dojrzewaniu i pokonywaniu własnych słabości - dodaje autorka.

- Komiks to znakomita i ciekawa forma, żeby z przekazem wyjść do młodzieży, do ludzi którzy niekiedy mają pojęcia, czym jest termin 13 grudnia. Drugą formą atrakcyjną dla młodzieży jest powieść i książka Doroty Cembrzyńskiej-Nogali, która też ten wątek przemyca. Jesteśmy dzisiaj zobowiązani do tego, aby znaleźć takie narzędzia przekazu, które mogą zainteresować i mam nadzieję, że te propozycje, które przedstawiamy są także początkiem do dalszych poszukiwań - powiedziała Dagmara Śmigielska, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ.

Powieść "Skutki uboczne eliksiru miłości" dostępna jest w sprzedaży, a efekty projektu "Most Pokoleń" oglądać będzie można od 18 grudnia br. na stronie www.mostpokolen.pl

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Poniżej wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi

Agnieszka Rutkowska / BRPiNM

Najważniejszy, najbardziej emocjonujący moment głosowania dobiegł końca. Znamy już wyniki głosowania... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska podziękowała środowisku żołnierzy AK za inspiracje i dążenie do zrealizowania celu - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Pomnik Armii Krajowej powstanie na placu gen. Hallera

Andrzej Janecki / BPKSiT

Na placu gen. Józefa Hallera powstanie pomnik Armii Krajowej. Na granitowych bryłach znajdzie się... więcej

Oto, jak zmieniamy ul. ks. Skorupki - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kończymy przebudowę. Zobacz, jak zmieniamy ul. ks. Skorupki

Piotr Wasiak / ZIM

Kończymy prace na pierwszym odcinku ulicy Skorupki. Fragment między ulicami Piotrkowską a Kostki... więcej

Miejski pałac Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 - z arch. UMŁ

Rewitalizacja pałacu Goldfedera. Rusza remont przy ul. Piotrkowskiej 77

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

W ramach rewitalizacji obszarowej rozpoczyna się odnawianie zabytkowego miejskiego pałacu... więcej

Półmetek odnowy pałacu Steinertów - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Półmetek odnowy pałacu Steinertów

Aleksandra Hac / BRPiNM

Pałac Steinertów odzyskuje blask. Do końca 2018 roku zakończy się tam m.in. wymiana dachu i... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.