Łódzki Telefon Życzliwości dla Seniorów kończy trzy lata

Nawet kilkaset telefonów rocznie odbierają wolontariusze, prawnicy i psychologowie działającego trzy lata łódzkiego Telefonu Życzliwości dla Seniorów.

Łódzki Telefon Życzliwości dla Seniorów kończy trzy lata - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Łódzki Telefon Życzliwości dla Seniorów kończy trzy lata , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

W Centrum Aktywnego Seniora, działającym przy Miejskim Centrum Medycznym Widzew, odbyło się urodzinowe spotkanie osób związanych z projektem Telefonu Życzliwości dla Seniorów. Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi, w imieniu prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, przekazał uczestniczkom spotkania list gratulacyjny oraz upominki. Wolontariusze odbierają nawet 800 telefonów rocznie, a liczba dzwoniących rośnie. Dlatego od lutego Telefon działa już nie trzy dni w tygodniu, ale pięć. I trwają poszukiwania kolejnych wolontariuszy. - Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które od lat są zaangażowane w ten projekt, przede wszystkim seniorom wolontariuszom, którzy z fundacją Subvenio i miastem na co dzień tworzą zespół Telefonu Życzliwości dla Seniorów. Wszyscy oni angażują się, poświęcają swój czas, bo wierzą, że w Łodzi dużo da się zrobić na rzecz seniorów. Przekazuję Państwu list od prezydent Hanny Zdanowskiej z podziękowaniami za trzy lata pracy, za dziesiątki godzin spędzonych przy tworzeniu tego projektu, a później przy telefonach od seniorów - powiedział Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi.

Celina Maciejewska, rzecznik ds. seniorów dodała: - Bardzo mnie cieszy, że ta inicjatywa idzie od dołu, że ludzie sami zgłaszają się z pomysłami i proponują zmiany. Telefon Życzliwości dla Seniorów jest wyjątkową inicjatywą również dlatego, że jest to wolontariat międzypokoleniowy. Warto też podkreślić, że choć pojawiają się nowi wolontariusze, to trzon zespołu od trzech lat jest taki sam i to jest bardzo cenne.

Zenia Lipińska, jedna z pierwszych seniorek wolontariuszek Telefonu Życzliwości twierdzi, że mogłaby napisać książkę z historiami osób, które dzwoniły po radę czy pomoc. - W ciągu tych trzech lat chyba stałam się już chodząca encyklopedią wiedzy na tematy wszelakie - żartuje Zenia Lipińska.

Telefon Życzliwości dla Seniorów to wspólne przedsięwzięcie fundacji Subvenio, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ oraz międzypokoleniowego zespołu wolontariuszy, prawników i psychologów. Dzwoniąc pod numer 0-42 638-50-32 można zasięgnąć porad psychologicznych, prawniczych oraz informacji dotyczących różnych form spędzania wolnego czasu, dedykowanych osobom 60+ w naszym mieście.

Z Telefonu Życzliwości korzysta nawet 800 osób rocznie. Do telefonu życzliwości zgłaszają się najczęściej osoby samotne, poszukujące pomocy oraz wsparcia ze strony specjalistów (prawnik, psycholog).

Obecnie, ze względu na zwiększenie liczby dyżurów, trwa nabór na nowych wolontariuszy, którzy wesprą zespół projektu w działaniach na rzecz osób 60+ w naszym mieście. Poszukiwane są osoby otwarte, empatyczne, chętne do pomocy i wysłuchania innych. Zainteresowani zostaną zaproszeni na szkolenia i praktyki pod okiem kadry projektu. Zgłoszenia do zespołu wolontariuszy Telefonu Życzliwości dla Seniorów pod nr tel: 0-42 638-50-32. Zachęcamy do współpracy.

Harmonogram pracy Telefon życzliwości dla Seniorów:

 • Poniedziałek - 14-17 - wolontariusze, psycholog
 • Wtorek - 14-17 - wolontariusze, psycholog
 • Środa - 14-18 - wolontariusze
 • Czwartek - 14-17 - prawnik
 • Piątek - 14-17 - wolontariusze i prawnik

Polecane aktualności

Ulica Piotrkowska znów jest pełna życia i wydarzeń, odwiedzają ją tłumy łodzian, a także turystów - fot. z arch. UMŁ

Jak powinna zmieniać się ul. Piotrkowska? Wypowiedz się poprzez Vox Populi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zmienia się Łódź, a nowe oblicze odsłania również ulica Piotrkowska, która znów jest pełna życia i... więcej

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+ - fot. CC0 license

Wnioski o 300+ i 500+ składaj elektronicznie. Tak jest wygodniej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+. Najczęściej... więcej

Półkolonie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Półkolonie się kończą, ale wakacje trwają

Monika Pawlak / BRPiNM

Wakacje na półkoloniach spędziło prawie 4 500 uczniów szkół podstawowych, a o ich bezpieczeństwo i... więcej

Autobus wyrusza teraz na szlak po województwie łódzkim, a potem również na Śląsk, Kujawy, czy w Świętokrzyskie - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Jednorożec ruszył w Polskę. Wystartowała "Mobilna Łódź", czyli wyjątkowa kampania promocyjna miasta

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Ruszył ogólnopolski projekt promocyjny Łodzi, która z pomocą nowoczesnego multimedialnego autobusu... więcej

Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla autobusów i tramwajów. Aleja Śmigłego-Rydza będzie przebudowa - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

W niedzielę rusza przebudowa al. Rydza-Śmigłego. Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla MPK

Piotr Wasiak / ZIM

W niedzielę, 19 sierpnia rozpoczynamy największą przebudowę w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi", w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.