Miasto odnowiło kolejny zabytek na Starym Cmentarzu

Od kilku lat Urząd Miasta Łodzi wspomaga coroczną kwestę na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza, dofinansowując odnowienie jednego z pamiątkowych nagrobków. W tym roku pod dłuta konserwatorów zabytków trafił pomnik rodziny Wolczyńskich.

- Pamięć o wielkich łodzianach jest fundamentem naszego miasta, dlatego dzisiaj prezentujemy Państwu odnowione z kasy miejskiej mauzoleum, gdzie pochowany jest Józef Wolczyński, min. Minister Zdrowia, prezes ŁKS, poseł i senator II RP. Miasto wspiera, od czterech lat, renowację historycznych grobowców, sumą 10 tys. złotych. Wkład miasta to uzupełnienie ponad dwudziestoletniego zaangażowania naszych mieszkańców w kwestę, którą od zawsze wspierałam. Sukces kwesty, 1 milion 300 tysięcy złotych jakie zebraliśmy wspólnie przez te lata i prawie 200 uratowanych dzieł sztuki i miejsc pamięci,  to powód do dumy i  dzisiaj  jako prezydent  Łodzi, dziękuję Państwu za to i zapraszam ponownie w tym roku, tu na Stary Cmentarz do wspólnego kwestowania – mówiła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. 

Przypomnijmy, że dzięki wsparciu finansowemu magistratu - odnowiono m.in. dwa słynne nagrobki: z husarzem - kapitana Stefana Pogonowskiego, który zginął walcząc z bolszewikami w 1920 roku, a także z kosami - małżeństwa Marii i Konstantego Piotrowiczów, które zginęło podczas powstania styczniowego.

W tym roku - przed dniem Wszystkich Świętych - zostanie odnowionych w sumie dziewięć nagrobków.

Kwesta została zainicjowana w 1995 roku. Według danych organizatora zbiórki - Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem - od tego czasu zebrano w sumie ponad milion złotych, co w połączeniu ze wsparciem samorządowym pozwoliło na odnowienie na Starym Cmentarzu  w sumie 170 nagrobków mających wartość zabytkową i historyczną. Wyremontowano m.in. symboliczny grób działających w Armii Krajowej matki i syna: 46-letniej Janiny Żyźniewskiej „Joasi” i 20-letniego Edwarda Żyźniewskiego „Edka”, którzy nie przeżyli niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz: ona zmarła, a on został rozstrzelany. Odnowiono też pomniki rodziny Brzozowskich, Cieślikowskich i Szoslandów, do której należał m.in. zmarły niedawno prof. Janusz Szosland z Politechniki Łódzkiej. Pomniki te łączy to, że ich autorem był znakomity łódzki rzeźbiarz Wacław Konopka. Renowacji poddano także pomnik Andrzeja Rosickiego, pamiętnego prezydenta Łodzi podczas powstania styczniowego, a także znanego lekarza Artura Starzyńskiego. Dziś jest on nieco zapomniany, ale swego czasu był popularnym wśród łodzian neurologiem. Podczas I wojny światowej był lekarzem wojskowym, a po jej zakończeniu pracował m.in. w szpitalu w Kochanówce, gdzie wprowadzał nowatorskie metody leczenia.

Podczas ostatniej zbiórki w 2016 roku zebrano 84 tys. zł.
W sumie zebrano ponad milion trzysta tysięcy złotych z kwest i wsparcia Miasta.

181 odnowionych zabytków.

Od dziś odnowionymi nagrobkami, utrzymaniem porządku na nich będzie się zajmowało m.in. Muzeum Miasta Łodzi, a pierwszym obiektem pod ich pieczą będzie odnowiony nagrobek Rodziny Wolczyńskich.


Mauzoleum Rodziny Wolczyńskich.

Pochowany jest tam Józef Wolczyński postać barwna i nietuzinkowa. Człowiek, którego popularność przed wojną dorównywała, tu w Łodzi, gwiazdom filmowym. Był znanym działaczem społecznym i politycznym związanym z BBWR ( organizacja wspierająca J.Piłsudskiego i po jego śmierci rząd ). Był posłem, senatorem, ministrem zdrowia i opieki społecznej oraz prezesem ŁKS i dyrektorem w zakładach Poznańskiego .Zapraszano go do wielu organizacji i stowarzyszeń. Dlatego był także prezesem łódzkiego oddziału słynnej w II RP Ligi Morskiej i Kolonialnej. Najpierw mieszkał w kamienicy Poznańskich u zbiegu ul. Legionów i Gdańskiej, a potem - razem z bratem Mieczysławem - w willi dwurodzinnej przy ul. Malwowej 6 na Julianowie. Jesienią 1939 roku otarł się o śmierć. Został aresztowany przez Niemców, którzy wtedy zatrzymywali i mordowali przedstawicieli polskiej inteligencji. Na szczęście były minister został zwolniony. Zmarł w 1954 r. Został pochowany w grobie rodzinnym z okresu międzywojennego.

Polecane aktualności

W budynku przy al. Piłsudskiego 67 wymieniono 156 pieców, przyłączając się jednocześnie do miejskiej sieci ciepłowniczej - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź walczy ze smogiem, program dotacji wymiany pieców coraz popularniejszy

Tomasz Walczak / BPKSiT

W 2018 roku miasto przeznaczyło 5 milionów złotych na program wymiany pieców. To o 2 miliony więcej... więcej

Budowa chodnika na ul. Cieszyńskiej - mat. ZIM

Układamy nowy chodnik na ulicy Rogozińskiego

Piotr Wasiak / ZIM

Zarząd Inwestycji Miejskich modernizuje chodniki zarówno przy dużych inwestycjach jak budowa ulicy... więcej

40. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II - mat. UMŁ

40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

Edyta Glińska / BPKSiT

W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową prezydent Hanna Zdanowska złożyła... więcej

Wiadukt na ul. Przybyszewskiego - Google Street View

Remont i przebudowa wiaduktu na ul. Przybyszewskiego. Miasto będzie aplikować o pieniądze z UE

Marlena Kamińska / BPKSiT

Kompleksowy remont i przebudowę wiaduktu na ul. Przybyszewskiego proponuje Zarząd Inwestycji... więcej

Dzień Edukacji Narodowej. 121 łódzkich nauczycieli z Nagrodą Prezydenta Miasta

Anna Janocha / BPKSiT

Nagrody finansowe, listy gratulacyjne, kwiaty i życzenia – tak łódzcy nauczyciele świętowali... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.