Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210

Zakończyło się głosowanie na platformie Vox Populi, w którym łodzianie mogli wypowiedzieć się o przyszłości działki przy ul. Piotrkowskiej 202/210. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za budową parkingu kubaturowego otoczonego zielonym terenem.

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210 - fot. z arch. UMŁ
Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210 , fot. z arch. UMŁ

Głosowanie dotyczące przyszłości działki przy ul. Piotrkowskiej 202/210 trwało od 20 maja do 3 czerwca 2019 r. Głosujący mieli do wyboru trzy warianty:

 • parking kubaturowy wraz z organizacją przyległego terenu zielonego
 • budowa parku kieszonkowego wraz z placem zabaw oraz obiektami małej architektury
 • podjęcie działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości pod inwestycję mieszkaniową lub biurową.

Zainteresowanie głosowaniem było bardzo duże. Wzięło w nim udział 2667 osób. Blisko 2 tysiące głosujących opowiedziało się za budową parkingu kubaturowego. 

Robert Kolczyński, dyrektor departamentu Architektury i Rozwoju UMŁ mówi: - Jesteśmy na etapie opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części ul. Piotrkowskiej. Chcieliśmy włączyć w ten proces mieszkańców Łodzi i poznać ich przemyślenia odnośnie przestrzeni mogących budzić wątpliwości co do ich wykorzystania. Przykładem takiego miejsca jest plac przy ul. Piotrkowskiej 202/210 wykorzystywany obecnie jako parking powierzchniowy. W związku z tym, na platformie Vox Populi, zapytaliśmy mieszkańców, czy chcieli by tu wielopoziomowy parking, park kieszonkowy, lub też przeznaczyć działkę na sprzedaż z przeznaczaniem na inwestycję mieszkaniową lub biurową. Większość głosujących, blisko 2 tysiące osób, opowiedziało się za budową parkingu kubaturowego. Szanując ten głos miasto przystąpi do realizacji tego zadania, a w miejscowym planie zagospodarowania zostanie zapisana tutaj kubaturowa powierzchnia parkingowa. Miasto będzie się starało wybudować ten parking w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak podkreśla Robert Kolczyński, według wstępnej analizy parking będzie mieścił ok. 250 stanowisk. Inwestycja nie zajmie całej przestrzeni działki, bo wokół obiektu pozostaną duże drzewa, a niezabudowana przestrzeń zostanie zagospodarowana w formie przyjaznej dla mieszkańców. Plany zakładają również, że w części parterowej parkingu od strony ul. Piotrkowskiej powstaną lokale użytkowe, które ożywią okolicę.

Zdaniem Roberta Kolczyńskiego, prace mogłyby rozpocząć się na początku 2020 r., a inwestycja powinna zakończyć się po roku budowy.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Łódź Stand-up Festiwal, czyli Wielki Roast Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Największe gwiazdy polskiego stand-upu wystąpią w listopadzie w Atlas Arenie podczas pierwszej... więcej

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Polska EKOstrategia pod kierownictwem Łodzi

Aleksandra Hac / BRP

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich. Będą z niej... więcej

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego

Jolanta Baranowska / BRP

16-letnia Zosia z Seattle kolejny raz zachęcała łódzkie przedszkolaki do nauki języka angielskiego.... więcej

Możliwe będą docelowe wjazdy dla mieszkańców i najemców lokali, z wyłączeniem możliwości parkowania na ulicach - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Stare Polesie. Utrudnienia w ruchu i parkowaniu w związku z realizacją zdjęć filmowych

Łódź Film Commission

Zdjęcia realizowane będą od 22 do 28 lipca na na skrzyżowaniu ulic Legionów z Żeromskiego. więcej

Rozpoczyna się układanie nawierzchni na ul. Nawrot - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Po remontowanych ulicach w centrum Łodzi pojedziemy po wakacjach

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Wykorzystujemy wakacje na intensywne prace na łódzkich ulicach. W centrum, na kolejnej z nich... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.