Muzeum Tradycji Niepodległościowych odzyska blask

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13, przystosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stworzenie sali sensorycznej na potrzeby warsztatów czy wyposażenie sal wystawienniczych w ekrany multimedialne - rozpoczyna się długo oczekiwany remont najstarszego łódzkiego muzeum poświęconego historii.

Makieta budynku Muzeum
Makieta budynku Muzeum

- Poprawa infrastruktury łódzkich instytucji kultury to jeden z moich priorytetów. W tym miesiącu oddaliśmy zwiedzającym wyremontowany budynek Pałacu I. Poznańskiego. Kończymy remonty w Muzeum Kinematografii czy Centralnym Muzeum Włókiennictwa. I zaczynamy kolejny remont - remont na który długo czekaliśmy. Siedziba główna MTN, przy ul. Gdańskiej 13. - opowiada Małgorzata Moskwa – Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. - W sierpniu 2017 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi rozpoczęło realizację inwestycji obejmującej modernizację dwóch Oddziałów Muzeum: Oddziału Martyrologii Radogoszcz oraz Oddziału Stacja Radegast. Nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, nowe wyposażenie, stała ekspozycja makiety Litzmannstadt-Getto i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja budynku to efekty zakończonych prac na Stacji Radegast. Zakończona też została inwestycja w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Tam do użytku oddany został budynek administracyjno-magazynowy oraz pracownia konserwatorska. Dlatego bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy wsparcie z funduszy europejskich wysokości aż 4 mln 760 tys. złotych. Dokumenty są już podpisane przez pana marszałka za co dziękuję, bo dzięki tym funduszom siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ulicy Gdańskiej doczeka się remontu - dodaje wiceprezydent.

Jacek Wawrzynkiewicz, dyrektor muzeum: przedmiotem Projektu jest rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 tj. przeprowadzenie robót budowlanych i remontowych, takich jak wymiana okien, dachu, docieplenie budynku, zamontowanie nowych instalacji, aby zatrzymać proces niszczenia, montaż windy. Obecny stan techniczny obiektu jest niezadowalający i wymaga przeprowadzenia kompleksowych i gruntownych działań, aby nie dopuścić do degradacji substancji zabytkowej.W ramach projektu planuje się też uczynić obiekt dużo bardziej funkcjonalnym, atrakcyjnym i dostępnym dla szerszego grona odbiorców
o różnorodnych potrzebach, m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – podjazdy, montaż windy. W części wystawienniczej planowany jest m.in. kompleksowy remont ścian, sufitów i posadzek. Przypomnę, że Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest obecnie najdłużej funkcjonującym muzeum historycznym w mieście. Jego początki sięgają roku 1959, kiedy powołano do życia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na siedzibę nowej placówki wybrano budynek dawnego więzienia carskiego przy ul. Gdańskiej 13.

W ramach realizacji projektu Muzeum planuje rozszerzyć ofertę edukacyjną, aby to było możliwe należy stworzyć m.in. salę sensoryczną, do której zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt jak tablica multimedialna, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, czy pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. Należy również zakupić wyposażenie przeznaczone na wystawy, m.in. ekrany multimedialne, ekrany dotykowe, stanowiska odsłuchowe itp. To wszystko pozwoli wprowadzić do oferty kompleksowe zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami w sali sensorycznej, która umożliwi łatwiejsze zrozumienie problematyki muzeum. Grupą docelową projektu będą wszystkie zainteresowane osoby. Realizacja projektu umożliwi zorganizowanie również licznych zajęć skierowanych m.in. do osób z niepełnosprawnościami, szkół, uczelni, czy instytucji kultury. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia Muzeum stanie się bardziej otwartym, przyjaznym i atrakcyjnym miejscem o wysokim znaczeniu w wymiarze społecznym. Prace przygotowawcze nad realizacją projektu trwają od 2019 roku kiedy to powstała dokumentacja aplikacyjna tj. wniosek o dofinansowanie, Studium wykonalności czy też Program Funkcjonalno – Użytkowy. Dokumentacja została złożona w lutym br., umowa o dofinansowanie została podpisana 6.10. Obecnie Muzeum przygotowuje dokumentację przetargową na Inżyniera Kontraktu, przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w październiku. Natomiast planowany termin ogłoszenia przetargu na projekt i prace budowlane to grudzień 2020 r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej jak w marcu 2021. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2023.

 


Projekt pod nazwą „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT. Szacowana wartość projektu to 7 995 161,33  zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, na dofinansowanie składają się trzy źródła, tj. środki z EFRR, BP i wkład własny z Urzędu Miasta Łodzi.  Wkład miasta 3 000 360 tys. (w ciągu 3 lat).

Polecane aktualności

Fragment trailera gry

CD PROJEKT i EC1 wspólnie stworzyły grę wideo opowiadającą o tym, jak tworzy się gry

informacja prasowa

We współpracy z CD PROJEKT RED powstaje serce Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 - ścieżka... więcej

Odnowiona fasada kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 29 -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizuje. Odnowiona perełka zamiast zrujnowanej kamienicy

Małgorzata Loeffler / ZIM

Właśnie odsłoniliśmy przepiękną, bogato zdobioną i odnowioną fasadę kamienicy przy ul. Rewolucji 29.... więcej

Powstało stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie, które będzie walczyć o interesy swojej branży

informacja prasowa

Aquaparki, pływalnie i saunaria to jedna, potężna i nieustannie rozwijająca się gałąź gospodarki. W... więcej

Stara miejska studnia -  fot. ZWIK

Podziemna przeszłość Łodzi

Miłosz Wika / ZWIK

Zabytki Łodzi to nie tylko dawne fabryki, pałace czy kamienice. Również pod ziemią znajdują się... więcej

Łódź buduje podziemną drogę w Nowym Centrum Łodzi -  Fot. Konrad Ciężki / UMŁ

Łódź buduje podziemną drogę w Nowym Centrum Łodzi

Tomasz Walczak / BRPPM

Trwa budowa podziemnej drogi w Nowym Centrum Łodzi. Wykonawca sukcesywnie realizuje kolejne etapy... więcej

Kontakt