Na naukę nigdy nie jest za późno. Inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Niektórzy mają już wnuki, ale nadal są aktywni, ciekawi świata i żądni wiedzy. Łódzcy seniorzy. To właśnie z myślą o nich władze miasta postanowiły uruchomić szkołę, w której mogłyby kształcić się osoby starsze. Uroczysta inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się dzisiaj w łódzkim magistracie. 150 słuchaczy-seniorów powitała pełniąca obowiązki rektora SUIIIW prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - fot. Paweł Łacheta / UMŁ
Inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , fot. Paweł Łacheta / UMŁ

- Bardzo serdecznie witam na inauguracji wydarzenia, o którym marzyłam od lat. Zawsze chciałam stworzyć uniwersytet, który będzie w dużej mierze traktował o sprawach naszego miasta.  Żeby zbudować prawdziwe obywatelskie społeczeństwo potrzebujemy wiedzy o tym, jak miasto funkcjonuje na co dzień. Dzięki uniwersytetowi damy Państwu kompetencje, byście stali się takimi obywatelami-samorządowcami, byście budowali społeczeństwo obywatelskie - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i dodała: - Miasto to przecież nie mury i nie infrastruktura. Miasto to my! Pragnę, by Łódź stała się prawdziwym miastem obywatelskim, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał prawo głosu. Będziemy rozmawiać o wszystkich sferach związanych z rozwojem miasta i nauczymy się, jak współuczestniczyć w jego życiu.

Samorządowy Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie kształcić seniorów w czterech dziedzinach wiedzy dotyczących Łodzi. Program edukacyjny opiera się na 4 modułach tematycznych: miasto – kultura – historia – rozwój. Bezpłatne zajęcia złożone z wykładu i sesji warsztatowej, odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w systemie semestralnym. Realizowane będą w salach UMŁ, w pomieszczeniach BOK oraz innych miejskich instytucji kultury. W gronie wykładowców SUIIIW znaleźli się pracownicy uczelni wyższych, specjaliści UMŁ oraz społecznicy i aktywiści organizacji pozarządowych.

Na rok 2018/2019 Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapisało się 150 łódzkich seniorów, którym podczas dzisiejszej immatrykulacji wręczono indeksy i „wyprawki słuchacza”. Zgodnie z akademicką tradycją w Dużej Sali Obrad UMŁ wybrzmiał hymn  Gaudeamus igitur, a wykład inauguracyjny wygłosił  prof. Krzysztof Szmidt z Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystość uświetnił także występ zespołu Kwintesencja oraz spektakl Teatru Seniora PODTEKST im. Henryka Żuchowskiego, który wystawił jednoaktową komedią Aleksandra Fredy „Świeczka zgasła”.

Samorządowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łodzi to nowa forma edukacji skierowanej do osób 60+. Pomysł zrodził się z Akademii Kultury Seniora, zainicjowanej w 2016 roku przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Operatorem SUIIIW jest Centrum Edukacji Kulturowej Bałuckiego Ośrodka Kultury.

Polecane aktualności

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1 - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Konserwatorski remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 1

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1. To ostatnia z zaplanowanych... więcej

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody

Anna Janocha / BKSiDŁ

Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz... więcej

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę" - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę"

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Wyprodukowany przez łódzki Opus Film kolejny po "Idzie" film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" ma... więcej

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Rozpoczął się kompleksowy remont zabytkowej willi, w której mieści się Poleski Ośrodek Sztuki. W... więcej

Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Walka ze smogiem. 64 kamienice zostaną przyłączone do sieci cieplnej i gazowej

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Walczymy ze smogiem. Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.