Na naukę nigdy nie jest za późno. Inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Niektórzy mają już wnuki, ale nadal są aktywni, ciekawi świata i żądni wiedzy. Łódzcy seniorzy. To właśnie z myślą o nich władze miasta postanowiły uruchomić szkołę, w której mogłyby kształcić się osoby starsze. Uroczysta inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się dzisiaj w łódzkim magistracie. 150 słuchaczy-seniorów powitała pełniąca obowiązki rektora SUIIIW prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - fot. Paweł Łacheta / UMŁ
Inauguracja Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , fot. Paweł Łacheta / UMŁ

- Bardzo serdecznie witam na inauguracji wydarzenia, o którym marzyłam od lat. Zawsze chciałam stworzyć uniwersytet, który będzie w dużej mierze traktował o sprawach naszego miasta.  Żeby zbudować prawdziwe obywatelskie społeczeństwo potrzebujemy wiedzy o tym, jak miasto funkcjonuje na co dzień. Dzięki uniwersytetowi damy Państwu kompetencje, byście stali się takimi obywatelami-samorządowcami, byście budowali społeczeństwo obywatelskie - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i dodała: - Miasto to przecież nie mury i nie infrastruktura. Miasto to my! Pragnę, by Łódź stała się prawdziwym miastem obywatelskim, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał prawo głosu. Będziemy rozmawiać o wszystkich sferach związanych z rozwojem miasta i nauczymy się, jak współuczestniczyć w jego życiu.

Samorządowy Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie kształcić seniorów w czterech dziedzinach wiedzy dotyczących Łodzi. Program edukacyjny opiera się na 4 modułach tematycznych: miasto – kultura – historia – rozwój. Bezpłatne zajęcia złożone z wykładu i sesji warsztatowej, odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w systemie semestralnym. Realizowane będą w salach UMŁ, w pomieszczeniach BOK oraz innych miejskich instytucji kultury. W gronie wykładowców SUIIIW znaleźli się pracownicy uczelni wyższych, specjaliści UMŁ oraz społecznicy i aktywiści organizacji pozarządowych.

Na rok 2018/2019 Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapisało się 150 łódzkich seniorów, którym podczas dzisiejszej immatrykulacji wręczono indeksy i „wyprawki słuchacza”. Zgodnie z akademicką tradycją w Dużej Sali Obrad UMŁ wybrzmiał hymn  Gaudeamus igitur, a wykład inauguracyjny wygłosił  prof. Krzysztof Szmidt z Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystość uświetnił także występ zespołu Kwintesencja oraz spektakl Teatru Seniora PODTEKST im. Henryka Żuchowskiego, który wystawił jednoaktową komedią Aleksandra Fredy „Świeczka zgasła”.

Samorządowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łodzi to nowa forma edukacji skierowanej do osób 60+. Pomysł zrodził się z Akademii Kultury Seniora, zainicjowanej w 2016 roku przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Operatorem SUIIIW jest Centrum Edukacji Kulturowej Bałuckiego Ośrodka Kultury.

Polecane aktualności

Rewitalizacja Pałacu Steinertów. Widok od strony ogrodu. - fot. Paweł Łacheta

Pałac Steinertów uratowany od ruiny

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Od kwietnia 2017 trwa rewitalizacja perły architektonicznej naszego miasta czyli Pałacu Steinertów.... więcej

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli - fot. CC0 license

Samorząd wesprze zwalnianych nauczycieli

Monika Pawlak / BRP

Jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie indywidualnych... więcej

Zapraszamy na letnie spacery po Łodzi z anglojęzycznym przewodnikiem - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Zapraszamy na letnie spacery po Łodzi z anglojęzycznym przewodnikiem

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Łódzka Organizacja Turystyczna zaprasza na drugą edycję cyklu wakacyjnych spacerów z przewodnikiem... więcej

Mikrogranty to niewielkie – do 5 tys. zł dofinansowanie do działań sąsiedzkich, społeczników, czy grup nieformalnych, a nastawione na poprawę jakości życia mikrospołeczeństw w mieście, takich jak przestrzeń wspólna dla kilku kamienic, czy - fot. Radosław Jóźwiak

II Miejski Program Mikrograntów rozstrzygnięty!

Agnieszka Rutkowska / BRP

38 projektów spośród 83 zdobyło uznanie jury konkursowego i będzie realizowanych jeszcze w tym roku. więcej

Geyer Music Factory - fot. Archiwum UMŁ

11. Geyer Music Factory. Rusza sprzedaż biletów

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Koncerty tegorocznej edycji odbędą się pod hasłem przewodnim "Łódź bez prądu i pod prąd" – na... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.