Najpierw "papierologia", potem posiłek

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wydłużył procedurę dokarmiania dzieci w szkołach.

Radne Małgorzata Moskwa-Wodnicka, przewodnicząca Klubu Radnych SLD oraz Monika Malinowska–Olszowy, radna Klubu KO. - fot. Radosław Jóźwiak
Radne Małgorzata Moskwa-Wodnicka, przewodnicząca Klubu Radnych SLD oraz Monika Malinowska–Olszowy, radna Klubu KO. , fot. Radosław Jóźwiak

- Wczoraj weszła w życie uchwała Rady Ministrów, która nie będzie już pozwalała w prosty i szybki sposób dokarmiać dzieci w szkołach – powiedziała Monika Malinowska–Olszowy, radna Klubu KO.

- Dotychczas, gdy w placówce znajdował się głodny uczeń, to dyrektor szkoły mógł zareagować natychmiast i zaprosić dziecko na posiłek do stołówki. Obecnie rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził nowe przepisy, które wydłużają całą procedurę. Dyrektor placówki, chcąc nakarmić dziecko, ma obowiązek najpierw zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie rodzice dziecka muszą wypełnić wniosek, MOPS wydać stosowną decyzję administracyjną i dopiero wówczas będzie można wydać dziecku jedzenie. W jakim celu rząd PiS-u wydłużył całą procedurę? Nie rozumiem takiego działania – podsumowała radna Monika Malinowska-Olszowy.

W ubiegłym roku 23 dzieci w Łodzi w prosty, szybki sposób dostało posiłek w szkole – mimo że nie miało wykupionych obiadów i dofinansowania z MOPS. Formalności szkoła finalizowała już po nakarmieniu głodnego dziecka.

- Mamy więc bardzo dużo formalności związanych z tym, żeby dzieci mogły być dokarmiane w szkołach – dodała Małgorzata Moskwa–Wodnicka, przewodnicząca Klubu Radnych SLD.

- Musi być wydana decyzja administracyjna, a wcześniej przeprowadzony wywiad środowiskowy. Do końca 2018 r. dzieci mogły otrzymać posiłek bez zbędnych procedur. Nowa uchwała Rady Ministrów dotycząca otrzymywania posiłków przez dzieci w szkołach jest rządowym programem Prawa i Sprawiedliwości. Ale to nie jedyne przeszkody, które administracja rządowa miała dla samorządów, które chcą dożywiać dzieci i dorosłych.

19 grudnia 2018 roku Wojewoda wystosował do wszystkich samorządów w województwie łódzkim pismo, że jeżeli będzie przyjmowana uchwała, która dostosowuje się do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, to nie jest ona aktem prawa miejscowego i nie będzie publikowana w Dzienniku Urzędowym.

- Rada Miejska w Łodzi taką uchwałę przyjęła 27 grudnia 2018 roku. Miejscy prawnicy twierdzili, że jeżeli uchwała nie zostanie opublikowana, to program od 1 stycznia 2019 roku nie będzie mógł zadziałać. Rada Miejska pozostawała w niepewności aż do 31 grudnia. Po rozmowach z przedstawicielami MOPS-u, Wojewoda opublikował jednak w Dzienniku Urzędowych uchwałę Rady Miejskiej. Okazało się, że presja ma sens. Gdyby nie dyskusje przedstawicieli miasta z Wojewodą, to dzieci w naszych szkołach nie mogłyby być dożywiane. Na szczęście program będzie mógł nadal funkcjonować – dopowiedziała radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

W 2018 r., z programu dożywiania w szkołach, skorzystało prawie 4 tysiące dzieci.

Program kosztował ok. 16,5 mln zł (prawie 13 mln zł pochodziło z budżetu Państwa, zaś 3,5 mln zł – z budżetu miasta).

W tym roku Łódź również zabezpieczyła w budżecie niezbędną kwotę na program.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości na realizację zadania „Dożywianie dzieci w szkołach” przeznaczył na najbliższe lata 200 mln zł, czyli po 40 mln zł na każdy rok – powiedziała Marta Grzeszczyk, radna Prawa i Sprawiedliwości.

- Łódź, tak jak w poprzednich latach, będzie mogła liczyć na dofinansowanie posiłków dla najbiedniejszych dzieci. Należy jedynie złożyć wniosek do Wojewody w tej sprawie. Nasze miasto przez ostatnie lata mogło liczyć na zmniejszenie wkłady własnego, potrzebnego dla tego zadania. Łódź miała zmniejszony wkład własny do 20%, a według ustawy jest do 40 %. W obecnym roku miasto także będzie mogło skorzystać z podobnej przychylności. W ramach zabezpieczonych pieniędzy znajdują się także środki finansowe, przeznaczone na dofinansowanie i budowę stołówek w szkołach – 20 tys. zł na stołówki już istniejące oraz 80 tys. zł na wybudowanie stołówek w miejscach, w których są sale, ale w tej chwili stołówek nie ma.

Żadna złotówka wydawana z pieniędzy publicznych nie może być wydana bez sprawdzenia, na co jest przeznaczana. Dlatego istnieją formalności. Urząd Miasta Łodzi powinien poradzić sobie z problemem 20-stu dzieci w skali całej pomocy, przeznaczanej dla osób najbiedniejszych – dodała radna Marta Grzeszczyk.

- 23 dzieci czy 100. Tu liczba nie ma znaczenia. Głodne dziecko jest głodnym dzieckiem. Nawet jeśli było by jedno - to trzeba mu natychmiast dać jeść. A nie najpierw zajmować się "papierologią". Dobrze, by Pani Radna Grzeszczyk to zrozumiała – stwierdziła radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Łódź stawia na rehabilitację - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

W Łodzi powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji

Jolanta Baranowska / UMŁ

Łódź stawia na rehabilitację. W mieście powstają dwa najnowocześniejsze centra rehabilitacji, które... więcej

Można wylicytować przedmioty zagubione czy porzucone przez właścicieli - mat. BRZ

Aukcja Biura Rzeczy Znalezionych. Na sprzedaż rowery, narzędzia, portfele i inne

Adam Góra / WZKzM

8 maja o godz. 10:00 w sali przetargowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153... więcej

Prezydenci polskich miast rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUjEmy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

#dziękUEmy | Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To już 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czwartek (18 kwietnia) prezydenci... więcej

Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi - mat. ŁCW

Bieg Ulicą Piotrkowską. Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi

Informacja prasowa ŁCW

W tegorocznym Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run pobiegną żołnierze i rekonstruktorzy w pełnym... więcej

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8 - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Pierwsze mieszkania w ramach programu rewitalizacji. Już powstają kolejne

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8. To będzie jeden z... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.