Nazwy ulic. Konsultacje społeczne i sesja nadzwyczajna

Dziś ruszają konsultacje w sprawie nazw ulic. W piątek 5 stycznia, na wniosek radnych z klubów PO i SLD, sesja nadzwyczajna w sprawie zmiany nazwy pl. Kaczyńskiego na pl. Zwycięstwa

Dawny Plac Zwycięstwa, od 1 stycznia 2018 r. Plac Lecha Kaczyńskiego
Dawny Plac Zwycięstwa, od 1 stycznia 2018 r. Plac Lecha Kaczyńskiego

Głos mieszkańców się liczy!

Na wniosek radnych PO Tomasza Kacprzaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi i Mateusza Walaska, szefa klubu radnych PO, prezydent Hanna Zdanowska wydała zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic zmienionych przez wojewodę łódzkiego. Chodzi o nazwy 26 ulic i jednego placu. Od dziś, tj. 2 stycznia br. przez kolejnych 14 dni, łodzianie mogą głosować w sprawie dokonanych zmian nazw ulic jak również przedstawiać własne propozycje. Głosowanie odbywa się za pomocą aplikacji vox populi i strony internetowej www.vox.uml.lodz.pl

Radni zapraszają też mieszkańców Łodzi do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmian nazw ulic. Konsultacje odbędą się:

4 stycznia o godz. 16 w Muzeum Kinematografii przy pl. L. Kaczyńskiego 1,

9 stycznia o godz. 17 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Jednocześnie, za pośrednictwem wojewody łódzkiego, radni PO i SLD kierują skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze, które ustanawia pl. Lecha Kaczyńskiego w miejsce pl. Zwycięstwa.

– Nie składamy broni i zamierzamy walczyć o zachowanie nazwy, która jest symbolem naszego miasta. Wojewoda nie konsultował wprowadzonych zmian nazw ulic ani z mieszkańcami, ani z samorządem. Nie wzywał też samorządu do dokonania zmian nazw - mówi radny PO Tomasz Kacprzak.

W najbliższą sobotę wchodzi w życie przepis ustawy ograniczający kompetencje samorządu dotyczący zmieniania nazw zdekomunizowanych. Po 6 stycznia zmiany będą wymagały zgody wojewody i IPN.

- Stąd nasz pośpiech, by przyjąć uchwałę zmieniającą nazwę pl. L. Kaczyńskiego na pl. Zwycięstwa w ramach obowiązującego jeszcze prawa. Mamy nadzieję, że wojewoda nie zaneguje polskiego prawodawstwa – dodaje radny Mateusz Walasek.

Dlatego też na wniosek radnych klubów PO i SLD na najbliższy piątek, 5 stycznia, na godz. 9 zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łodzi.

– Sesja jest nadzwyczajna, bo i sytuacja jest nadzwyczajna – argumentują radni wnioskodawcy.

Chodzi o zmianę nazwy pl. Lecha Kaczyńskiego na pl. Zwycięstwa. W uzasadnieniu projektu uchwały zapisano uczczenie zwycięskiej wojny polsko-bolszewickej, która miała miejsce w 1920 r.

– Jest to istotne w dziejach narodu polskiego wydarzenie historyczne i mamy nadzieję, że również radni PiS przychylą się do naszego wniosku – mówiła podczas konferencji prasowej Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprzewodnicząca klubu radnych SLD. 

- Mamy do czynienia z manipulowanie prawem na poziomie krajowym i naruszeniem podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym również naszego miasta - dodaje radny Sylwester Pawłowski, szef klubu radnych SLD.

Porządek obrad piątkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wypełni wyłącznie jeden punkt dotyczący nazwy placu.

Tymczasem radna PiS Marta Grzeszczyk uważa tezy przedstawione przez radnych PO i SLD za zaskakujące.

- To co zaproponowano, to zagwozdka intelektualna, bo ogłasza się konsultacje społeczne, które maja potrwać 14 dni, a jednocześnie jest już gotowy projekt uchwały, który wskazuje jak łodzianie zagłosują. Nie wiemy o co chodzi wnioskodawcom - mówiła radna PiS po konferencji radnych PO i SLD.

Więcej informacji w materiale filmowym:

Polecane aktualności

Najlepsi uczniowie łódzkich szkół otrzymali stypendia - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

"Miasto Zdolnych" coraz większe. Najlepsi uczniowie łódzkich szkół otrzymali stypendia

Marlena Kamińska / BPKSiT

Prezydent Hanna Zdanowska wręczyła najlepszym łódzkim uczniom stypendia ufundowane w ramach... więcej

Ruszają prace nad Studium Wykonalności - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Expo Horticultural 2024. Ruszają prace nad Studium Wykonalności

Marlena Kamińska / BPKSiT

Firma PwC przygotuje dla Łodzi Studium Wykonalności do wystawy Expo Horticultural 2024. ... więcej

Karta Życia dla łódzkich seniorów - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Karta Życia dla łódzkich seniorów

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Do łódzkich seniorów trafi Karta Życia. W blankiecie wielkości karty kredytowej można wpisać... więcej

Zakończyła się przebudowa kolejnego odcinka ul. Pogonowskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Otwieramy kolejne wyremontowane ulice

Piotr Wasiak / ZIM

Ulica Skorupki, ul. Pogonowskiego i ul. Nowowęglowa, a także rondo na ul. Okólnej wkrótce zostaną... więcej

Aquapark Fala uruchomił na zimę basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Aquapark Fala uruchomił na zimę basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą

Informacja prasowa

Zima na Fali nie straszna. Aquapark uruchomił basen zewnętrzny z wodą podgrzaną do temperatury... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.