Nie będzie zielonego korytarza między al. Włókniarzy a Lasem Łagiewnickim. Marszałek województwa odrzuca wniosek o dofinansowanie na Szlak Doliny Sokołówki

Miasto Łódź zgłosiło, w konkursie Urzędu Marszałkowskiego z 16-milionowym budżetem, dwa projekty, każdy o wartości 8 mln zł, które łączyłyby się w zielony Szlak Doliny Sokołówki. Mimo że mogłyby być one zrealizowane całkowicie odrębnie, marszałek Grzegorz Schreiber odrzucił oba wnioski z powodów formalnych, zniweczając wyniki długotrwałych konsultacji z mieszkańcami.

Marcin Hencz, radny Rady Miejskiej w Łodzi: – Wydawałoby się, że nie ma nic, co powinno bardziej łączyć niż zieleń, ale drzewa stały się elementem polityki. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na zielone projekty, w którym było do wydania 16 milionów złotych, zastrzegając, że mamy limit 8 milionów na projekt. Łódź, przez ostatni rok, prowadziła, modelowe wręcz, konsultacje społeczne – rozmowy z ekspertami, ze społecznikami, z Radą Osiedla o tym, jak dalej rozwijać Park Julianowski, jak stworzyć zieloną przestrzeń wokół całej Sokołówki. Projekt został złożony w dwóch etapach do realizacji, więc nawet jeśli wygrałby tylko jeden, warty 8 milionów, to drugi, warty drugie tyle, można by zrealizować w przyszłym roku. Niestety, urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego nawet się nad tym nie pochylili, nie odnieśli się zupełnie do merytoryki projektu, który był chwalony przez różnych naukowców – projekt został odrzucony z pobudek formalnych. Zachęcam urzędników Urzędu Marszałkowskiego, żeby mieli dowagę pojechać do mieszkańców Julianowa i powiedzieć im że to, co wypracowaliśmy przez ostatni rok, jest, według nich, nic nie warte i może pójść na marne.

Antonina Majchrzak, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi: – Jest to projekt, który bardzo głęboko leży na sercu wielu mieszkańcom, ponieważ to oni, przez ostatni rok, odzywali się do nas po to, żeby swoje sugestie, komentarze do projektu zgłaszać. Warto powiedzieć o tym, że one były uwzględniane w tym projekcie – jest to przykład bardzo dobrej współpracy między Urzędem Miasta, radnymi i mieszkańcami. Z tego miejsca, zapraszam wszystkich mieszkańców do kontaktu z Komisją Ochrony Środowiska, ponieważ 25 marca, o godzinie 12:30, odbędzie się komisja poświęcona właśnie temu tematowi, na której będziemy musieli poinformować mieszkańców o tym, że marszałek odrzucił dofinansowanie tego projektu, mimo tego że doskonale wiedział, jak jest on ważny dla mieszkańców całej Łodzi. W tym konkursie wygrał tylko jeden podmiot publiczny – wygrał Uniejów, a reszta zwycięskich projektów to projekty złożone przez podmioty prywatne, także zastanawiamy się, ile z nich należy do znajomych i krewnych Pana Marszałka.

Aleksandra Sztuka, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ: – Projekt szlaku turystycznego zakładał, przede wszystkim, trzech parków znajdujących się w dolinie Sokołówki – parku nad Sokołówką, Parku Julianowskiego oraz stawów Wasiaka. Założeniem było połączenie ich, ponieważ leżą w jednej dolinie rzeki, ale nie łączą ich żadne szlaki i ścieżki komunikacyjne. Chcieliśmy również poddać renaturyzacji rzekę Sokołówkę na tym odcinku oraz podnieść jakość przestrzeni publicznych w tych trzech parkach – doposażyć istniejące place zabaw, poprawić infrastrukturę pieszo-rowerową, poprawić stan stawów w Parku Julianowskim oraz wyremontować budynek dawnej, leśnej restauracji w tym parku, przeznaczając go na cele gastronomiczne i salę spotkań na potrzeby mieszkańców.

Polecane aktualności

Centrum logistyczne TME

Ludzie będą pracować ramię w ramię z robotami w nowym centrum logistycznym firmy TME

Grzegorz Gawlik / UMŁ

W podłódzkim Rzgowie powstała najnowsza i jednocześnie największa w historii firmy TME inwestycja.... więcej

Nawet 20 tysięcy na zazielenienie Twojego podwórka!

ZazieleniaMY. Do wzięcia 800 tys. zł. na drzewa, krzewy i klomby tuż pod oknami łodzian

Aleksandra Hac / UMŁ

Na drzewa, krzewy, rabaty i trawniki. Miasto dołoży nawet 20 tysięcy złotych, jeśli chcesz zamienić... więcej

34 Liceum Ogólnokształcące - zawieszenie w obowiązkach dyrektora placówki

34 Liceum Ogólnokształcące - zawieszenie w obowiązkach dyrektora placówki

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi skierowała do Komisji Dyscyplinarnej... więcej

Konferencja prasowa

Będzie zakaz używania dmuchaw do liści w całej Łodzi?

Jacek Słodziński / BPiNM

Rada Miejska w Łodzi skieruje apel do sejmiku Województwa Łódzkiego, by w regionalnym programie... więcej

Trwają prace nad Miejską Strefą Kultury

Trwają prace nad Miejską Strefą Kultury

Sławomir Macias / UMŁ

Projekt utworzenia Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi został zapoczątkowany w 2020 r. Jego celem jest... więcej

Kontakt