Nie tylko remonty. Rewitalizacja społeczna w Łodzi

Rewitalizacja to nie tylko remonty ale przede wszystkim tworzenie lokalnych społeczności i przestrzeni przyjaznych do życia, takich jak np. klub sąsiedzki w domu wielopokoleniowym.

Rewitalizacja to nie tylko remonty ale przede wszystkim tworzenie lokalnych społeczności i przestrzeni przyjaznych do życia - fot. Sebastian Glapiński
Rewitalizacja to nie tylko remonty ale przede wszystkim tworzenie lokalnych społeczności i przestrzeni przyjaznych do życia , fot. Sebastian Glapiński

Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia) jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta. Rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu społecznego. Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.

W ramach rewitalizacji obszarowej przeprowadzimy szereg działań, które mają stworzyć lokalne społeczności, zbudować więzi między mieszkańcami i wprowadzić ożywienie w nasze małe ojczyzny. Pieczołowicie dobieramy funkcje lokali w remontowanych kamienicach, a każdą z nich przygotowujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo tworzymy przestrzenie, które będę miejscem spotkań mieszkańców.

W rewitalizowanych budynkach powstaną:

 • mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami
 • mieszkania chronione
 • lokale usługowe
 • pracownie artystyczne
 • świetlice i kluby integracji społecznej
 • domy dziennego pobytu
 • biblioteki
 • centra obywatelskie
 • teatr

 

Łącznie 64 lokale z przeznaczeniem na funkcje społeczne.

Polecane aktualności

Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka - fot. Monika Pawlak

Najmłodsi uczniowie wrócili do szkół

Monika Pawlak / BRP

Zaledwie 163 uczniów z klas I - III zjawiło się dziś w szkołach po długiej przerwie spowodowanej... więcej

Łódź z perspektywy czołowej firmy rekrutacyjnej

Mateusz Sipa

Czy w Łodzi zarabia się dużo mniej niż w innych polskich miastach? Jaki jest potencjał statusu Łodzi... więcej

Wsparcie dla przedsiębiorców - ponad 125 mln zł z PUP i poręczenia kredytowe z Bionanoparku

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiDŁ

W czasie epidemii koronawirusa ważne jest wsparcie dla przedsiębiorców - utrzymanie ich działalności... więcej

Zdjęcie Ignacego Płażewskiego z otwartej domeny Muzeum Miasta Łodzi. Fotografia przedstawia dzieci bawiące się na trzepaku przy blokach znajdujących się na osiedlu im. Włady Bytomskiej. Osiedle to wybudowano na Bałutach w latach 50. XX wieku

Dzień Dziecka w dawnej Łodzi

Katarzyna Zielińska / BKSiDŁ

Pierwszego czerwca w Łodzi, jak we wszystkich miastach, dzieci obchodziły swoje święto. W fabrycznym... więcej

Kulturalny Dzień Dziecka w Łodzi

Daria Głowacka / ŁCW

Dzień Dziecka online w Łodzi zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń medialnych... więcej

Kontakt