Niepełnosprawność a niesamodzielność w kontekście świadczeń uzupełniających - komunikat ZUS

Do jednostek ZUS na terenie województwa wpłynęło już ok. 24 tys. wniosków o świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Świadczenia te często nazywane są potocznie „500+ dla niepełnosprawnych”, tymczasem to nie niepełnosprawność decyduje o ich przyznaniu. Ponieważ zgłaszają się do nas osoby z niepełnosprawnością, z pytaniami czy ich też dotyczy to świadczenie, wyjaśnijmy, że samo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie jest podstawą do wydania prawa do świadczenia, ale konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Od początku października do 8 listopada w jednostkach ZUS na terenie województwa łódzkiego wydanych zostało ponad 9,4 tys. decyzji w sprawie świadczeń uzupełniających.  W 94% rozpatrzonych spraw wydano decyzje przyznające świadczenie. By uzyskać świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych, konieczne jest złożenie wniosku i spełnienie warunków ustawowych. Najważniejszym z nich, jest niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest orzekana przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli wnioskujący nie jest w posiadaniu takiego orzeczenia, ale istnieją przesłanki do tego by uważać wnioskującego za osobę niesamodzielną, nie ma przeszkód w złożeniu wniosku. W takich sytuacjach do wniosku powinno się dołączyć dokumentację medyczną, która będzie pomocna przy wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika. W trakcie realizacji wniosku, zainteresowany zostanie zaproszony na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, a jeśli z uwagi na stan zdrowia, nie będzie mógł stawić się na badanie, lekarz na badanie przyjedzie do miejsca jego pobytu. 

Komu więc przyznaje się niezdolność do samodzielnej egzystencji? „Osobie, która nie tylko jest niezdolna do pracy, ale także potrzebuje pomocy drugiej osoby w zaspokojeniu podstawowych czynności życiowych. Opiekun robi więc zakupy, przygotowuje posiłki, karmi, pomaga w codziennej higienie, poruszaniu się, prowadzeniu gospodarstwa domowego, procesie leczenia, rehabilitacji i kontaktach ze światem zewnętrznym.” – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Osoby niepełnosprawne, stopień niepełnosprawności ustalają w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Często są to osoby pracujące i prowadzące aktywny tryb życia. Mogą mieć orzeczony lekki, umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, ale to nie znaczy, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Pamiętajmy więc, że to nie stopień niepełnosprawności decyduje o świadczeniu uzupełniającym, ale niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana przez lekarza orzecznika ZUS. I to jej brak może być powodem odmowy prawa do świadczenia.

Tymczasem w I oddziale ZUS w Łodzi do 8 listopada rozpatrzono 3,7 tys. wniosków i 93% z nich rozpatrzono pozytywnie, w II oddziale ZUS w Łodzi rozpatrzono 3,2 tys. wniosków i 94% z nich skończyło się wydaniem decyzji przyznających świadczenie i w oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim  wydano 2,5 tys. decyzji, z czego 96% przyznających świadczenie.

Najczęstszą przyczyną braku prawa do świadczenia jest niespełnienie kryterium dochodowego, brak niezdolności do samodzielnej egzystencji, zamieszkiwanie za granicą, pobyt w Zakładzie Karnym lub brak ukończonych 18 lat.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Polecane aktualności

Czy łódzkie Monopolis zdobędzie nagrodę na targach nieruchomości w Cannes?

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Zbliża się jedno z najważniejszych dla branży nieruchomości wydarzeń na świecie – targi MIPIM w... więcej

Kolejnym budynkiem, który ostatnio odzyskał blask jest stojąca przy „kolanku” wyjątkowa kamienica. Wyjątkowa, bo… zakręca razem z ulicami. Przed rozpoczętym dwa lata temu remontem była to ruina. -  fot. Sebastian Glapiński

Zielone ulice, odnowione kamienice. Stare Polesie pięknieje

Aleksandra Hac / BRP

Na Starym Polesiu zazielenią się w tym roku dwie kolejne ulice. Równolegle z miastem działają... więcej

Głównym celem działań jest zachęcanie młodzieży do podejmowania świadomych decyzji oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw w dziedzinie życia seksualnego, a także profilaktyka z uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową. -  fot. Radosław Żydowicz

Dobrowolne zajęcia pt. „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek..." wracają do szkół

Jolanta Baranowska / BRP

W tym roku w Łodzi zajęcia z edukacji zdrowotnej młodzieży pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród... więcej

Wielka Loteria Podatkowa Miasta Łódź -  fot. Archiwum UMŁ

Rozliczenie PIT-u w Łodzi się opłaca! Rozdaliśmy kolejne 12 tys. zł!

Anna Janocha / BKSiDŁ

10 tys. zł, 130 chętnych i jeden zwycięzca. Po raz czwarty wylosowaliśmy laureata miesiąca Wielkiej... więcej

Rewitalizacja ul. Włókienniczej. Do 2022 roku wyremontowanych zostanie 13 kamienic. Ulica będzie miała formę woonerfu bez wyznaczonego przedziału między jezdnią a chodnikiem. -  fot. UMŁ

Trwa odnowa ul. Włókienniczej

Małgorzata Loeffler / ZIM

W trzech kamienicach wstawiamy okna i ściany działowe w mieszkaniach. Za kilka miesięcy wprowadzą... więcej

Kontakt