Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstaje na Bałutach

Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16, na parterze budynku, w którym znajduje się przychodnia.

Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16 - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16 , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Seniorzy w Łodzi to siła! W zakończonych właśnie Senioraliach udział wzięło 70 tysięcy łodzian 60+. W ciągu 2 tygodni, miasto i 130 partnerów, zorganizowało dla nich 700 wydarzeń zdrowotnych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. Jak podkreśla Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi, seniorzy częstokroć przewyższają swoją aktywnością osoby młode i dlatego miasto planuje kolejne działania oraz inwestycje dla łodzian 60+.

Jedną z nowych inicjatyw podejmowanych z myślą o seniorach jest budowa na Bałutach nowego Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Powstanie ono przy ul. Libelta 16, na parterze budynku przychodni, który dysponuje podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie sala do ćwiczeń, sala komputerowa, gabinet koordynatora z miejscem spotkań z prawnikiem czy psychologiem, zaplecze z kuchnią, toalety i szatnia. Odbywać się w nim będą zajęcia gimnastyczne, kursy komputerowe dla seniorów, spotkania ze specjalistami i inne zajęcia dla seniorów (w CZAS przy ul. Szpitalnej odbywają się m.in. jaki i pod dachem, seniorzy będą mogli się spotykać, ćwiczyć i podejmować rozmaite aktywności – dodał Maciej Adamiec, dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty.

Prace w budynku rozpoczną się w ostatnim kwartale, a otwarcie centrum jest planowane na koniec 2018 r. Na przystosowanie i wyposażenie obiektu przeznaczone zostanie 350 tys. zł.

Za kolejne 390 tys. zł, ze środków Rady Osiedla, zmodernizowany zostanie teren przy przychodni i powstającym centrum seniora. Jednym z elementów tej modernizacji jest budowa siłowni zewnętrznej, z której będą mogli korzystać zarówno seniorzy, jak i mieszkańcy pobliskiego osiedla.

Radny Adam Wieczorek poinformował, że 8 czerwca, czyli już w najbliższy piątek, odbędzie się pierwszy z cyklu pikników osiedlowych dedykowanych seniorom – CoActive. Pierwsze spotkanie zaplanowano na Widzewie. Kolejny na Górnej (9 czerwca). Pikniki będą się odbywały przez całe wakacje.

Każde ze spotkań ma inny temat wiodący - od zdrowego żywienia, przez gimnastykę i rekreację, po taniec i śpiew. Na każdym z pikników do dyspozycji seniorów będą lekarze specjaliści: ortopeda, alergolog, dentysta, dietetyk, psycholog, laryngolog, pulmonolog, psychiatra czy nefrolog.

Spotkania (łącznie będzie ich 9) organizowane są wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, a projekt CoActive jest finansowany ze środków unijnych w wysokości 200 tys. euro. Organizatorzy szacują, że w tych piknikach weźmie udział ok. 10 tys. seniorów.

Polecane aktualności

Oto, jak zmienia się ogród przy Pałacu Poznańskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Magnolie, wiśnia ozdobna, róże okrywowe… Oto, jak zmienia się ogród przy Pałacu Poznańskiego

Aleksandra Górska / BPKSiT

Pałac Poznańskiego wraz z ogrodem i znajdującym się obok terenem fabrycznym tworzył na przełomie XIX... więcej

Konferencja prasowa zapowiadająca IV Łódzką Wigilię - fot. Monika Pawlak / UMŁ

W przyszłym tygodniu IV Łódzka Wigilia

Monika Pawlak / BRPiNM

22 grudnia o godzinie 14 na Rynku Starego Miasta rozpocznie się IV Łódzka Wigilia, czyli... więcej

Zlikwidowano już 1200 palenisk, a to nie koniec walki ze smogiem w Łodzi - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Zlikwidowano już 1200 palenisk, a to nie koniec walki ze smogiem w Łodzi

Marlena Kamińska / BPKSiT

W 2018 roku Łódź kontynuowała akcję wymiany pieców oraz przyłączeń do sieci cieplnej i gazowej.... więcej

Naszpikowane elektroniką metalowe kule płynąc w wodociągowych rurach lokalizują wszystkie, nawet najmniejsze przecieki. - fot: ZWiK

Metalowe kule wykrywają przecieki w łódzkich magistralach wodociągowych

Miłosz Wika / ZWiK

Łódzki ZWIK jest pierwszą w Polsce wodociągową spółką, która korzysta z nowatorskiej metody... więcej

Nowy plac zabaw i siłownia na Kurczakach - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Dla dzieci i dorosłych. Nowy plac zabaw i siłownia na Kurczakach

Marlena Kamińska / BPKSiT

Nowy plac zabaw i siłownia plenerowa powstały u zbiegu ul. Konopnickiej i ul. Kurczaki. O realizacji... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.