Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstaje na Bałutach

Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16, na parterze budynku, w którym znajduje się przychodnia.

Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16 - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16 , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Seniorzy w Łodzi to siła! W zakończonych właśnie Senioraliach udział wzięło 70 tysięcy łodzian 60+. W ciągu 2 tygodni, miasto i 130 partnerów, zorganizowało dla nich 700 wydarzeń zdrowotnych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. Jak podkreśla Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi, seniorzy częstokroć przewyższają swoją aktywnością osoby młode i dlatego miasto planuje kolejne działania oraz inwestycje dla łodzian 60+.

Jedną z nowych inicjatyw podejmowanych z myślą o seniorach jest budowa na Bałutach nowego Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Powstanie ono przy ul. Libelta 16, na parterze budynku przychodni, który dysponuje podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie sala do ćwiczeń, sala komputerowa, gabinet koordynatora z miejscem spotkań z prawnikiem czy psychologiem, zaplecze z kuchnią, toalety i szatnia. Odbywać się w nim będą zajęcia gimnastyczne, kursy komputerowe dla seniorów, spotkania ze specjalistami i inne zajęcia dla seniorów (w CZAS przy ul. Szpitalnej odbywają się m.in. jaki i pod dachem, seniorzy będą mogli się spotykać, ćwiczyć i podejmować rozmaite aktywności – dodał Maciej Adamiec, dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty.

Prace w budynku rozpoczną się w ostatnim kwartale, a otwarcie centrum jest planowane na koniec 2018 r. Na przystosowanie i wyposażenie obiektu przeznaczone zostanie 350 tys. zł.

Za kolejne 390 tys. zł, ze środków Rady Osiedla, zmodernizowany zostanie teren przy przychodni i powstającym centrum seniora. Jednym z elementów tej modernizacji jest budowa siłowni zewnętrznej, z której będą mogli korzystać zarówno seniorzy, jak i mieszkańcy pobliskiego osiedla.

Radny Adam Wieczorek poinformował, że 8 czerwca, czyli już w najbliższy piątek, odbędzie się pierwszy z cyklu pikników osiedlowych dedykowanych seniorom – CoActive. Pierwsze spotkanie zaplanowano na Widzewie. Kolejny na Górnej (9 czerwca). Pikniki będą się odbywały przez całe wakacje.

Każde ze spotkań ma inny temat wiodący - od zdrowego żywienia, przez gimnastykę i rekreację, po taniec i śpiew. Na każdym z pikników do dyspozycji seniorów będą lekarze specjaliści: ortopeda, alergolog, dentysta, dietetyk, psycholog, laryngolog, pulmonolog, psychiatra czy nefrolog.

Spotkania (łącznie będzie ich 9) organizowane są wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, a projekt CoActive jest finansowany ze środków unijnych w wysokości 200 tys. euro. Organizatorzy szacują, że w tych piknikach weźmie udział ok. 10 tys. seniorów.

Polecane aktualności

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1 - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Konserwatorski remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 1

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1. To ostatnia z zaplanowanych... więcej

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody

Anna Janocha / BKSiDŁ

Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz... więcej

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę" - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę"

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Wyprodukowany przez łódzki Opus Film kolejny po "Idzie" film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" ma... więcej

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Rozpoczął się kompleksowy remont zabytkowej willi, w której mieści się Poleski Ośrodek Sztuki. W... więcej

Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Walka ze smogiem. 64 kamienice zostaną przyłączone do sieci cieplnej i gazowej

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Walczymy ze smogiem. Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.