O jakie kwoty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i na jakie inwestycje wnioskuje Łódź?

Miasto Łódź otrzymało już wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutków gospodarczych pandemii COVID-19, w wysokości 93,5 mln zł.

Łódź -  fot. Archiwum UMŁ
W drugiej turze Funduszu Inwestycji Lokalnych Łódź złożyła wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 431 mln zł , fot. Archiwum UMŁ

Środki te zostaną przeznaczone na płatności za inwestycje realizowane lub planowane, w tym również na finansowanie wkładu własnego miasta do projektów UE. Rozliczenie inwestycji jest możliwe do końca 2022 roku, jednak miasto planuje środki te wykorzystać jak najszybciej z uwagi na duże obciążenia budżetowe, które mamy cały czas.

Dotychczas przekazane środki to kropla w morzu potrzeb miasta, szczególnie w sytuacji kiedy skutki pandemii mają tak ogromny wpływ na obniżenie dochodów miasta. Szacujemy, że ich spadek to ok 200 mln. W związku z epidemią nastąpiło także zwiększenie wydatków  m.in. w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców oraz konieczności zakupów materiałów ochrony osobistej i np. odkażania przystanków – to kolejne 44 mln zł. Budżet miasta jest obciążony także decyzjami rządu, które musieliśmy wdrożyć. To podwyżki dla oświaty i wzrost najniższego wynagrodzenia (koszt 100 mln), oraz zeszłoroczne zmiany w podatku PIT (140 mln). W sumie ubytek w budżecie to 484 mln zł.

Aby możliwa była kontynuacja polityki inwestycyjnej miasta, w drugiej turze Funduszu Inwestycji Lokalnych w której do rozdysponowania jest kwota 6 mld zł, złożyliśmy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 431 mln zł.

O przyznaniu wsparcia poszczególnym samorządom będzie decydowała komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów. Musimy pamiętać, że środki będą przyznawane uznaniowo, ale mimo wszystko liczymy na to że rząd dostrzeże nasze potrzeby i pozytywnie się do wniosków ustosunkuje.

Obszary tematyczne wniosków:

  • Inwestycje drogowe – 155,3 mln zł
  • Komunikacja zbiorowa – 200,1 mln zł
  • Sport i rekreacja – 18,6 mln zł
  • Gospodarka komunalna – 10,4 mln zł
  • Edukacja i zdrowie – 45,6 mln zł

Szczegółowe zestawienie inwestycji:

WNIOSKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI DROGOWYCH
l.p. Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość projektu (PLN) Wnioskowana kwota (PLN)
1. Przebudowa ul. Kniaziewicza w Łodzi na odc. Zgierska - Kalinowa 5 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł
2. Przebudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odc. Rojna - Aleksandrowska z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową 6 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł
3. Przebudowa ul. Zarzewskiej w Łodzi na odc. Klińskiego - Praska oraz Praska - Rzgowska  6 245 655,00 zł 6 245 655,00 zł
4. Przebudowa ul.Biegunowej w Łodzi na odc. Garnizonowa - Krakowsk 6 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł
5. Przebudowa ul. Krakowskiej w Łodzi na odc. Minerska - Siewna 25 000 000,00 zł 25 000 000,00 zł
6. Przebudowa ul. Pomorskiej i ul. Mileszki w Łodzi 17 000 000,00 zł 17 000 000,00 zł
7. Estakada drogowa ul. Hetmańska 30 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł
8. Estakada drogowa w ciagu ul. Dąbrowskiego strona południowa 15 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł
9. Estakada drogowa w ciągu DK-91 al. Włókniarzy / al. Jana Pawła II 20 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł
10. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej nr 17 relacji Łódź Fabryczna- Koluszki z drogą gminną ul Widzewską poprzez przejazd pod torami kolejowymi – etap I 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł
11. Rozbudowa ulicy Telefonicznej w Łodzi na odc. Weselna - Czorsztyńska 22 000 000 zł 22 000 000 zł
  SUMA 155 245 655,00 zł 155 245 655,00 zł
       
TOROWISKA - KOMUNIKACJA
l.p. Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość projektu (PLN) Wnioskowana kwota (PLN)
12. Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszwskiego odc. Pl. Reymonta - Kilińskiego (w tym separacja torowsiak), przebudowa wiaduktów drogowych i tramwajowych w ul. Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z rozbudową węzła multimodalnego w rejonie tych obiektów; przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Przybyszewskiego na odc od połączeni z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej na pas tramjwajowo - autobusowy 137 494 267,00 zł 34 494 267,00 zł
13. Torowisko w ulicy Aleksandrowskiej od Bielicowej do Szczecińskiej 38 000 000,00 zł 38 000 000,00 zł
14. Torowisko w ulicach Konstantynowskiej, Legionów, Srebrzyńskiej, Zielonej 67 500 000,00 zł 67 500 000,00 zł
15. Torowisko w ulicy Rzgowskiej od ul. Paderewskiego do ul. Kurczaki 19 000 000,00 zł 19 000 000,00 zł
16. Torowisko w ulicy Warszawskiej 31 000 000,00 zł 31 000 000,00 zł
17. Torowisko w ulicy Zgierskiej 11 000 000,00 zł 11 000 000,00 zł
  SUMA 303 994 267,00 zł 200 994 267,00 zł
       
SPORT I REKREACJA
l.p. Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość projektu (PLN) Wnioskowana kwota (PLN)
18. Utworzenie rekreacyjnego „Szlaku Doliny Sokołówki”  10 537 075,10 zł 3 283 406,55 zł
19. Utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej „Z biegiem Sokołówki” 10 238 108,70 zł 3 190 192,93 zł
20. Od:Nowa Parku Helenów - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 6 230 771,09 zł 1 781 511,97 zł
21. Modernizacja Obiektu Sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi - Etap I 10 418 743,93 zł 10 418 743,93 zł
  SUMA 37 424 698,82 zł 18 673 855,38 zł
       
GOSPODARKA KOMUNALNA
l.p Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość projektu (PLN) Wnioskowana kwota (PLN)
22. Gospodarka ściekowa , faza III w Łodzi 158 219 845,00 zł 7 000 168,75 zł
23. Projekt pn. Odwodnienie Miasta Łodzi” będzie realizowany na obszarze miasta Łódź 43 758 003,64 zł 3 433 969,10 zł
  SUMA 201 977 848,64 zł 10 434 137,85 zł
       
EDUKACJA I ZDROWIE
l.p Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość projektu (PLN) Wnioskowana kwota (PLN)
24. Termomodernizacja i modernizacja żłobków nr 2, 3 (naprawa elewacji bez możliwości docieplenia),
4, 5 (naprawa elewacji bez możliwości docieplenia oraz modernizacja budynku gospodarczego) 6, 8 (bez wymiany instalacji c.o.), 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 Miejskiego Zespołu Żłobków
w Łodzi. 
12 100 000,00 zł 12 100 000,00 zł
25. Kompleksowa termomodernizacja budynków Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego DPS w Łodzi  18 500 000,00 zł 18 500 000,00 zł
26. Termomodernizacja 6 budynków DPS ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9 polegająca na dociepleniu ścian i dachu w pawilonie socjalnym S oraz w pawilonach mieszkalnych A, B, C, D, E. 6 500 000,00 zł 6 500 000,00 zł
27. Kompleksowa modernizacja w wybranych placówkach oświatowych [Bursa Szkolna 11 (BS11), 11, 33, 42, 47 L. Ogólnokształcące, Przedszkole 15 i 123 (PM), Centrum Zajęć Pozaszkolnych 1 (CZP1), Zespołu Szkół Ekonom.-Turystyczno-Hotelarskich (ZSETH ul. 1 Maja 89), Szkoły Podst. 137 i 152(SP)] 8 490 000,00 zł 8 490 000,00 zł
  SUMA 45 590 000,00 zł 45 590 000,00 zł
       
  SUMA WSZYSTKICH ZADAŃ 744 232 469,46 430 937 915,23 zł

Polecane aktualności

Kwesta na rzecz ratowania zabytków łódzkiego Starego Cmentarza w tym roku online

Tomasz Walczak / BRP

Tegoroczna, już 26. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w... więcej

Czynsze za symboliczną złotówkę dla łódzkiej gastronomii i klubów fitness

BRP

Prezydent Miasta Łodzi podjęła decyzję o obniżce czynszów do symbolicznej złotówki dla łódzkiej... więcej

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny

Jolanta Baranowska / BRP

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny, którym będzie transportowało pacjentów... więcej

 -  fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (27.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

Zajęcia on line w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od dziś startuje z zajęciami on-line na facebooku. więcej

Kontakt