Od soboty kolejny etap budowy ulicy Nowowęglowej. Będą zmiany w organizacji ruchu

10 marca rozpocznie się kolejny etap budowy ul. Nowowęglowej. Wykonawca rozpocznie prace na Tuwima i Wydawniczej. Zmieni się organizacja ruchu i trasy autobusów.

Powstaną tu m.in. łączniki, które umożliwią wjazd na ulicę Kopcińskiego - fot. z arch. UMŁ
Powstaną tu m.in. łączniki, które umożliwią wjazd na ulicę Kopcińskiego , fot. z arch. UMŁ

Budowa Nowowęglowej zapewni łatwiejszy dojazd do Dworca Fabrycznego i Nowego Centrum Łodzi. Podczas budowy zmodernizowana zostanie również krańcówka autobusowa przy Wydawniczej i fragment ulicy Tuwima.

W związku z pracami w sobotę (10 marca) zamknięta dla ruchu zostanie ul. Tuwima od Nowej do krańcówki przy Wydawniczej, oraz węzeł drogowy przy Kopcińskiego wraz z terenem pętli autobusowej.

Nie będzie możliwości zjazdu z Kopcińskiego na Wydawniczą i dalej do Tuwima. Zapewnione będą tylko dojazdy docelowe. Dodatkowo ul. Nowa stanie się na całej długości jednokierunkowa w stronę Tuwima. Na odcinku od Nawrot do Tuwima zlokalizowane będą miejsca postojowe dla autobusów.

Prace na tym terenie rozpoczną się od rozbiórek oraz przebudowy infrastruktury podziemnej. Wyburzony zostanie także stary budynek socjalny znajdujący się na krańcówce. Teren zostanie nieco obniżony, tak aby płynnie połączył się z drogą na dawnym szlaku kolejowym.


Zmiany w komunikacji miejskiej. Inaczej pojadą autobusy linii 54A, 54B, 54C, 54D, 60A, 60B, 60C, 60D, 77, 80, 83.

 • Linie 54A, 54B, 54C, 54D dojadą do skrzyżowania Piłsudskiego – Kopcińskiego bez zmian, a następnie Piłsudskiego, Przędzalnianą, Nawrot i Nową do krańcówki u zbiegu Tuwima i Nowej.
  W drugą stronę pojadą od skrzyżowania Tuwima – Nowa ulicami Tuwima, Przędzalnianą i Piłsudskiego gdzie wrócą na swoją trasę.
 • Linie 60A, 60B, 60C, 60D dojadą do ronda Solidarności bez zmian, a następnie Uniwersytecką, Narutowicza, Kilińskiego i Rodziny Poznańskich do dworca Łódź-Fabryczna.
  Z dworca autobusy pojadą Rodziny Scheiblerów i Uniwersytecką do ronda Solidarności, gdzie wrócą na swoją trasę
 • Linia 77 ze Starego Rokicia dojedzie bez zmian do skrzyżowania Przędzalniana – Tuwima, a następnie pojedzie Tuwima, Rodziny Scheiblerów i Rodziny Poznańskich do dworca Łódź-Fabryczna
  Z dworca Łódź-Fabryczna autobusy pojadą Rodziny Poznańskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Narutowicza, Rodziny Scheiblerów i Tuwima do Przędzalnianej gdzie wrócą na swoją trasę.
 • Linia 80 z Janowa do skrzyżowania Piłsudskiego - Kopcińskiego pojedzie bez zmian, a następnie Piłsudskiego, Przędzalnianą i Tuwima gdzie wróci na swoją trasę.
  Zmiana trasy tylko w podanym kierunku.
 • Linia 83 z pętli Cm. Szczecińska dojedzie do skrzyżowania Nawrot - Przędzalniana i zawróci w drugą stronę ulicami Nawrot, Nową i Tuwima, a dalej obecną trasą. 

Uruchomiony zostanie nowy przystanek autobusowy Nawrot – Przędzalniana w kierunku wschodnim, a autobusy będą kończyły trasę na ul. Nowej. Przed Tuwima zlokalizowane będą miejsca postojowe dla autobusów. Dla wsiadających zostanie utworzony przystanek na ul. Tuwima w pobliżu ul. Nowej. 

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.