Odkrywanie ukrytego potencjału Łodzi. Zaprezentowano Program rozwoju i promocji potencjału gospodarczego miasta Łodzi i regionu łódzkiego

Program rozwoju i promocji potencjału gospodarczego miasta Łodzi i regionu łódzkiego, przygotowano w ramach współpracy z firmą doradczą Deloitte.

Przygotowano raporty i analizy dotyczące m.in. kluczowych branż dla rozwoju regionu, otoczenia biznesowego w Łodzi, istotnych działań realizowanych w mieście, wpływu rozwoju infrastruktury transportowej, jak również relacji z innymi miastami – przede wszystkim Warszawą. Przedmiotem prac były analizy rynku nieruchomości i jego potencjału inwestycyjnego oraz możliwości wykorzystania kompetencji kształtowanych przez łódzkie uczelnie, takie jak ASP, Szkoła Filmowa czy UMED. Istotnym elementem był również kontakt z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami i badanie możliwości rozwojowych obecnych już firm na rynku łódzkim, a także organizacja kilkunastu spotkań z przedstawicielami polskich i międzynarodowych inwestorów.

- Szczególnie ciekawe wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej przez Deloitte wśród pasażerów pociągu na trasie Łódź-Warszawa, a więc mieszkańców Łodzi, którzy pracują w Warszawie. Jej wyniki zostały przedstawione w raporcie „Ukryty potencjał Łodzi” – mówi Mateusz Sipa, zastępca dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ – Respondenci zostali zapytani m.in. o to, czy rozważają ponowne związanie swojej kariery zawodowej z Łodzią i czy zdecydowaliby się na zmianę, gdyby otrzymali atrakcyjną ofertę pracy. 64% spośród nich jest zainteresowana podjęciem pracy w Łodzi.

Co ciekawe, dla większości respondentów o atrakcyjności oferty decyduje nie tylko aspekt finansowy. W przypadku 20% ankietowanych, warta rozważenia pensja mogłaby być nawet o 5% niższa od obecnej, gdyż ich zdaniem zrekompensuje to comiesięczne koszty dojazdu oraz ich niewygodę. Jak zaznaczają autorzy raportu, to zdecydowanie grupa, którą łódzkim pracodawcom najłatwiej byłoby przekonać do przeniesienia swojej aktywności zawodowej do Łodzi.

Wyniki ankiety napawają nas optymizmem, choć trzeba przyznać, że pokazują także, że wielu ankietowanych nie śledzi zmian zachodzących w mieście: 22% ankietowanych zawyżyło stopę bezrobocia w Łodzi (przypomnijmy - obecnie wynosi ona 4,9%), a 41% oceniło, że wynagrodzenia w Łodzi są niższe średnio o 30% lub więcej – co przy obecnym poziomie konkurencyjności rynku pracy w takich sektorach jak IT i BPO/SSC zdecydowanie mija się z prawdą, bo wynagrodzenia w łódzkich firmach z tych sektorów nie odbiegają od średniej dla dużych ośrodków – kontynuuje Mateusz Sipa.

Dogłębnej analizie został poddany także potencjał łódzkiego rynku nieruchomości, zwłaszcza w kontekście trwającej rewitalizacji, zarówno tej prowadzonej przez Miasto, jak i nieustanie zyskującej na znaczeniu i intensywności rewitalizacji prywatnej.

- Obserwujemy dzisiaj w Łodzi efekt śnieżnej kuli – mówi Mateusz Sipa – Prace prowadzone przez miasto zachęcają do podobnych działań kapitał prywatny, dzięki któremu na łódzkim rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej ofert o standardzie spełniającym najwyższe oczekiwania. Rewaloryzacja tkanki miejskiej z jednej strony oraz z drugiej adaptacja przez Łódź nowoczesnych trendów urbanistycznych – takich jak m.in. rozwiązania smart i green city, zrównoważony rozwój, podejmowane przez Miasto działania proekologiczne – mogą stać się istotnym argumentem zarówno dla nowych mieszkańców, jak i dla potencjalnych inwestorów, by wybrali Łódź i zostali tu na stałe.

Dominik Stojek, Partner Associate w Dziale Doradztwa Nieruchomościowego Deloitte zwraca uwagę, że istotnym krokiem dla Miasta jest skuteczne zakończenie projektu Nowego Centrum Łodzi – Większość zlokalizowanych tam działek została sprzedana, część projektowanych budynków biurowych i mieszkaniowych już funkcjonuje, jednak potrzebne jest dalsze zagospodarowanie przestrzeni NCŁ przez deweloperów. Ważnym elementem jest pełne wykorzystanie potencjału dworca Łódź Fabryczna (także powierzchni usługowej i handlowej), budowa tunelu średnicowego, zwiększenie aktywności Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, czy realizacja linii kolei dużych prędkości przez Centralny Port Komunikacyjny do Warszawy.

- Te inwestycje mogą stać się kluczowymi argumentami dla pojawienia się nowych pracodawców w Łodzi. Dzisiaj samorządy nie mogą biernie czekać na inwestorów, ale muszą przejmować inicjatywę i podejmować działania zachęcające firmy do wyboru ich miasta czy regionu jako lokalizacji inwestycji. – dodaje Mateusz Sipa. – Dlatego też Program rozwoju i promocji potencjału gospodarczego miasta Łodzi i regionu łódzkiego przewidywał także wsparcie miasta w pierwszej fazie rozmów z kilkunastoma podmiotami w kraju i zagranicą zainteresowanymi rozwojem swojej działalności i realizacją w naszym mieście projektów inwestycyjnych zakładających utworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Teraz, kiedy projekt dobiegł już końca, Miasto przejmuje pałeczkę i, wykorzystując wiedzę, wnioski i analizy wypracowane w toku prac nad Programem, kontynuuje rozmowy nad bardzo perspektywicznymi projektami inwestycyjnymi.

Zapoznaj się z raportami:

Polecane aktualności

Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców

BRP

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2, Urząd Miasta Łodzi oraz Powiatowy Urząd... więcej

Ulica Matowa przeszła kompleksową modernizację.  -  fot. Radosław Jóźwiak

Łódź Buduje. Asfaltowa Matowa

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Kolejna gruntówka zyskała utwardzoną nawierzchnię. Zakończyliśmy prace na ul. Matowej na Rudzie... więcej

WTBS obniża stawki czynszu najemcom lokali użytkowych  -  fot. Archiwum UMŁ

WTBS obniża stawki czynszu najemcom lokali użytkowych

Jolanta Baranowska / BRP

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zdecydowało, że będzie realizowało taką samą politykę... więcej

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców z Łodzi

Monika Pawlak

Jednorazowe pożyczki z Funduszu Pracy do 5 tys. zł z przeznaczeniem na koszty bieżącej działalności... więcej

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powołała zespół ekspercki składający się z najbliższych współpracowników i ekspertów. -  fot. Witold Ancerowicz

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powołała zespół ekspercki

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska poinformowała, w czwartek 2 kwietnia, o powstaniu zespołu... więcej

Kontakt