Ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu? Będą konsultacje społeczne!

Na przełomie marca i kwietnia w Łodzi odbędą się konsultacje społeczne na temat ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu. Łodzianie będą mogli wypowiedzieć się na ten temat zarówno na internetowej platformie Vox Populi, jak i podczas spotkania w Urzędzie Miasta Łodzi.

Grupa radnych zwróciła się z wnioskiem do prezydent Hanny Zdanowskiej o zorganizowanie konsultacji społecznych, w których łodzianie będą mogli się wypowiedzieć w kwestii zasadności wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. – Nie chcemy z góry narzucać rozwiązania, wcześniej chcemy poznać opinię łodzian i stąd konsultacje, o które zwrócili się radni – powiedział Piotr Bors, dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ.

Karolina Kępka, radna Rady Miejskiej w Łodzi, podkreśla, że decyzja o tym czy Łódź skorzysta z możliwości ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych nie może być pochopna. - Dlatego dopiero po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, o które wnioskowała grupa radnych Platformy Obywatelskiej, po ich przeanalizowaniu, Rada Miejska zdecyduje czy przepisy w zakresie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w Łodzi zostaną zmienione.

Konsultacje odbędą się one od 28 marca do 10 kwietnia na platformie internetowej Vox Populi. Będzie również zorganizowane ogólne spotkanie dla mieszkańców miasta w Urzędzie Miasta Łodzi. Uczestniczący w konsultacjach łodzianie będą mogli wypowiedzieć się, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, w jakich godzinach miałoby ono obowiązywać, czy ograniczenie ma obowiązywać na terenie całego miasta, czy też tylko w centrum.

- Ustawa daje możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu między godz. 22 a 6 rano. To maksymalny przedział czasowy, kiedy można zabronić sprzedaży alkoholu. Jednak my poddajemy pod konsultację dwa warianty: czy mieszkańcy są za wprowadzeniem zakazu między godz. 22 a 6 rano, bądź wprowadzenia takiego zakazu pomiędzy północą a godz. 6 rano – dodała radna Karolina Kępka.

Piotr Kurzawa, z Łódzkiego Centrum Wydarzeń, zauważa, że do tej pory dyskusje na temat konieczności wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, najczęściej pojawiały się przy okazji wydarzeń na ul. Piotrkowskiej i w jej pobliżu. – Bardzo się cieszę, że takie konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, by ktoś odgórnie za mieszkańców decydował, w jakiej formie chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu i czy w ogóle chcą takiego zakazu.

Jak dodał dyrektor Piotr Bors, ewentualne ograniczenie sprzedaży alkoholu, czy to w ścisłym centrum, czy to w całym mieście, będzie dotyczyło tylko sklepów. - Ograniczenie nie będzie dotyczyło lokali gastronomicznych, więc w razie jego wprowadzenia nie grozi, że na Piotrkowskiej nie będzie można usiąść w restauracji i napić się lampki wina – podkreślił dyrektor Piotr Bors.

Polecane aktualności

Po zakończeniu prac remontowych i przejściu kompleksowej modernizacji, najstarsze skrzydło CMWŁ stanie się przestrzenią wystawową poświęconą stałej ekspozycji prezentującej rozwój technologii włókienniczej. - materiały CMW / M. Zacharow

Renowacja Białej Fabryki. Moderniacja fasady rozpoczęta

Martyna Maurin / Wydział Kultury

Biała Fabryka to jeden z najstarszych w Polsce kompleksów budynków architektury przemysłowej. W roku... więcej

Prawie pół tysiąca atrakcji w najbardziej łódzki weekend roku. 596. Urodziny Łodzi tuż, tuż - fot. z arch. UMŁ

Prawie pół tysiąca atrakcji w najbardziej łódzki weekend roku. 596. Urodziny Łodzi tuż, tuż

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Bezpłatne wycieczki, koncerty gwiazd, ogromne dmuchańce, największa sala kinowa, pokazy tańców i moc... więcej

Damian Raczkowski, przewodniczący komisji ds. budżetu obywatelskiego Rady Miejskiej oraz Grzegorz Justyński, dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ - fot. Paweł Łacheta

Budżet obywatelski. Ruszają prace komisji radnych

Kończy się etap opiniowania wniosków, które wpłynęły do VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Teraz... więcej

Do łódzkiego programu in vitro zgłosiło się dotychczas aż 768 par. - fot. Radosław Żydowicz

Program in vitro w Łodzi ma trzy lata. Od tego czasu dzięki wsparciu miasta urodziło się ponad 170 maluchów

Jolanta Baranowska/ BRP

Dzięki łódzkiemu programowi in vitro urodziło się już 170 dzieci. Kolejny samorząd w Polsce idzie... więcej

Odsłonięta została frontowa elewacja kamienicy przy ul. Kilińskiego 26, która w całości poddana jest rewitalizacji. Na ścianie szczytowej zachowano mural, który kilka lat temu stworzył Portorykańczyk Alexis Diaz. - fot. Paweł Łacheta

Kolejna miejska kamienica odsłania piękne oblicze. Rewitalizacja budynku przy ul. Kilińskiego 26

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Odsłonięta została frontowa elewacja kamienicy przy ul. Kilińskiego 26, która w całości poddana jest... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.