Otwarcie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora – Pomocna Dłoń

Zapraszamy na uroczyste nowego Centrum dla Seniorów, podczas którego będzie można wziąć udział w pokazowych zajęciach oraz zapoznać się z ofertą dla uczestników i zasadami rekrutacji.

Termin:

6.12.2018 r. godzina 12:30

 

Miejsce:

Cieszkowskiego 6, budynek Miejskiego Centrum Medycznego Łódź Górna, I piętro

 

Program:

11.00 Pokazowe warsztaty komputerowe dla seniorów

12.30 Uroczyste otwarcie CZAS Pomocna Dłoń, konferencja prasowa

13.00 Poczęstunek

13.30 Joga śmiechu dla seniorów

14.15 Pokaz filmu w ramach Kina Seniora

 

INFORMACJE O CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA – POMOCNA DŁOŃ

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora – Pomocna Dłoń, zwane również „Klubem Seniora” działa w ramach projektu „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014.  Aktywności w ramach Klubu są skierowane do niesamodzielnych mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Łódź, powiat brzeziński, łódzki wschodni, zgierski i pabianicki) w wieku 65+.

W ramach działalności Klubu w okresie trwania projektu  wsparciem zostanie objętych około 200 niesamodzielnych osób po sześćdziesiątym piątym roku życia z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, preferowane będą kobiety, co wynika ze zjawiska „feminizacji” społeczeństwa województwa łódzkiego oraz osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i społecznej, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji. Klub Seniora poza miejscem spotkań i wymiany doświadczeń osób w podobnym wieku będzie także dostarczać uczestnikom możliwości uzyskania porad prawnych, rodzinnych i społecznych. Szeroka oferta zajęć integracyjnych w ramach klubu oraz atrakcyjne wycieczki i eventy poza Klubem będą dostosowane do preferencji i potrzeb uczestników. Na miejscu odbywać się będą także warsztaty z podstaw obsługi komputera i znajomości Internetu oraz dedykowane seniorom, w tym także niepełnosprawnym, zajęcia prozdrowotne i ruchowe.

REALIZATOR PROJEKTU
Fundacja 4Future

OFERTA KLUBU

Oferta Klubu jest szeroka.  Obejmuje dostęp do części integracyjnej Klubu, wyposażonej w biblioteczkę z książkami, z możliwością dostępu do prasy codziennej i tematycznej, dostosowanej do potrzeb łódzkich seniorów. Zakupiono także różnorodne gry oraz materiały do kreatywnego spędzania czasu poza aktywnościami  Klubowymi. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnorodnych kółek tematycznych, przewidziano zajęcia z rękodzieła, geograficzne, kółko kulinarne oraz szeroko pojęte zajęcia kulturalne. Ciekawą atrakcją będzie także kino seniora, w ramach którego uczestnicy zobaczą zarówno nowe, jak i klasyczne propozycje kinowe. Zaplanowano szeroki zakres poradnictwa, w tym porady psychologiczne, prawne, rodzinne i socjologiczne. Prowadzone będą zajęcia prozdrowotne, w tym szeroka gama zajęć ruchowych, uwzględniających ograniczenia zdrowotne uczestników, prowadzona przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Odbywać się będą także warsztaty komputerowe, prowadzone na nowoczesnym i dostosowanym do potrzeb osób starszych sprzęcie komputerowym. Ciekawą alternatywą dla zajęć stacjonarnych będą aktywności kulturalno-edukacyjno-integrujące poza terenem klubu.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do Klubu Seniora prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres trwania Klubu. Należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www projektu www.pomocna-dlon.org oraz w siedzibie Klubu przy Cieszkowskiego 6 w Łodzi. Więcej informacji można uzyskać również dzwoniąc pod numer: 502 021 262

Można je także wypełnić na miejscu. Zakłada się ciągłość działania Klubu także po zakończeniu projektu, dlatego będziemy przykładać szczególną wagę do dostosowania oferty Klubu do wysokich oczekiwań uczestników, poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć stacjonarnych oraz różnorodne aktywności poza Klubem.

 

KONTAKT:

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora - Pomocna Dłoń

Miejskie Centrum Medyczne Górna, I piętro, ul. Cieszkowskiego 6

e-mail:  klubseniora@hrp.com.pl

tel.: 502 021 262

 

 

 

 

 

Polecane aktualności

Wybieramy wykonawcę i rozpoczynamy projektowanie przebudowy placu Wolności - mat. MPU

Wybieramy wykonawcę i rozpoczynamy projektowanie przebudowy placu Wolności

Piotr Wasiak / ZIM

Jak będzie wyglądał plac Wolności po przebudowie? Zaczynamy jego projektowanie. Po przebudowie... więcej

46 nowych autobusów Solaris jest gotowych do wyjazdu na łódzkie ulice - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

46 nowych autobusów Solaris gotowych do wyjazdu na łódzkie ulice

Informacja prasowa MPK

Wkrótce na ulice Łodzi wyjedzie 46 nowych, niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów Solaris... więcej

Kończy się wart 3 mln zł remont miejskiej przychodni na Widzewie - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Kończy się wart 3 mln zł remont miejskiej przychodni na Widzewie

Jolanta Baranowska / BRP

3 miliony złotych - taką kwotę przeznaczono na kompleksową modernizację i wyposażenie przychodni... więcej

Wyniki rekrutacji do szkół średnich w Łodzi - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Wyniki rekrutacji do szkół średnich w Łodzi

Monika Pawlak / BRP

W Łodzi 10 515 kandydatów ubiegało się o miejsca w publicznych szkołach średnich, a 460 z nich nie... więcej

Kamienica przy ul. Tuwima 52 - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Rozbudowa kamienicy przy ul. Tuwima 52

Informacja prasowa ZIM

Kamienicy przy ul. Tuwima 52 brakowało nie tylko generalnego remontu, ale także dobudowy części... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.