Otwarty konkurs ofert na badania diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dotyczącego badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Rodzaj zadania: przeprowadzenie badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.Przeprowadzenie badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Cel zadania:

Realizacja kompleksowego projektu opartego na zróżnicowanych metodach badawczych mającego na celu analizowanie procesów związanych z edukacją kulturalną, w których uczestniczą różnorodne podmioty zarówno z sektora kultury, jak i oświaty oraz uczestnicy działań edukacyjnych na terenie Łodzi. Wyniki badań mają służyć ewaluacji i doskonaleniu Programu oraz przynosić użyteczną wiedzę jego realizatorom. Badania mają również na celu
diagnozę wybranych zagadnień i stanu edukacji kulturalnej w kontekście pandemii COV-19 na terenie Łodzi – w zakresie objętym Programem wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Główne cechy realizacji zadania:

Zadanie realizowane różnymi metodami badawczymi; we współpracy z badaczami lub zespołami badawczymi specjalizującymi się w socjologii kultury, edukacji kulturowej/kulturalnej.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania –  130 000, 00 zł

Termin realizacji: 15 kwietnia – 30 listopada 2021 r.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki:

  1. Liczba przeprowadzonych badań diagnozujących.
  2. Liczba przygotowanych raportów diagnostycznych z badań.
  3. Liczba rekomendacji dla kolejnego okresu programowania.
  4. Pozyskanie i zwiększenie zakresu wiedzy związanego z przedmiotem badań.
  5. Liczba osób objętych badaniami na terenie Łodzi.
  6. Liczba opracowań na potrzeby Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi modelu ewaluacyjnego opartego na zróżnicowanych metodach badawczych i ewaluacyjnych.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem BIP >>>

Polecane aktualności

Centrum logistyczne TME

Ludzie będą pracować ramię w ramię z robotami w nowym centrum logistycznym firmy TME

Grzegorz Gawlik / UMŁ

W podłódzkim Rzgowie powstała najnowsza i jednocześnie największa w historii firmy TME inwestycja.... więcej

Nawet 20 tysięcy na zazielenienie Twojego podwórka!

ZazieleniaMY. Do wzięcia 800 tys. zł. na drzewa, krzewy i klomby tuż pod oknami łodzian

Aleksandra Hac / UMŁ

Na drzewa, krzewy, rabaty i trawniki. Miasto dołoży nawet 20 tysięcy złotych, jeśli chcesz zamienić... więcej

34 Liceum Ogólnokształcące - zawieszenie w obowiązkach dyrektora placówki

34 Liceum Ogólnokształcące - zawieszenie w obowiązkach dyrektora placówki

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi skierowała do Komisji Dyscyplinarnej... więcej

Konferencja prasowa

Będzie zakaz używania dmuchaw do liści w całej Łodzi?

Jacek Słodziński / BPiNM

Rada Miejska w Łodzi skieruje apel do sejmiku Województwa Łódzkiego, by w regionalnym programie... więcej

Trwają prace nad Miejską Strefą Kultury

Trwają prace nad Miejską Strefą Kultury

Sławomir Macias / UMŁ

Projekt utworzenia Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi został zapoczątkowany w 2020 r. Jego celem jest... więcej

Kontakt